Státní pozemkový úřad – Oznámení o zamýšleném převodu

Více zde:
vyzva133789.pdf