Přeskočit na obsah

Veřejné zasedání č. 17 zastupitelstva obce Heřmanovice

se koná 27. 6. 2022 v 18.00 hod. v zasedací síni v budově obecního úřadu č.p. 136

Program:
1. Zahájení a schválení programu
2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
3. Kontrola usnesení z minulého ZO
4. Projednání a schválení roční účetní závěrky obce Heřmanovice sestavené k 31. 12. 2021
5. Projednání závěrečného účtu obce Heřmanovice za rok 2021 včetně souhlasu a opatření
6. Projednání roční účetní závěrky Mikroregionu Krnovsko sestavené k 31. 12. 2021
7. Projednání závěrečného účtu Mikroregionu Krnovsko za rok 2021
8. Převod pozemku do vlastnictví obce
9. Záměry prodeje a pronájmu pozemků
10. Prodeje a pronájmy pozemků
11. Různé

Zastupitelstvo obce na zasedání zve všechny občany