Přeskočit na obsah

Návrh závěrečného účtu Obce Heřmanovice a Účetní závěrka obce Heřmanovice za rok 2023 včetně příloh

Vyvěšeno dne: 20. 5. 2024
Bude sejmuto dne: 12. 6. 2024

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ
Návrh Závěrečného účtu a Účetní závěrka obce Heřmanovice za rok 2023 je zveřejněna na elektronické úřední desce obce Heřmanovice https://www.hermanovice.cz/ a v listinné podobě je k nahlédnutí na adrese: Heřmanovice 136, Heřmanovice 793 74, v kanceláři (1. patro).
Návrh závěrečného účtu obce Heřmanovice za rok 2023
Návrh – Komentář k závěrečnému účtu obce Heřmanovice za rok 2023
Návrh – Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad – FIN 2-12 M – obce Heřmanovice
Návrh – Výkaz zisku a ztráty územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržností – obce Heřmanovice
Návrh – Rozvaha územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti – obce Heřmanovice
Návrh – Inventarizační zpráva za rok 2023
Návrh – Přehled úvěrů, zápůjček a návratných finančních výpomocí přijatých od finančních institucí a jiných osob
Návrh – Seznam účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu
Návrh – Příloha územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti – obce Heřmanovice
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Heřmanovice, IČ 00295981 za rok 2023
Návrh – Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně
Návrh – Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu