Obecní úřad a zastupitelstvo

Struktura úřadu

Adresa: čp. 131, 793 74 Heřmanovice
tel: +420 554 612 635
web: www.hermanovice.cz
e-mail:  hermanovice( 'zavináč' )seznam.cz

 
Jan Tomalský
- starosta obce

pevná linka: +420 554 612 635, mobil: +420 603 874 905
e-mail:  jan.tomalsky( 'zavináč' )seznam.cz

 
RNDr. Hynek Sekanina, Ph.D.
- místostarosta obce

pevná linka: +420 554 612 635, mobil: +420 739 634 569
e-mail: hermanovice( 'zavináč' )seznam.cz

 
Marie Poppeová
- účetní

pevná linka: +420 554 612 635
e-mail: hermanovice( 'zavináč' )seznam.cz

V budově obecního úřadu se nachází také obecní knihovna a pošta. Otevírací doba knihovny je středa od 13 do 17 hodin. V knihovně je pro veřejnost bezplatně k dispozici počítač s připojením na internet. Knihovní fond je pravidelně doplňován o nové tituly, k návštěvám knihovny srdečně zveme.


Úřední hodiny
Pondělí: 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
Středa: 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
případně dle telefonické dohody dle kontaktů

Seznam zastupitelů a členů komisí

Zastupitelstvo obce

Jan Tomalský (Starostové a nezávislí)
starosta a člen zastupitelstva
e-mail: starosta"závináč"hermanovice.cz
tel. +420 603 874 905

RNDr. Hynek Sekanina (Starostové a nezávislí)
místostarosta a člen zastupitelstva
e-mail: mistostarosta"zavináč"hermanovice.cz
tel. +420 739 634 569

Jaroslav Dohnal (Starostové a nezávislí)
člen zastupitelstva a člen finančního výboru

ing. Tomáš Kotas (SNK Heřmanovice)
člen zastupitelstva a předseda kontrolního výboru

Lydie Kováčová (SNK Heřmanovice)
členka zastupitelstva a členka finanční výboru

Josef Kubinec (SNK Heřmanovice)
člen zastupitelstva a člen kontrolního výboru

ing. Mária Skopalíková (Starostové a nezávislí)
členka zastupitelstva a předsedkyně finanční výboru a členka kontrolního výboru


Úřední deska - Usnesení zastupitelstva

Úřední deska - Usnesení zastupitelstva obce
Na úřední desce od Název
18. 10. 2019 Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 6, konaného dne 23. 9. 2019

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 6, konaného dne 23. 9. 2019 - Příloha 1 - Schválené rozpočtové opatření 4/2019

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 6, konaného dne 23. 9. 2019 - Příloha 2 - Vymezení zaměření pozemku k prodeji

29. 6. 2019 Usnesení č. 5 ZO Heřmanovice ze dne 27. 6. 2019

Usnesení č. 5 ZO Heřmanovice ze dne 27. 6. 2019 - Příloha 1 - Schválená roční účetní závěrka 2018

Usnesení č. 5 ZO Heřmanovice ze dne 27. 6. 2019 - Příloha 2 - Schválený závěrečný účet za rok 2018

Usnesení č. 5 ZO Heřmanovice ze dne 27. 6. 2019 - Příloha 2 - Zpráva o přijatých opatření podle § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. ke Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření obce Heřmanovice za rok 2018

Usnesení č. 5 ZO Heřmanovice ze dne 27. 6. 2019 - Příloha 3 - Schválené rozpočtové opatření obce Heřmanovice č. 3/2019 ze dne 27. 6. 2019

22. 6. 2019 Usnesení č. 4 ZO Heřmanovice ze dne 3. 6. 2019

Usnesení č. 4 ZO Heřmanovice ze dne 3. 6. 2019 - Příloha č. 2 - Rozpočtové opatření č. 2 roku 2019

Usnesení č. 4 ZO Heřmanovice ze dne 3. 6. 2019 - Příloha č. 3 - Aktualizované Zásady pro prodej stavebních parcel v k.ú. Heřmanovice
ze dne 3.6.2019

18. 3. 2019 Usnesení č. 3 ZO Heřmanovice ze dne 4. 3. 2019

Usnesení č. 3 ZO Heřmanovice ze dne 4. 3. 2019 - Příloha č. 1 - Rozpočtové opatření č. 1 roku 2019

Usnesení č. 3 ZO Heřmanovice ze dne 4. 3. 2019 - Příloha č. 2 - Rozhodnutí o zařazení do sítě místních komunikací.

15. 1. 2019 Usnesení č. 2 ZO Heřmanovice ze dne 10. 12. 2018

Usnesení č. 2 ZO Heřmanovice ze dne 10. 12. 2018 - Příloha č. 1 - Důvodová zpráva k návrhu zadání Územního plánu Heřmanovice

Usnesení č. 2 ZO Heřmanovice ze dne 10. 12. 2018 - Příloha č. 2 - Vyhodnocení připomínek a požadavků a podnětů k návrhu Zadání ÚP
Heřmanovice

Usnesení č. 2 ZO Heřmanovice ze dne 10. 12. 2018 - Příloha č. 3 - Schválené ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ ze dne 10. 12. 2018

Usnesení č. 2 ZO Heřmanovice ze dne 10. 12. 2018 - Příloha č. 4 - Schválený rozpočet obce Heřmanovice na rok 2019

Usnesení č. 2 ZO Heřmanovice ze dne 10. 12. 2018 - Příloha č. 5 - Střednědobý rozpočtový výhled obce Heřmanovice na roky 2020 a 2021 schválený 10. 12. 2018

Usnesení č. 2 ZO Heřmanovice ze dne 10. 12. 2018 - Příloha č. 6 - ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HEŘMANOVICE

Usnesení č. 2 ZO Heřmanovice ze dne 10. 12. 2018 - Příloha č. 7 - Námitky obce Heřmanovice k návrhu zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje k lokalitě pro akumulaci povrchových vod

Usnesení č. 2 ZO Heřmanovice ze dne 10. 12. 2018 - Příloha č. 8 - Rozhodnutí o námitce obce Heřmanovice

Usnesení č. 2 ZO Heřmanovice ze dne 10. 12. 2018 - Příloha č. 9 - Oznámení o zahájení řízení o zařazení do sítě místních komunikací veřejnou vyhláškou

12. 11. 2018 Usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Heřmanovice konaného dne 5. 11. 2018 v 18 hod. v zasedací síni obecního úřadu Heřmanovice 136
9. 10. 2018 Usnesení č. 17 ZO Heřmanovice ze dne 25. 9. 2018 včetně rozpočtových opatření č. 1, 2, 3.
12. 7. 2018 Usnesení č. 16 ZO Heřmanovice ze dne 28. 6. 2018

Usnesení č. 16 ZO Heřmanovice ze dne 28. 6. 2018 - Příloha č. 1 - Prodej dle GP

Usnesení č. 16 ZO Heřmanovice ze dne 28. 6. 2018 - Příloha č. 2 - Schválená roční účetní závěrka 2017 - Obec Heřmanovice

Usnesení č. 16 ZO Heřmanovice ze dne 28. 6. 2018 - Příloha č. 3 - Schválený závěrečný účet za rok 2017 - Obec Heřmanovice

Usnesení č. 16 ZO Heřmanovice ze dne 28. 6. 2018 - Příloha č. 4 - Schválený závěrečný účet za rok 2017 - Mikroregion Krnovsko

Usnesení č. 16 ZO Heřmanovice ze dne 28. 6. 2018 - Příloha č. 5 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na částečné pokrytí neinvestičních nákladů základní školy v Holčovicích

10. 4. 2018 Usnesení č. 15 ZO Heřmanovice ze dne 26. 3. 2018
8. 1. 2018 Usnesení č. 14 ZO Heřmanovice ze dne 18. 12. 2017

Usnesení č. 14 ZO Heřmanovice ze dne 18. 12. 2017 - Příloha č. 1 - Rozpočtové opatření 3

Usnesení č. 14 ZO Heřmanovice ze dne 18. 12. 2017 - Příloha č. 2 - Rozpočet obce Heřmanovice na rok 2018

Usnesení č. 14 ZO Heřmanovice ze dne 18. 12. 2017 - Příloha č. 3 - Rozpočtové výhledy na roky 2019 a 2020

9. 10. 2017 Usnesení č. 13 ZO Heřmanovice ze dne 25. 9. 2017

Příloha - II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb albrechticka
2017 - 2020

18. 7. 2017 Usnesení č. 12 ZO Heřmanovice ze dne 27. 6. 2017

Usnesení č. 12 ZO Heřmanovice ze dne 27. 6. 2017 - Příloha č. 1 - Schválená roční účetní závěrka 2016

Usnesení č. 12 ZO Heřmanovice ze dne 27. 6. 2017 - Příloha č. 2 - Schválený závěrečný účet za rok 2016

Usnesení č. 12 ZO Heřmanovice ze dne 27. 6. 2017 - Příloha č. 4 - Rozpočet obce Heřmanovice na rok 2017 - rozpočtové opatření RO2

Usnesení č. 12 ZO Heřmanovice ze dne 27. 6. 2017 - Příloha č. 5

Usnesení č. 12 ZO Heřmanovice ze dne 27. 6. 2017 - Příloha č. 6

Usnesení č. 12 ZO Heřmanovice ze dne 27. 6. 2017 - Příloha č. 7

23. 4. 2017 Usnesení č. 11 ZO Heřmanovice ze dne 21. 3. 2017

Usnesení č. 11 ZO Heřmanovice ze dne 21. 3. 2017 - Příloha č. 1 - Rozpočtové opatření číslo 1 včetně rozpočtu 2017

Usnesení č. 11 ZO Heřmanovice ze dne 21. 3. 2017 - Příloha č. 3 - Záměr prodeje 1306_1 část dle GP

6. 1. 2017 Usnesení č. 10 ZO Heřmanovice ze dne 21. 12. 2016

Usnesení č. 10 ZO Heřmanovice ze dne 21. 12. 2016 - Příloha č. 1 - Rozpočtové opatření číslo 6 2016 včetně rozpočtu 2016

Usnesení č. 10 ZO Heřmanovice ze dne 21. 12. 2016 - Příloha č. 2 - Rozpočet obce Heřmanovice na rok 2017

Usnesení č. 10 ZO Heřmanovice ze dne 21. 12. 2016 - Příloha č. 3 - Rozpočtové výhledy obce Heřmanovice na roky 2018 a 2019

Usnesení č. 10 ZO Heřmanovice ze dne 21. 12. 2016 - Příloha č. 4 - Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

4. 12. 2016 Usnesení č. 9 ZO Heřmanovice ze dne 9. 11. 2016
17. 7. 2016 Usnesení č. 8 ZO Heřmanovice ze dne 28. 6. 2016

Usnesení č. 8 ZO Heřmanovice ze dne 28. 6. 2016 - Příloha 1 - Opatření ke Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření obce Heřmanovice za rok 2015

Usnesení č. 8 ZO Heřmanovice ze dne 28. 6. 2016 - Příloha 2 - Rozpočtové opatření č. 2

30. 5. 2016 Usnesení č. 7 ZO Heřmanovice ze dne 25. 4. 2016

Usnesení č. 7 ZO Heřmanovice ze dne 25. 4. 2016 - Příloha 1 - Rozpočtové opatření č. 1 obce Heřmanovice na rok 2016

20. 1. 2016 Usnesení č. 6 ZO Heřmanovice ze dne 21. 12. 2015

Usnesení č. 6 ZO Heřmanovice ze dne 21. 12. 2015 - Příloha 1 - Obecně závazná vyhláška obce Heřmanovice o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Usnesení č. 6 ZO Heřmanovice ze dne 21. 12. 2015 - Příloha 2 - Rozpočtové opatření č. 6 (RO2) a Rozpočet (R) obce Heřmanovice na rok 2015

Usnesení č. 6 ZO Heřmanovice ze dne 21. 12. 2015 - Příloha 3 - Rozpočet obce Heřmanovice na rok 2016

Usnesení č. 6 ZO Heřmanovice ze dne 21. 12. 2015 - Příloha 4 - Rozpočtový výhled obce Heřmanovice na rok 2017

Usnesení č. 6 ZO Heřmanovice ze dne 21. 12. 2015 - Příloha 5 - Rozpočtový výhled obce Heřmanovice na rok 2018

