Veřejné zasedání č. 4 zastupitelstva obce Heřmanovice

se koná 29. 6. 2015 v 18.00 hod. v zasedací síni v budově obecního úřadu č.p. 131

Program:
1. Projednání a schválení roční účetní závěrky obce sestavené k 31.12.2014
2. Projednání závěrečného účtu obce za rok 2014 včetně souhlasu a opatření
3. Projednání a schválení roční účetní závěrky Mikroregionu Krnovsko sestavené k 31.12.2014
4. Projednání závěrečného účtu Mikroregionu Krnovsko za rok 2014 včetně souhlasu a opatření
5. Projednání návrhu České pošty na zajištění poštovních služeb obcí a rozhodnutí o návrhu
6. Upřesnění formulace bodu 2.g) Usnesení ZO ze dne 10.11.2014
7. Projednání Zásad poskytování příspěvků občanům, rozhodnutí ZO.
8. Čerpání rozpočtu a rozpočtové opatření č. 2
9. Současné pronájmy obecních pozemků.
10. Projednání a rozhodnutí k dotacím od ZIF
11. Projednání aktualizace Zásad pronájmu obecních pozemků, rozhodnutí o návrhu
12. Záměr pronájmu obecního stánku ve Sportovním areálu na hřišti k provozování sezónního občerstvení
13. Projednání a rozhodnutí o smlouvě na dotaci „Lesní slavnost Lapků z Drakova 2015“ z rozpočtu obce
14. Záměry prodeje a pronájmu pozemků nezbytných pro obsluhu domu či firmy
15. Prodeje a pronájmy pozemků nezbytných pro obsluhu domu či firmy
16. Vodovod – rekonstrukce horní části vodovodu Forvíz
17. Různé

Zastupitelstvo obce na zasedání zve všechny občany

Šoltéství Heřmanovice – studie a vybavování

Obec Heřmanovice má vypracovanou studii vybavení Šoltéství Heřmanovice. Vybavení Šoltéství Heřmanovice chceme provést v průběhu letošních letních prázdnin a pak celou budovu slavnostně otevřít k běžnému užívání.

Na co se můžeme těšit je na přiložených foto-simulacích – naším přáním je, aby realita předčila představu (nebo jí alespoň dýchala na paty).

Soutěž o nejlepší kouzelný svatojánský koláč

Obecní úřad ve spolupráci s Heřmanovickým babincem pořádá a vyzývá všechny zdatné amatérské pekařky a pekaře, cukrářky a cukráře, zkrátka všechny, co mají šikovné ruce a rádi pečou, k účasti v soutěži O nejlepší kouzelný svatojánský koláč v sobotu 20. června 2015 od 13,00 hodin ve společenském zařízení „Zahrada“ v Heřmanovicích.

Průběh a podmínky soutěže:

  • 13,00 – 14,00 hodin příjem soutěžních vzorků
  • Od 14,00 – ochutnávka a hodnocení poroty

Soutěž je anonymní. Po zapsání do seznamu soutěžících bude každému přiděleno číslo a vzorek koláče odevzdán porotě v krabičce označené tímto číslem.
Současně s koláčem přiložte i recept, podle kterého byl upečen.
Soutěžní koláče mohou být jakékoliv – kynuté, třené, z listového těsta a další, fantazii ve výběru těsta, náplních i zdobení se meze nekladou.

V průběhu odpoledne, kdy se bude čekat na vyhlášení výsledků a předání cen je připravena další zábava, která Vám zpříjemní čekání, občerstvit se můžete „v chýši“ u Sv. Jana, odkud můžete sledovat práci poroty „v přímém přenosu“, pro ukrácení dlouhé chvíle jsou připravena další překvapení. Bude-li příznivé počasí, posezení bude i venku na zahradě.
Vyhlášení výsledků předpokládáme mezi 16. a 17. hodinou (podle počtu soutěžících a množství soutěžních koláčů). Soutěží se o hodnotné ceny, oceněno bude prvních pět míst a další zvláštní ocenění.
Přihlásit se do soutěže předem není povinné, stačí v uvedeném čase přinést ten svůj zaručeně nejlepší koláč.

Těšíme se na Vás!