Veřejné zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice

se koná se koná 9. 6. 2014 v 18:00 hodin v zasedací síni v budově obecního úřadu č.p. 131

Program:

1) Záměry prodeje a pronájmu pozemků

2) Prodeje a pronájmy pozemků

3) Ukončení rekonstrukce šoltéství a rozpočtová opatření

4) Aktualizace 1.střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Albrechticka na období 2014-2016

5) Veřejně prospěšné práce, různé.

Zastupitelstvo obce na zasedání zve všechny občany.