22. 10. 2015 Usnesení č. 5 ZO Heřmanovice ze dne 21. 9. 2015

Usnesení č. 5 ZO Heřmanovice ze dne 21. 9. 2015 - Příloha 1 - Rozpočtové opatření č. 3 (RO2) a Rozpočet (R) obce Heřmanovice na rok 2015

Usnesení č. 5 ZO Heřmanovice ze dne 21. 9. 2015 - Příloha 2 - Rozpočtové opatření č. 4 (RO2) a Rozpočet (R) obce Heřmanovice na rok 2015

Usnesení č. 5 ZO Heřmanovice ze dne 21. 9. 2015 - Příloha 3 - SMLOUVA
o poskytnutí finančního příspěvků - Slezská diakonie

Usnesení č. 5 ZO Heřmanovice ze dne 21. 9. 2015 - Příloha 4 - Smlouva - přestupky 2016

10. 7. 2015 Usnesení č. 4 ZO Heřmanovice ze dne 29. 6. 2015

Usnesení č. 4 ZO Heřmanovice ze dne 29. 6. 2015 - Příloha 1 - Zásady pro poskytování příspěvků občanům Heřmanovic

Usnesení č. 4 ZO Heřmanovice ze dne 29. 6. 2015 - Příloha 2 - Rozpočtové opatření č. 2 (RO2) a Rozpočet (R) obce Heřmanovice na rok 2015

Usnesení č. 4 ZO Heřmanovice ze dne 29. 6. 2015 - Příloha 3 - Aktualizace Zásad pronájmu obecních pozemků v k.ú. Heřmanovice

2. 5. 2015 Usnesení č. 3 ZO Heřmanovice ze dne 23. 3. 2015

Usnesení č. 3 ZO Heřmanovice ze dne 23. 3. 2015 - Příloha 1 - Rozpočtové opatření č. 1 (RO1) a Rozpočet (R) obce Heřmanovice na rok 2015

Usnesení č. 3 ZO Heřmanovice ze dne 23. 3. 2015 - Příloha 2 - Smlouva o právu provést stavbu

21. 1. 2015 Usnesení č. 2 ZO Heřmanovice ze dne 15. 12. 2014

Usnesení č. 2 ZO Heřmanovice ze dne 15. 12 - Příloha 1 - Rozpočtové opatření č. 6

Usnesení č. 2 ZO Heřmanovice ze dne 15. 12 - Příloha 2 - Rozpočet obce Heřmanovice na rok 2015

Usnesení č. 2 ZO Heřmanovice ze dne 15. 12 - Příloha 3 - Rozpočtový výhled obce Heřmanovice na rok 2016

Usnesení č. 2 ZO Heřmanovice ze dne 15. 12 - Příloha 4 - Rozpočtový výhled obce Heřmanovice na rok 2017

24.11.2014 Usnesení z ustavujícího zasedaní zastupitelstva obce Heřmanovice konaného dne 10. 11. 2014
13. 10. 2014 Usnesení č. 18 ZO Heřmanovice ze dne 29. 9. 2014
13. 7. 2014 Usnesení č. 17 ZO Heřmanovice ze dne 30. 6. 2014

Usnesení č. 17 ZO Heřmanovice - Příloha 1 - Opatření ke Zprávě o výsledku hospodaření za 2013

Usnesení č. 17 ZO Heřmanovice - Příloha 2 - Vnitřní směrnice obce Heřmanovice č. 1/2014 Odpisový plán

Usnesení č. 17 ZO Heřmanovice - Příloha 3 - Vnitřní směrnice obce Heřmanovice č. 2/2014 Evidence majetku

Usnesení č. 17 ZO Heřmanovice - Příloha 4 - Rozpočtové opatření č. 3 a 4

23. 6. 2014 Usnesení č. 16 ZO Heřmanovice ze dne 9. 6. 2014

Usnesení č. 16 ZO Heřmanovice - Příloha č. 1 - Rozpočtové opatření č. 1 ze dne 9. 6. 2014

Usnesení č. 16 ZO Heřmanovice - Příloha č. 2 - Aktualizace 1. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Albrechticka na období 2014 – 2016 ze dne 9. 6. 2014

