Veřejné zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice

se koná 11. 2. 2014 v 17.00 v zasedací síni v budově obecního úřadu č.p. 131

Program:

1) Schválení závěru financování rekonstrukce šoltéství.

2) Různé.

Zastupitelstvo obce na zasedání zve všechny občany.