Veřejné zasedání zastupitelstva

se koná 28. 2. 2011 v 17.00 hod. v zasedací síni v budově obecního úřadu č.p. 131

Program:

1) Aktualizace územního plánu obce.

2) Předkládané projekty a jmenování zástupce obce pro práci na PF SZIF.

3) Rozpočet obce na rok 2011.

4) Různé

Zastupitelstvo obce na zasedání zve všechny občany.