Veřejné zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice

se koná 5. 11. 2012 v 17.00 hod. v zasedací síni v budově obecního úřadu č.p. 131

Program:

1) Záměry a prodeje obecních pozemků.

2) Převody pozemků do vlastnictví obce.

3) Rozpočtová opatření.

4) Zásady a postup prodeje uvolněných bytů obálkovou metodou.

5) Různé (rekonstrukce šoltéství).

Zastupitelstvo obce na zasedání zve všechny občany