Úřední deska – Pozvánky na zasedání zastupitelstva

Úřední deska Obce Heřmanovice – Pozvánky na zasedání zastupitelstva

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice

se koná 13. 12. 2010 v 17.00 hod. v zasedací síni v budově obecního úřadu č.p. 131

Program:

1) Příprava aktualizace územního plánu obce.

2) Komunitní projednání nejbližších plánovaných investičních akcí.

3) Obecní vyhláška o odpadech.

4) Rozpočtová opatření.

5) Různé (zimní prohrnování, akce k závěru roku).

Zastupitelstvo obce na zasedání zve všechny občany.

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice

se koná 16. 12. 2009 v 17.00 hod. v zasedací síni v budově obecního úřadu č.p. 131

Program:

  1. Záměry pronájmů a prodeje obecních nemovitostí
  2. Prodeje a pronájmy obecních pozemků
  3. Projekt Úprava pozemků pro novou výstavbu – rozpočtové opatření
  4. Různé (vyhláška o odpadech a další).

Zastupitelstvo obce na zasedání zve všechny občany.