Veřejné zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice

se koná se koná 30. 6. 2014 v 18:00 hodin v zasedací síni v budově obecního úřadu č.p. 131

Program:

1) Projednání a schválení roční účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2013

2) Projednání závěrečného účtu obce za rok 2013 včetně souhlasu a opatření

3) Různé.

Zastupitelstvo obce na zasedání zve všechny občany.