Úřední deska – Pozvánky

Veřejné zasedání č. 11 zastupitelstva obce Heřmanovice

se koná 21. 3. 2017 v 18.00 hod. v nové zasedací síni v budově obecního úřadu č.p. 136

Program:

1. Zahájení a schválení programu
2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
3. Kontrola usnesení z minulého ZO
4. Rozpočtová opatření a rozpočet
5. Záležitosti obecního lesa
6. Záměry prodeje a pronájmu pozemků
7. Prodeje a pronájmy pozemků
8. Různé

Zastupitelstvo obce na zasedání zve všechny občany

Veřejné zasedání č. 10 zastupitelstva obce Heřmanovice

se koná 21. 12. 2016 v 18.00 hod. v zasedací síni v budově obecního úřadu č.p. 131

Program:

1. Zahájení a schválení programu
2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
3. Kontrola usnesení z minulého ZO
4. Pořízení aktualizovaného plánu obce
5. Čerpání rozpočtu a rozpočtová opatření
6. Projednání a schválení rozpočtu na rok 2017 a rozpočtových výhledů na léta 2018 a 2019
7. Projednání a schválení vyhlášky obce o místních poplatcích
8. Záměry prodeje a pronájmu pozemků
9. Prodeje a pronájmy pozemků
10. Různé

Zastupitelstvo obce na zasedání zve všechny občany

Veřejné zasedání č. 9 zastupitelstva obce Heřmanovice

se koná 9. 11. 2016 v 18.00 hod. v zasedací síni v budově obecního úřadu č.p. 131

Program:

1. Zahájení a schválení programu
2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
3. Kontrola usnesení z minulého ZO
4. Projednání obdržených žádostí o dotace a dary z rozpočtu obce, rozhodnutí o žádostech a schválení příslušných veřejnoprávních smluv
5. Projednání a schválení vyhlášky obce o místních poplatcích
6. Informace o některých dotačních možnostech
7. Čerpání rozpočtu a rozpočtová opatření
8. Záměry prodeje a pronájmu pozemků
9. Prodeje a pronájmy pozemků
10. Různé (vodovod – rekonstrukce, …)

Zastupitelstvo obce na zasedání zve všechny občany

Veřejné zasedání č. 8 zastupitelstva obce Heřmanovice

se koná 28. 6. 2016 v 18.00 hod. v zasedací síni v budově obecního úřadu č.p. 131

Program:

1. Zahájení a schválení programu
2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
3. Kontrola usnesení z minulého ZO
4. Projednání a schválení roční účetní závěrky obce sestavené k 31.12.2015
5. Projednání závěrečného účtu obce za rok 2015 včetně souhlasu a opatření
6. Projednání a schválení roční účetní závěrky Mikroregionu Krnovsko sestavené k 31.12.2015
7. Projednání závěrečného účtu Mikroregionu Krnovsko za rok 2015 včetně souhlasu a opatření
8. Projednání a schválení veřejnoprávní smlouvy s obcí Holčovice o poskytnutí finančního příspěvku na částečné pokrytí neinvestičních nákladů základní školy v Holčovicích
9. Čerpání rozpočtu a rozpočtové opatření č. 2
10. Záměry prodeje a pronájmu pozemků
11. Prodeje a pronájmy pozemků
12. Různé (vodovod – rekonstrukce, …)

Zastupitelstvo obce na zasedání zve všechny občany.

Veřejné zasedání č. 7 zastupitelstva obce Heřmanovice

se koná 25. 4. 2016 v 18.00 hod. v zasedací síni v budově obecního úřadu č.p. 131

Program:

1. Obecní hřbitov – řád, pronájmy
2. Rozpočtová opatření
3. Projednání a rozhodnutí o žádostech na příspěvky z rozpočtu obce (např. Studio STA o. p. s., Krnov, Přátelé Vrbenska …)
4. Záměry prodeje a pronájmu pozemků
5. Prodeje a pronájmy pozemků
6. Různé

Zastupitelstvo obce na zasedání zve všechny občany.