Veřejné zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice

se koná 30. 12. 2013 v 16.00 hod. v zasedací síni v budově obecního úřadu č.p. 131

Program:

1) Projednání a schválení vyhlášky obce o místních poplatcích

2) Projednání a schválení rozpočtu obce na r. 2014

3) Projednání a schválení rozpočtového výhledu obce na rok 2015 a rok 2016

4) Různé

Zastupitelstvo obce na zasedání zve všechny občany.