SBOROVÝ KONCERT

Římskokatolická farnost Heřmanovice

obecní úřad Heřmanovice, klub Domino SVČ Opava

Vás srdečně zvou na

 sborový KONCERT

 

ve čtvrtek 8. 7. 2010 v 17:00 v kostele svatého Ondřeje, Heřmanovice.

Poslední veřejná  zkouška na koncert ve španělském Monserratu a na mezinárodní soutěž.

  • Účinkuje: dětský pěvecký sbor DOMINO Opava
  • Sbormistr: Ivana Kleinová
  • Klavír: Jakub Žídek  

dětský pěvecký sbor DOMINO Opava
dětský pěvecký sbor DOMINO Opava

V programu zazní skladby K. B. Kopřivy, I. Hurníka, spirituály.

Dobrovolné vstupné.

SLET ČARODĚJNIC

 

Čarovnou noc z 30. dubna na 1. květen jistě mnohé z nás stráví na Petrových kamenech,

o to zajímavější pak bude setkání v Heřmanovicích, proto svoláváme

SLET ČARODĚJNIC

pro malé, mladé, zralé i ty víc než stoleté v sobotu 1. května 2010 od 15 hod. 

Metly své odložíte a všem údům dáte odpočinout na místě obvyklém, kouzlům přejícím – místním pohostinství.

Zde pak všelijaké soutěže, tance a výstupy pro vás připraveny budou.

Po celé odpoledne až do nočních hodin Čarodějnická diskotéka.

Slet čarodějnic