Přeskočit na obsah

Aktuality

Veřejné zasedání č. 15 zastupitelstva obce Heřmanovice

se koná 7. 3. 2022 v 18.00 hod. v zasedací síni v budově obecního úřadu č.p. 136

Program:
1. Zahájení a schválení programu
2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
3. Kontrola usnesení z minulého ZO
4. Zásady prodeje pozemků pro výstavbu RD
5. Stav pronájmu obecních pozemků
6. Rozpočtová opatření
7. Schválení darování těch částí pozemků, na nichž se nachází silnice III. třídy, patřící MSK
8. Záměry prodeje a pronájmu pozemků
9. Prodeje a pronájmy pozemků
10. Různé

Zastupitelstvo obce na zasedání zve všechny občany

PLATBY POPLATKŮ PRO ROK 2022 V HOTOVOSTI LZE UHRADIT V POKLADNĚ OBECNÍHO ÚŘADU OD 10. ÚNORA 2022.

Poplatky v obci Heřmanovice v roce 2022:

Vývoz odpadu:

Kč 1000,-/osoba/rok – obyvatelé s trvalým pobytem

Kč 1000,- /rok – za nemovitost majitele, který nemá   v obci trvalý pobyt

Variabilní symbol pro úhradu bankou 1340+č. popisné nebo evidenční

 

Poplatek za odběr vody:

Kč 550,-/osoba/rok – obyvatelé s trvalým pobytem

Kč 1100,-/rok – za nemovitost majitele, který nemá   v obci trvalý pobyt

Variabilní symbol pro úhradu bankou 2310+čís.popisné nebo evidenční

 

Poplatek za psa:

Za jednoho psa ……………………………………………………………………Kč  100,–

Za druhého a každého dalšího psa téhož držitele …………………….Kč 200,-

Za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let …………………………..Kč 50,–

Za druhého a každého dalšího psa téhož držitele nad 65 let ……Kč 100,–

Variabilní symbol pro úhradu bankou 1341+čís.popisné nebo evidenční

 

——————————————————————————————————- 

Číslo účtu pro úhrady bankou:  6927771/0100

Úřední deska – Obecně závazné vyhlášky

Úřední deska – Obecně závazné vyhlášky
Na úřední desce
od
Název
22. 12. 2021 Obecně závazná vyhláška obce Heřmanovice č. 3/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Obecně závazná vyhláška obce Heřmanovice č. 2/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

27. 11. 2021 Návrh Obecně závazné vyhlášky obce Heřmanovice – Obecně závazná vyhláška obce Heřmanovice č. 2/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
20. 7. 2021 Obecně závazná vyhláška obce Heřmanovice č. 1/2021, o místním poplatku z pobytu
13. 6. 2021 Návrh Obecně závazné vyhlášky obce Heřmanovice č. 1/2021, o místním poplatku z pobytu
17. 8. 2020 Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů – Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2020

Obecně závazná vyhláška č. 2/2020 o místnímpoplatku ze psů – Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2021.

Obecně závazná vyhláškaobce Heřmanovice č. 3/2020 o místním poplatku z pobytu – Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2020.

10. 7. 2020 Návrh obecně závazné vyhlášky obce č. 1/2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Návrh obecně závazné vyhlášky č. 2/2020, o místním poplatku ze psů

Návrh obecně závazné vyhlášky obce Heřmanovice č. 3/2020, o místním poplatku z pobytu

23. 12. 2019 Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
27. 2. 2014 Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích