Přeskočit na obsah

První předložené rozpočtové opatření obce Heřmanovice schvalené starostou, které bylo dané na vědomí na ZO č. 18 dne 12. 9. 2022

Na úřední desce vyvěšeno dne: 27. 9. 2022

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ
První předložené rozpočtové opatření na ZO, schválené starostou, které ZO vzalo na vědomí dne 12. 9. 2022
Obec Heřmanovice oznamuje, že rozpočtové opatření brané na vědomí na zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 18 je zveřejněn na elektronické úřední desce a v listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři účetní obce na adrese: Heřmanovice 136, 79374 (budova OÚ).
První předložené rozpočtové optaření na ZO Heřmanovice dne 12. 9. 2022 schválené starostou, které ZO vzalo na vědomí