Archiv článků za měsíc: Květen 2020

Úřední deska – přehled dotací a příspěvků

Úřední deska – přehled dotací a příspěvků
Na úřední desce
od
Název
28. 5. 2020 Smlouva o poskytnutí dlouhodobé návratné finanční výpomoci pro DSO Mikroregion Krnovsko
23. 12. 2019 Smlouva o poskytnutí dlouhodobé návratné finanční výpomoci pro DSO Mikroregion Krnovsko
20. 8. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na úhradu výdajů na celoroční činnost příjemce – Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na částečné pokrytí neinvestičních nákladů základní školy v Holčovicích
26. 11. 2018 Smlouva o poskytnutí dotace – Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na částečné pokrytí neinvestičních nákladů základní školy v Holčovicích
5. 10. 2017 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na částečné pokrytí neinvestičních nákladů základní školy v Holčovicích
15. 3. 2017 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
20. 12. 2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na úhradu výdajů na celoroční činnost příjemce pro Obec Holčovice – částečná úhrada neinvestičních nákladů na žáka.

UPOZORNĚNÍ

S platností od pondělí 20. dubna 2020 jsou obnoveny úřední hodiny pro veřejnost, a to vždy v pondělí a ve středu v době od 8,30 do 12,00 a od 13,30 do 16,30 hodin.

Jedná se hlavně o služby podatelny, plateb v hotovosti v pokladně.                                                                                                                                            
Projednat případné další záležitosti osobně nejlépe po předchozí telefonické domluvě.

Telefonické kontakty:

Obecní úřad  tel. č.  554 612 635
Jan Tomalský, starosta mob. č. 603 874 905
Marie Poppeová  č. 605 852 059.
Miroslav Zeman   č.  723 264 386

 

Podání občanů lze činit prostřednictvím pošty, emailu nebo datové schránky:

Email: hermanovice@seznam.cz
ID datové schránky:  gpsj2td

 

Platby lze provádět bankovním převodem na číslo účtu: 6927771/0100

Podrobnosti k platbám jsou zveřejněny na úřední desce v rubrice poplatky.

________________________________________________________________

Některé společenské, naučné či sportovní aktivity v budově obecního úřadu mohou probíhat za bezpečnostních opatření nařízených Vládou ČR.

 

 Jan Tomalský, starosta
15.5.2020

 

 

Obec Heřmanovice sděluje,

že akce „Filmový večer s hudební tématikou – slavné osobnosti“, která je v Občasníku č. 7 plánována na sobotu 16. května 2020 v 17 hodin v přízemí v šoltéství, se vzhledem k aktuálnímu stavu v České republice NEKONÁ.

Předpokládáme, že akce se bude konat v náhradním termínu.

V Heřmanovicích 14. 5. 2020
RNDr. Hynek Sekanina, místostarosta obce

Poplatky v Heřmanovicích 2020

Číslo účtu obce Heřmanovice: 6927771/0100

Poplatek za vývoz komunálního odpadu:

Kč 450,–      občané s trvalým pobytem v obci – osoba/rok
Kč 750,-        majitelé nemovitostí, kteří nemají v obci trvalý pobyt – za objekt

Variabilní symbol pro úhradu bankou na účet obce:  1340… + popisné nebo evidenční číslo

Poplatek za psa:

Kč 50,–
Kč 100,– za každého dalšího psa jednoho majitele

Variabilní symbol pro úhradu bankou na účet obce: 1341…+ popisné nebo evidenční číslo

Poplatek za odběr vody:

550,–  občané s trvalým pobytem v obci – osoba/rok
1 100,– majitelé nemovitostí, kteří nemají v obci trvalý pobyt – za objekt

Od ledna 2020 je úhrada za odběr vody navýšena o DPH, kterou obec odvádí finančnímu úřadu.

Variabilní symbol pro úhradu bankou na účet obce: 2310…+popisné nebo evidenční číslo

_________________________

Nájmy bytů lze hradit také bezhotovostně na účet obce, variabilní symbol: 3612.

1. 5. 2020