Veřejné zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice

se koná 5. 12. 2013 v 17.30 hod. v zasedací síni v budově obecního úřadu č.p. 131

Program:

1) Výběr poplatků za komunální odpad a za psy v letech 2010-2013 a přijetí navazujících opatření

2) Čerpání rozpočtu, rozpočtová opatření

3) Inventarizace majetku, finanční směrnice

4) Příprava aktualizované vyhlášky o místních poplatcích

5) Průběh rekonstrukce šoltéství včetně financování

6) Příprava rozpočtového výhledu a rozpočtu na r. 2014

7) Různé.

Zastupitelstvo obce na zasedání zve všechny občany.