Přeskočit na obsah

Veřejné zasedání č. 2 zastupitelstva obce Heřmanovice

se koná se koná 15. 12. 2014 v 18:00 hodin v zasedací síni v budově obecního úřadu č.p. 131

Program:
1. Čerpání rozpočtu obce, rozpočtová opatření
2. Inventarizace majetku včetně pozemků a vodních zdrojů, cenová mapa, doplnění Zásad prodeje a pronájmu pozemků
3. Multifunkční centrum obce – aktuální stav
4. Chodníky I – aktuální stav
5. Dodávka traktoru a služeb – aktuální stav
6. Ukončení pronájmu u pozemků, o které se bude starat obec sama
7. Projednání a schválení rozpočtu na rok 2015 a rozpočtových výhledů na léta 2016 a 2017
8. Různé (poplatky za komunální odpad 2010-2014 apod.)

Zastupitelstvo obce na zasedání zve všechny občany