OBECNÍ ÚŘAD A ZASTUPITELSTVO

Seznam zastupitelů a členů komisí

Zastupitelstvo obce

Jan Tomalský (Starostové a nezávislí)
starosta a člen zastupitelstva
e-mail: starosta“závináč“hermanovice.cz
tel. +420 603 874 905

RNDr. Hynek Sekanina (Starostové a nezávislí)
místostarosta a člen zastupitelstva
e-mail: mistostarosta“zavináč“hermanovice.cz
tel. +420 739 634 569

ing. Jaroslav Dohnal (Starostové a nezávislí)
člen zastupitelstva a člen finančního výboru

ing. Tomáš Kotas (SNK Heřmanovice)
člen zastupitelstva a předseda kontrolního výboru

Lydie Kováčová (SNK Heřmanovice)
členka zastupitelstva a členka finanční výboru

Josef Kubinec (SNK Heřmanovice)
člen zastupitelstva a člen kontrolního výboru

ing. Mária Skopalíková (Starostové a nezávislí)
členka zastupitelstva a předsedkyně finanční výboru a členka kontrolního výboru

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název

Obecní úřad Heřmanovice

2. Důvod a způsob založení

Obec Heřmanovice (dále jen obec) vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s ustanovením § 1 a § 2 zákona č. 367/1990 Sb., o obcích (zrušen a nahrazen zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů) ke dni 24. 11. 1990.

Obec vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající, tedy je právnickou osobou ve smyslu ust. § 18 odst. 2 písm. c) zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a to právnickou osobou s právní subjektivitou. Obec je veřejnoprávní korporací, které disponuje vlastním majetkem.

Posláním obce je pečovat o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, dále zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu za podmínek stanovených zákony.

3.
Organizační struktura

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Obecní úřad Heřmanovice
Heřmanovice 136
793 74 Heřmanovice

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obecní úřad Heřmanovice
Heřmanovice 136
793 74 Heřmanovice

4.3 Úřední hodiny

Pondělí: 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
Středa: 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
případně dle telefonické dohody dle kontaktů

4.4 Telefonní čísla

pevná linka: + 420 554 612 635

4.5 Čísla faxu

fax: obec již nepoužívá

4.6 Adresa internetové stránky

oficiální: http://www.hermanovice.cz

4.7 Adresa e-podatelny

podatelna: hermanovice( ‘zavináč’ )seznam.cz
ID datové schránky: gpsj2td

4.8 Další elektronické adresy

oficiální: hermanovice( ‘zavináč’ )seznam.cz
ID datové schránky: gpsj2td

5. Případné platby lze poukázat na

Číslo účtu: 6927771, kód banky: 0100
Komerční banka Krnov

6. IČ

00295981

7. DIČ

CZ00295981

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

8.1.1 Usnesení Zastupitelstva obce
8.1.2 Úřední deska obce
8.1.3 Strategické dokumenty obce

Strategický plán rozvoje obce Heřmanovice

8.1.4 Vyhlášky obce
8.1.5 Nařízení obce
8.1.6 Zásady
8.1.7 Registr oznámení (zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů)

8.2 Rozpočet

http://www.hermanovice.cz/category/uredni-deska/uredni-deska-rozpocet-a-zaverecne-ucty-obce-a-mikroregionu/

9. Žádosti o informace

Pravidla pro aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím dána zákonem č. 106/1999 Sb.

10. Příjem žádostí a dalších podání

Lze využít písemné formy nebo elektronické podatelny.

11. Opravné prostředky

12. Formuláře

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

http://www.hermanovice.cz/usneseni/usneseni_c_16_ze_dne_9_6_2014_priloha_2-aktualizace_1_sprss_albrechticka_na_obdobi_2014-2016_uplne_zneni.pdf

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

14.2 Vydané právní předpisy

– jsou jimi
obecně závazné vyhlášky, nařízení obce, směrnice a zásady

15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

16. Licenční smlouvy

16.1 Vzory licenčních smluv

16.2 Výhradní licence

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Elektronická podatelna

Obecní úřad můžete kontaktovat pomoci e-mailu:

hermanovice( ‘zavináč’ )seznam.cz

nebo pomoci kontaktního webového formuláře:

Vaše jméno (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

Předmět

Vaše zpráva

Pokud chcete přiložit soubor (ve formatu jpg, tif, doc, docx, pdf, a max. velikosti 5 MB) mužete zde:

Pokud jste si jisti, že chcete odeslat email, zatrhněte tlačítko: