POPLATKY V OBCI HEŘMANOVICÍCH NA ROK 2021

Číslo účtu: 6927771/0100 pro všechny poplatky a platby

 PLATBY POPLATKŮ A SLUŽEB MIMO NÁJMŮ BYTŮ PROSÍME
PROVÁDĚJTE OD 1. 2. 2021

 

POPLATEK ZA VÝVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU na rok 2021:

Kč 700,- Kč / osoba – občané s trvalým pobytem v obci po uplatnění úlevy

Kč 1000,- Kč / nemovitost – za rok a objekt u majitelů, kteří nemají v obci trvalý pobyt

Variabilní symbol pro úhradu bankou či složenkou: 1340 + číslo popisné nebo evidenční

 

SAZBA POPLATKU ZA PSA ČINÍ NA ROK 2021:

a) za jednoho psa: 100Kč,

b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele: 200Kč,

c) za psa, jehož držitelem je osoba starší 65let: 50Kč,

d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let: 100Kč.

Variabilní symbol pro úhradu bankou či složenkou: 1341 + číslo popisné nebo evidenční

 

POPLATEK ZA ODBĚR VODY na rok 2021:

Kč 550,- / osoba / rok – občané s trvalým pobytem v obci včetně DPH

Kč 1100,- / nemovitost / rok – majitelé nemovitosti, kteří nemají trvalý pobyt v obci včetně DPH

Variabilní symbol pro úhradu bankou či složenkou: 2310 + číslo popisné nebo evidenční

 Nájemné bytů včetně služeb je možno také hradit převodem či složenkou s variabilním symbole 3612 + číslo popisné a číslo bytu, do poznámky příjmení a jméno nájemce.

Poplatky v Heřmanovicích 2020

Číslo účtu obce Heřmanovice: 6927771/0100

Poplatek za vývoz komunálního odpadu:

Kč 450,–      občané s trvalým pobytem v obci – osoba/rok
Kč 750,-        majitelé nemovitostí, kteří nemají v obci trvalý pobyt – za objekt

Variabilní symbol pro úhradu bankou na účet obce:  1340… + popisné nebo evidenční číslo

Poplatek za psa:

Kč 50,–
Kč 100,– za každého dalšího psa jednoho majitele

Variabilní symbol pro úhradu bankou na účet obce: 1341…+ popisné nebo evidenční číslo

Poplatek za odběr vody:

550,–  občané s trvalým pobytem v obci – osoba/rok
1 100,– majitelé nemovitostí, kteří nemají v obci trvalý pobyt – za objekt

Od ledna 2020 je úhrada za odběr vody navýšena o DPH, kterou obec odvádí finančnímu úřadu.

Variabilní symbol pro úhradu bankou na účet obce: 2310…+popisné nebo evidenční číslo

_________________________

Nájmy bytů lze hradit také bezhotovostně na účet obce, variabilní symbol: 3612.

1. 5. 2020                    

Poplatky v Heřmanovicích 2020

Poplatky v Heřmanovicích 2020

Číslo účtu obce Heřmanovice:      6927771/0100

 

Poplatek za vývoz komunálního odpadu:

Kč 450,–   občané s trvalým pobytem v obci – osoba/rok

Kč 750,–    majitelé nemovitostí, kteří nemají v obci trvalý pobyt – za objekt

Variabilní symbol pro úhradu bankou na účet obce:   1340… + popisné nebo evidenční číslo

 

Poplatek za psa:

Kč 50,–

Kč 100,– za každého dalšího psa jednoho majitele

Variabilní symbol pro úhradu bankou na účet obce:  1341…+ popisné nebo evidenční číslo

 

Poplatek za odběr vody:

575,–      občané s trvalým pobytem v obci – osoba/rok

1 150,–   majitelé nemovitostí, kteří nemají v obci trvalý pobyt – za objekt

Od ledna 2020 je úhrada za odběr vody navýšena o DPH, kterou obec odvádí finančnímu úřadu.

Variabilní symbol pro úhradu bankou na účet obce:  2310…+popisné nebo evidenční číslo

_________________________

 

Nájmy bytů lze hradit také bezhotovostně na účet obce, variabilní symbol: 3612.

Úřední deska – Zásady, směrnice, ceníky


Úřední deska – Zásady, směrnice a další dokumenty
Na úřední desce
od
Název
22. 6. 2019 Aktualizované Zásady pro prodej stavebních parcel v k.ú. Heřmanovice dle Usnesení zastupitelstva obce Heřmanovice ze dne 3. 6. 2019
22. 10. 2015 Aktualizace cen vodného dle Usnesení zastupitelstva obce Heřmanovice ze dne 21.9.2015
10. 7. 2015 Aktualizace Zásad pronájmu obecních pozemků v k.ú. Heřmanovice ze dne 29. 6. 2015
10. 7. 2015 Zásady pro poskytování příspěvků občanům Heřmanovic ze dne 29. 6. 2015
20. 12. 2014 Aktualizace zásad prodeje a pronájmu pozemků v k.ú. Heřmanovice ze dne 15. 12. 2014
20. 7. 2014 Vnitřní směrnice obce Heřmanovice č. 2/2014 – Evidence majetku
20. 7. 2014 Vnitřní směrnice obce Heřmanovice č. 1/2014 Odpisový plán
27. 2. 2014 Strategický plán rozvoje obce Heřmanovice
22. 1. 2014 Směrnice č. 1/2013 k provádění inventarizace majetku, pohledávek a závazků obce Heřmanovice
22. 1. 2014 Směrnice č. 2/2013 o zabezpečení zákona o finanční kontrole
  Volební řád pro volbu starosty a místostarosty.
13. 10. 2009 Zásady prodeje domů č.p. 503, 480 a 479 v obci Heřmanovice ze dne 29. 9. 2009
30. 10. 2005 Zásady pronájmu pozemků v k.ú. Heřmanovice ze dne 24. 10. 2005
20. 12. 2004 Ceny vodného dle Usnesení ZO ze dne 13.12.2004
10. 9. 2004 Zásady pronájmu pozemků v k.ú. Heřmanovice ze dne 6. 9. 2004
10. 9. 2004 Zásady pro prodej stavebních parcel v k.ú. Heřmanovice ze dne 6. 9. 2004
3. 5. 2003 Pravidla pro podporu mladých manželství pro výstavbu RD v obci ze dne 28. 4. 2003