Úřední deska – Pozvánky na zasedání zastupitelstva

Úřední deska Obce Heřmanovice – Pozvánky na zasedání zastupitelstva

Veřejné zasedání č. 2 zastupitelstva obce Heřmanovice

se koná se koná 15. 12. 2014 v 18:00 hodin v zasedací síni v budově obecního úřadu č.p. 131

Program:

1. Čerpání rozpočtu obce, rozpočtová opatření
2. Inventarizace majetku včetně pozemků a vodních zdrojů, cenová mapa, doplnění Zásad prodeje a pronájmu pozemků
3. Multifunkční centrum obce – aktuální stav
4. Chodníky I – aktuální stav
5. Dodávka traktoru a služeb – aktuální stav
6. Ukončení pronájmu u pozemků, o které se bude starat obec sama
7. Projednání a schválení rozpočtu na rok 2015 a rozpočtových výhledů na léta 2016 a 2017
8. Různé (poplatky za komunální odpad 2010-2014 apod.)

Zastupitelstvo obce na zasedání zve všechny občany.

Ustavující zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice

se koná dne 10. 11. 2014 v 18 hod. v zasedací síni v budově obecního úřadu č.p. 131

Program:
1. Zahájení.
2. Složení slibu členů zastupitelstva obce.
3. Schválení programu ustavujícího zasedání zastupitelstva obce.
4. Volba členů volební komise pro volbu starosty a místostarosty.
5. Volba členů návrhové komise.
6. Určení ověřovatelů zápisu.
7. Schválení způsobu volby a volebního řádu pro volbu starosty a místostarosty.
8. Volba starosty.
9. Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni.
10. Volba místostarosty.
11. Návrh na zřízení výboru finančního zastupitelstva obce a volba předsedy a členů výboru.
12. Návrh na zřízení výboru kontrolního zastupitelstva obce a volba předsedy a členů výboru.
13. Organizační záležitosti – stanovení termínu příštího zasedání zastupitelstva obce.
14. Různé.
15. Závěr

Na zasedání zveme všechny občany.

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice

se koná se koná 29. 9. 2014 v 17:30 hodin v zasedací síni v budově obecního úřadu č.p. 131

Program:

1) Záměry prodeje a pronájmu pozemků

2) Prodeje a pronájmy pozemků

3) Uzavřená smlouva na chodník v obci – etapa I

4) Projednání závěru výběrového řízení na podzimní koupi traktoru s příslušenstvím

5) Rozpočtová opatření

6) Různé (první vybavení do šoltéství atd.)

Zastupitelstvo obce na zasedání zve všechny občany.

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice

se koná se koná 9. 6. 2014 v 18:00 hodin v zasedací síni v budově obecního úřadu č.p. 131

Program:

1) Záměry prodeje a pronájmu pozemků

2) Prodeje a pronájmy pozemků

3) Ukončení rekonstrukce šoltéství a rozpočtová opatření

4) Aktualizace 1.střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Albrechticka na období 2014-2016

5) Veřejně prospěšné práce, různé.

Zastupitelstvo obce na zasedání zve všechny občany.