Výzva k podání nabídky na odkup dříví

http://www.hermanovice.cz/uredni_deska/vyzva_k_podani_nabidky_na_odkup_dreva.pdf