Knihovna

Knihovna – otevírací doba – středa od 13 do 17 hodin

Knihovna

V budově obecního úřadu se nachází obecní knihovna. Otevírací doba knihovny je středa od 13 do 17 hodin. V knihovně je pro veřejnost bezplatně k dispozici počítač s připojením na internet. Knihovní fond je pravidelně doplňován o nové tituly, k návštěvám knihovny srdečně zveme.