Úřední deska – ostatní

Úřední deska obce Heřmanovice – ostatní

UPOZORNĚNÍ OBCE HEŘMANOVICE – od pondělí 16. března do 30. března 2020 jsou zrušeny úřední hodiny pro veřejnost.

S platností od pondělí 16. března do 30. března 2020 jsou zrušeny úřední hodiny pro veřejnost. Projednat případné záležitosti osobně lze jen po předchozí telefonické domluvě.

Telefonické kontakty:
Jan Tomalský, starosta – mob. č. 603 874 905
Marie Poppeová – č. 605 852 059
Miroslav Zeman – č. 723 264 386

 

Podání občanů lze činit prostřednictvím pošty, emailu nebo datové schránky:

Email: hermanovice@seznam.cz
ID datové schránky: gpsj2td

Platby lze provádět bankovním převodem na číslo účtu: 6927771/0100
Podrobnosti k platbám jsou zveřejněny na úřední desce v rubrice poplatky.
________________________________________________________________
Současně jsou zrušeny všechny společenské, naučné či sportovní aktivity v budově obecního úřadu.

Jan Tomalský, starosta
12.3.2020

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 15. března 2020 č. 215 o přijetí krizového opatření a Opatření vlády o kontrolách na hranicích obcím a další rozhodnutí vlády k nouzovému stavu – Usnesení vlády 85-90

Vláda české republiky – USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 15. března 2020 č. 215 o přijetí krizového opatření

84. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
85. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
86. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
87. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
88. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
89. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
90. Usnesení vlády České republiky k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb a k zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví po dobu trvání nouzového stavu

Vláda české republiky – Opatření obecné povahy – Dočasně znovazavedení ochrany vnitřních hranic České republiky

Vláda české republiky – Opatření obecné povahy – Dočasně znovazavedení ochrany vnitřních hranic České republiky – Příloha k OOP

Ministerstvo vnitra – Pokyn pro obce k dopadům usnesení vlády č. 215 ze dne 16. 3. 2020, o přijetí krizového opatření spočívajícího v zákazu volného pohybu osob na území České republiky s výjimkou cest do zaměstnání, do zdravotnických zařízení, za rodinou a dalších nezbytných cest

Pokyn pro matriční úřady – k dopadům usnesení vlády č. 215 ze dne 15. 3. 2020, o přijetí krizového opatření spočívajícího v zákazu volného pohybu osob na území České republiky na úseku matrik

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 14. března 2020 č. 211 o přijetí krizového opatření

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 14. března 2020 č. 211 o přijetí krizového opatření

Vláda
I. zakazuje

1. s účinností ode dne 14. března 2020 od 6:00 hod. do dne 24. března 2020 do 6:00 hod. maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách, s výjimkou těchto prodejen:
– potravin,
– výpočetní a telekomunikační techniky, audio a video přijímačů, spotřební elektroniky, přístrojů a dalších výrobků pro domácnosti,
– pohonných hmot,
– paliv,
– hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží,
– lékárny a výdejny zdravotnických prostředků,
– malých domácích zvířat,
– krmiva a dalších potřeb pro zvířata,
– brýlí, kontaktních čoček a souvisejícího zboží,
– novin a časopisů,
– tabákových výrobků,
– služeb prádelen a čistíren,
– prodeje přes Internet a dalšími vzdálenými prostředky,
přičemž uvedené zboží a služby se převážně prodávají nebo nabízejí v dané provozovně,

2. s účinností ode dne 14. března 2020 od 6:00 hod. do dne 24. března 2020 do 6:00 hod. přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb, s výjimkou provozoven, které neslouží pro veřejnost
(např. zaměstnanecké stravování, stravování poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních služeb, vězeňských zařízení); tento zákaz se nevztahuje na prodej mimo provozovnu stravovacích služeb (např. provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou bez vstupu do provozovny), který může probíhat bez časového omezení,

3. s účinností ode dne 14. března 2020 od 6:00 hod. do dne 24. března 2020 do 6:00 hod. činnost provozoven stravovacích služeb, umístěných v rámci nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2, 4. s účinností ode dne 14. března 2020 od 6:00 hod. provoz heren a kasin podle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů,

II. ruší s účinností ke dni 14. března 2020 k 6:00 hod. body I. 2. a I. 3. usnesení vlády ze dne 12. března 2020 č. 199.