Veřejné zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice

se koná 28. 6. 2011 v 17.00 hod. v zasedací síni v budově obecního úřadu č.p. 131

Program:

1) Záměry pronájmu a prodeje obecních pozemků.

2) Prodeje a pronájmy obecních pozemků.

3) Schválení výsledků hospodaření obce za rok 2010.

4) Různé (Den obce Heřmanovice, Drakov).

Zastupitelstvo obce na zasedání zve všechny občany.