Šoltéství Heřmanovice

Obec Heřmanovice zve na akci Hudba velikonoc

pořádanou v rámci cyklu „Nebojme se klasiky“

Na programu ukázky z díla J. S. Bacha (Matoušovy pašije) a G. F. Händela (Mesiáš) s průvodním slovem
H. Sekaninové včetně porovnání tvorby obou velikánů barokní hudby

 
Kdy: v sobotu 8. 4. 2017 v 17 hodin
Kde: v Šoltéství, 1. poschodí, Heřmanovice 136


Obec Heřmanovice zve na akci Nejen poslouchat, ale i vidět …

pořádanou v rámci cyklu „Nebojme se klasiky“

Vyslechneme ukázky z nahrávek světově známé houslistky Julie Fischer
s komentářem Hany Sekaninové a snad i něco navíc

 
Kdy: v sobotu 4. 3. 2017 v 17 hodin
Kde: v Šoltéství, 1. posch., Heřmanovice 136


Pozvánka na Koledy s klavírem

Obec Heřmanovice  zve na akci Půjdem spolu do Betléma

pozvanka-koledy-2016

Kdy: v sobotu 17. 12. 2016 v 17 hod.
Kde: v Šoltéství, 1. poschodí, Heřmanovice 136


Šoltéství Heřmanovice - studie a vybavování

Obec Heřmanovice má vypracovanou studii vybavení Šoltéství Heřmanovice. Vybavení Šoltéství Heřmanovice chceme provést v průběhu letošních letních prázdnin a pak celou budovu slavnostně otevřít k běžnému užívání.

Na co se můžeme těšit je na přiložených foto-simulacích – naším přáním je, aby realita předčila představu (nebo jí alespoň dýchala na paty).


Knihovna

V budově obecního úřadu se nachází obecní knihovna. Otevírací doba knihovny je středa od 13 do 17 hodin. V knihovně je pro veřejnost bezplatně k dispozici počítač s připojením na internet. Knihovní fond je pravidelně doplňován o nové tituly, k návštěvám knihovny srdečně zveme.