Veřejné zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice

se koná 24. 4. 2013 v 17.00 hod. v zasedací síni v budově obecního úřadu č.p. 131

Program:

1) Záměry a prodeje obecních pozemků.

2) Rozpočet obce na rok 2013.

3) Převod pozemků do vlastnictví obce.

4) Různé.

Zastupitelstvo obce na zasedání zve všechny občany.