Archiv článků ze dne: 13. března 2020

Ministerstvo vnitra – Informace pro obce k dopadům usnesení vlády č. 199 ze dne 12. 3. 2020 o přijetí krizového opatření spočívajícího v zákazu konání akcí s účastí přesahující 30 osob na jednání zastupitelstva obce

MINISTERSTVO VNITRA ČR – Informace pro obce k dopadům usnesení vlády č. 199 ze dne 12. 3. 2020 o přijetí krizového opatření spočívajícího v zákazu konání akcí s účastí přesahující 30 osob na jednání zastupitelstva obce

Informace Ministerstva spravedlnosti a Informace Ministerstva vnitra – 13. 3. 2020

Informace Ministerstva spravedlnosti

Probační a mediační služba vzhledem k vyhlášení nouzové situace v ČR a přijímaným opatřením v této souvislosti bude v agendě zajištění kontroly výkonu trestu obecně prospěšných akci postupovat následovně: jednotlivé případy výkonu trestu OPP, nebude-li ze strany poskytovatele míst pro výkon trestu OPP z hygienických, karantenních a preventivně organizačních důvodu umožněn výkon trestu, posuzovat jako odsouzeným nezaviněnou, objektivní překážku výkonu trestu OPP. Poskytovatele města a obce tedy v jednotlivých soudních okresech požádáme, aby v tomto případě informovali místně příslušné středisko PMS. Po obnovení běžného provozu bude chybějící část výkonu trestu OPP individuálně řešena jak s odsouzenými, tak s poskytovateli míst výkonu trestu OPP a soudy. Rozhodnutí o neumožnění výkonu trestu OPP vzhledem k nouzovém stavu je na individuálním vyhodnocení každého poskytovatele. 

 

Informace Ministerstva vnitra

 Změna dočasného znovuzavedení ochrany vnitřních hranic ČR

Ministerstvo vnitra dne 13. března 2020 vydalo upravené mimořádné opatření k dočasnému znovuzavedení ochrany vnitřních hranic ČR, které na rámec mimořádného opatření č. j. MV- 48168-1/OAM-2020 ze dne 12. března 2020:

  • Zvyšuje se vzdálenost vymezující pásmo od státní hranice České republiky pro přeshraniční pracovníky na 100 km
  • Rozšiřuje výjimky z povinnosti překračovat vnitřní hranice pouze na stanovených místech o nákladní leteckou dopravu.

Usnesení a nařízení vlády ze dne 13. 3 2020 (Nařízení vlady 75, Usnesení vlády 76-81)

Usnesení a nařízení vlády ze dne 13. 3 2020 – Nařízení vlady 75, Usnesení vlády 76-81

75. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 453/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za nakažlivé lidské nemoci, nakažlivé nemoci zvířat, nakažlivé nemoci rostlin a škůdce užitkových rostlin
76. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
77. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
78. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
79. Usnesení vlády České republiky o zajištění poskytování péče v zařízeních sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu
80. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
81. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

Veřejné autobusy budou v Moravskoslezském kraji jezdit podle prázdninových jízdních řádů

Kvůli uzavření škol v souvislosti s nákazou koronavirem budou v Moravskoslezském kraji jezdit autobusy podle letních prázdninových jízdních řádů. Lidé budou muset počítat s menším počtem spojů, samozřejmě nebudou vypravovány ani prázdninové turistické linky. Omezení příměstské autobusové dopravy ZAČNE PLATIT OD PONDĚLÍ 16. BŘEZNA. Zároveň dopravci v autobusech dbají na důslednější hygienická opatření.

„Domluvili jsme se s dopravci na zavedení prázdninového režimu. Nemá smysl, aby vozili prázdné autobusy a zvyšovaly se tak ztráty na tržbách. Dopravci, kteří zajišťují veřejnou autobusovou dopravu v Moravskoslezském kraji už teď častěji a intenzivněji čistí a dezinfikují interiéry vozidel. Budou v tom samozřejmě pokračovat. Chceme tak ochránit nejen cestující, ale také řidiče,“ uvedl náměstek hejtmana pro dopravu a chytrý region Jakub Unucka s tím, že změny se netýkají železniční dopravy.

Vlaky budou v Moravskoslezském kraji jezdit standardně,“ řekl náměstek hejtmana Jakub Unucka.

Dodal, že jízdní řády autobusů platné od 16. března cestující najdou v Centrálním informačním systému o jízdních řádech, ve vyhledávačích spojení a na webových stránkách Koordinátor ODIS s.r.o. (KODIS).

„Do všech těchto systémů budou aktuální jízdní řády doplňovány postupně. Ve vyhledávačích spojení je cestující najdou od sobotního rána, těsně po páteční půlnoci,“ upozornil náměstek hejtmana Jakub Unucka.

12. března 2020