Úřední deska – ostatní

Úřední deska obce Heřmanovice – ostatní

UPOZORNĚNÍ

S platností od pondělí 20. dubna 2020 jsou obnoveny úřední hodiny pro veřejnost, a to vždy v pondělí a ve středu v době od 8,30 do 12,00 a od 13,30 do 16,30 hodin.

Jedná se hlavně o služby podatelny, plateb v hotovosti v pokladně.                                                                                                                                            
Projednat případné další záležitosti osobně nejlépe po předchozí telefonické domluvě.

Telefonické kontakty:

Obecní úřad  tel. č.  554 612 635
Jan Tomalský, starosta mob. č. 603 874 905
Marie Poppeová  č. 605 852 059.
Miroslav Zeman   č.  723 264 386

 

Podání občanů lze činit prostřednictvím pošty, emailu nebo datové schránky:

Email: hermanovice@seznam.cz
ID datové schránky:  gpsj2td

 

Platby lze provádět bankovním převodem na číslo účtu: 6927771/0100

Podrobnosti k platbám jsou zveřejněny na úřední desce v rubrice poplatky.

________________________________________________________________

Některé společenské, naučné či sportovní aktivity v budově obecního úřadu mohou probíhat za bezpečnostních opatření nařízených Vládou ČR.

 

 Jan Tomalský, starosta
15.5.2020

 

 

Obec Heřmanovice sděluje,

že akce „Filmový večer s hudební tématikou – slavné osobnosti“, která je v Občasníku č. 7 plánována na sobotu 16. května 2020 v 17 hodin v přízemí v šoltéství, se vzhledem k aktuálnímu stavu v České republice NEKONÁ.

Předpokládáme, že akce se bude konat v náhradním termínu.

V Heřmanovicích 14. 5. 2020
RNDr. Hynek Sekanina, místostarosta obce

UPOZORNĚNÍ OBCE HEŘMANOVICE

S platností od pondělí 20. dubna 2020 jsou obnoveny úřední hodiny pro veřejnost, a to vždy v pondělí a ve středu v době od 8,30 do 12,00 a od 13,30 do 16,30 hodin.

Jedná se hlavně o služby podatelny, plateb v hotovosti v pokladně.
Projednat případné další záležitosti osobně nejlépe po předchozí telefonické domluvě.

Telefonické kontakty:
Obecní úřad –  telefon  554 612 635
Jan Tomalský, starosta – mobil 603 874 905
Marie Poppeová – mobil 605 852 059
Miroslav Zeman – mobil 723 264 386

 
Podání občanů lze činit prostřednictvím pošty, emailu nebo datové schránky:
 
Email: hermanovice@seznam.cz
ID datové schránky: gpsj2td
 
Platby lze provádět bankovním převodem na číslo účtu: 6927771/0100

Podrobnosti k platbám jsou zveřejněny na úřední desce v rubrice poplatky.

________________________________________________________________

Současně jsou stále zrušeny všechny společenské, naučné či sportovní aktivity v budově obecního úřadu.

 
Jan Tomalský, starosta
15.4.2020

Usnesení vlády č. 122-128

122. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
123. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
124. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
125. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
126. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
127. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
128. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ – doba pro seniory a další

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ – MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ – Č. j.: MZDR 12501/2020-3/MIN/KAN

Všem osobám se zakazuje přítomnost v maloobchodních prodejnách potravin, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, v čase mezi 7: 00 hod. – až 9: 00 hod., a to s výjimkou osob starších 65 let věku, včetně zajištění nezbytného doprovodu, osob, které jsou držiteli průkazu ZTP/P, starší 50 let, včetně zajištění nezbytného doprovodu, zaměstnanců nebo osob v obdobném poměru zařízení poskytujících pečovatelskou službu a majitelů a zaměstnanců provozovatele prodejny nebo osob v obdobném poměru.