Veřejné zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice

se koná 13. 12. 2010 v 17.00 hod. v zasedací síni v budově obecního úřadu č.p. 131

Program:

1) Příprava aktualizace územního plánu obce.

2) Komunitní projednání nejbližších plánovaných investičních akcí.

3) Obecní vyhláška o odpadech.

4) Rozpočtová opatření.

5) Různé (zimní prohrnování, akce k závěru roku).

Zastupitelstvo obce na zasedání zve všechny občany.