27. 2. 2014 Usnesení č. 15 ZO Heřmanovice ze dne 11. 2. 2014 s přílohou
27. 2. 2014 Usnesení č. 14 ZO Heřmanovice ze dne 30. 12. 2013 s přílohami
22. 1. 2014 Usnesení č. 13 ZO Heřmanovice ze dne 5. 12. 2013 s přílohami 1 až 8
25. 11. 2013 Usnesení č. 12 ZO Heřmanovice ze dne 30. 9. 2013
29. 4. 2013 Usnesení č. 11 ZO Heřmanovice ze dne 24. 4. 2013
19. 12. 2012 Usnesení č. 10 ZO Heřmanovice ze dne 17. 12. 2012
21. 11. 2012 Usnesení č. 9 ZO Heřmanovice ze dne 5. 11. 2012
16. 7. 2012 Usnesení č. 8 ZO Heřmanovice ze dne 27. 06. 2012
6. 3. 2012 Usnesení č. 7 ZO Heřmanovice ze dne 27. 02. 2012
5. 1. 2012 Usnesení č. 6 ZO Heřmanovice ze dne 29. 12. 2011
21. 11. 2011 Usnesení č. 5 ZO Heřmanovice ze dne 31. 10. 2011
4. 7. 2011 Usnesení č. 4 ZO Heřmanovice ze dne 28. 6. 2011
4. 3. 2011 Usnesení č. 3 ZO Heřmanovice ze dne 28. 2. 2011
20. 12. 2010 Usnesení č. 2 ZO Heřmanovice ze dne 13. 12. 2010
17. 11. 2010 Usnesení č. 1 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Heřmanovice
ze dne 8. 11. 2010
22. 9. 2010 Usnesení ZO č. 19 ze dne 20. 9. 2010
2. 8. 2010 Usnesení ZO č. 18 ze dne 12. 7. 2010
1. 3. 2010 Usnesení ZO č. 17 ze dne 15. 2. 2010
4. 1. 2010 Usnesení ZO č. 16 ze dne 16. 12. 2009
13. 10. 2009 Usnesení ZO č. 15 ze dne 29. 9. 2009
6. 8. 2009 Usnesení ZO č. 14 ze dne 29. 7. 2009
23. 3. 2009 Usnesení ZO č. 13 ze dne 16. 3. 2009
5. 2. 2009 Usnesení ZO č. 12 ze dne 28. 1. 2009
17. 12. 2008 Usnesení ZO č. 11 ze dne 8. 12. 2008
13. 10. 2008 Usnesení ZO č. 10 ze dne 6. 10. 2008
20. 6. 2008 Usnesení ZO č. 9 ze dne 16. 6. 2008
21. 2. 2008 Usnesení ZO č. 8 ze dne 18. 2. 2008
20. 12. 2007 Usnesení ZO č. 7 ze dne 18. 12. 2007
24. 10. 2007 Usnesení ZO č. 6 ze dne 22. 10. 2007
19. 7. 2007 Usnesení ZO č. 5 ze dne 16. 7. 2007
27. 4. 2007 Usnesení ZO č. 4 ze dne 24. 4. 2007
31. 1. 2007 Usnesení ZO č. 3 ze dne 29. 1. 2007
5. 12. 2006 Usnesení ZO č. 2 ze dne 1. 12. 2006
8. 11. 2013 Usnesení ZO č. 1 ze dne 6. 11. 2006
12. 10. 2006 Usnesení ZO ze dne 9. 10. 2006
26. 7. 2006 Usnesení ZO ze dne 24. 7. 2006
5. 6. 2006 Usnesení ZO ze dne 29. 5. 2006
21. 3. 2006 Usnesení ZO ze dne 20. 3. 2006
14. 12. 2005 Usnesení ZO ze dne 12. 12. 2005
28. 10. 2005 Usnesení ZO ze dne 24. 10. 2005
29. 9. 2005 Usnesení ZO ze dne 26. 9. 2005
5. 7. 2005 Usnesení ZO ze dne 1. 7. 2005
9. 3. 2005 Usnesení ZO ze dne 7. 3. 2005
3. 1. 2005 Usnesení ZO ze dne 30. 12. 2004
16. 12. 2004 Usnesení ZO ze dne 13. 12. 2004
8. 9. 2004 Usnesení ZO ze dne 6. 9. 2004