Archiv článků ze dne: 16. března 2020

Poplatky v Heřmanovicích 2020

Poplatky v Heřmanovicích 2020

Číslo účtu obce Heřmanovice:      6927771/0100

 

Poplatek za vývoz komunálního odpadu:

Kč 450,–   občané s trvalým pobytem v obci – osoba/rok

Kč 750,–    majitelé nemovitostí, kteří nemají v obci trvalý pobyt – za objekt

Variabilní symbol pro úhradu bankou na účet obce:   1340… + popisné nebo evidenční číslo

 

Poplatek za psa:

Kč 50,–

Kč 100,– za každého dalšího psa jednoho majitele

Variabilní symbol pro úhradu bankou na účet obce:  1341…+ popisné nebo evidenční číslo

 

Poplatek za odběr vody:

575,–      občané s trvalým pobytem v obci – osoba/rok

1 150,–   majitelé nemovitostí, kteří nemají v obci trvalý pobyt – za objekt

Od ledna 2020 je úhrada za odběr vody navýšena o DPH, kterou obec odvádí finančnímu úřadu.

Variabilní symbol pro úhradu bankou na účet obce:  2310…+popisné nebo evidenční číslo

_________________________

 

Nájmy bytů lze hradit také bezhotovostně na účet obce, variabilní symbol: 3612.

UPOZORNĚNÍ OBCE HEŘMANOVICE – od pondělí 16. března do 30. března 2020 jsou zrušeny úřední hodiny pro veřejnost.

S platností od pondělí 16. března do 30. března 2020 jsou zrušeny úřední hodiny pro veřejnost. Projednat případné záležitosti osobně lze jen po předchozí telefonické domluvě.

Telefonické kontakty:
Jan Tomalský, starosta – mob. č. 603 874 905
Marie Poppeová – č. 605 852 059
Miroslav Zeman – č. 723 264 386

 

Podání občanů lze činit prostřednictvím pošty, emailu nebo datové schránky:

Email: hermanovice@seznam.cz
ID datové schránky: gpsj2td

Platby lze provádět bankovním převodem na číslo účtu: 6927771/0100
Podrobnosti k platbám jsou zveřejněny na úřední desce v rubrice poplatky.
________________________________________________________________
Současně jsou zrušeny všechny společenské, naučné či sportovní aktivity v budově obecního úřadu.

Jan Tomalský, starosta
12.3.2020

Omezeních provozu na Všech pracovištích FÚ pro MSK

informujeme Vás o okamžitých omezeních provozu na Všech pracovištích FÚ pro MSK. V příloze naleznete podrobnější informace. Prosíme o zveřejnění na webu obecního úřadu nebo kdekoliv ve veřejných prostorách za účelem informovanosti občanů.

S přáním příjemného dne

vedoucí  Oddělení sekretariátu ředitele, tisková  mluvčí

 

Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj
Na Jízdárně 3
709 00  Ostrava
Tel.: 596 651 302
E-mail: Petra.Homolova@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz

Uzavření MěÚ Krnov pro veřejnost

UPOZORNĚNÍ OBČANŮM

V pondělí 16. března 2020 od 8 hodin jsou z bezpečnostních důvodů uzavřeny všechny objekty Městského úřadu Krnov a Městské policie Krnov pro veřejnost. Provoz v následujících dnech bude upřesněn během dnešního dne.

V provozu zůstávají veškeré standardní telefonické kontakty na jednotlivá pracoviště MěÚ Krnov. Podání občanů lze činit prostřednictvím pošty, datových schránek nebo elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem, případně přes e-podatelnu.

Pracovníky služeb (pošta, údržba …) žádáme, aby pro vstup do prostoru radnice kontaktovali podatelnu na tel. čísle 554 697 111.

Děkujeme za pochopení

Ing. Tomáš Hradil
starosta města Krnova

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 15. března 2020 č. 215 o přijetí krizového opatření a Opatření vlády o kontrolách na hranicích obcím a další rozhodnutí vlády k nouzovému stavu – Usnesení vlády 85-90

Vláda české republiky – USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 15. března 2020 č. 215 o přijetí krizového opatření

84. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
85. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
86. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
87. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
88. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
89. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
90. Usnesení vlády České republiky k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb a k zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví po dobu trvání nouzového stavu

Vláda české republiky – Opatření obecné povahy – Dočasně znovazavedení ochrany vnitřních hranic České republiky

Vláda české republiky – Opatření obecné povahy – Dočasně znovazavedení ochrany vnitřních hranic České republiky – Příloha k OOP

Ministerstvo vnitra – Pokyn pro obce k dopadům usnesení vlády č. 215 ze dne 16. 3. 2020, o přijetí krizového opatření spočívajícího v zákazu volného pohybu osob na území České republiky s výjimkou cest do zaměstnání, do zdravotnických zařízení, za rodinou a dalších nezbytných cest

Pokyn pro matriční úřady – k dopadům usnesení vlády č. 215 ze dne 15. 3. 2020, o přijetí krizového opatření spočívajícího v zákazu volného pohybu osob na území České republiky na úseku matrik