Aktuality

Veřejné zasedání č. 12 zastupitelstva obce Heřmanovice

se koná 28. 6. 2021 v 18.00 hod. v zasedací síni v budově obecního úřadu č.p. 136

Program:
1. Zahájení a schválení programu
2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
3. Kontrola usnesení z minulého ZO
4. Projednání a schválení roční účetní závěrky obce Heřmanovice sestavené k 31. 12. 2020
5. Projednání závěrečného účtu obce Heřmanovice za rok 2020 včetně souhlasu a opatření
6. Projednání roční účetní závěrky Mikroregionu Krnovsko sestavené k 31. 12. 2019
7. Projednání závěrečného účtu Mikroregionu Krnovsko za rok 2018
8. Nové stanovy Mikroregionu Krnovsko
9. Rozpočtová opatření
10. Obecní vyhláška o místním poplatku z pobytu
11. Právo stavby a věcné břemeno na obecním pozemku
12. Silniční doprava
13. Záměry prodeje a pronájmu pozemků
14. Prodeje a pronájmy pozemků
15. Různé (obecní les, třídění odpadu a další)

Zastupitelstvo obce na zasedání zve všechny občany

Veřejné zasedání č. 11 zastupitelstva obce Heřmanovice

se koná 19. 4. 2021 v 18.00 hod. v zasedací síni v budově obecního úřadu č.p. 136

Program:
1. Zahájení a schválení programu
2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
3. Kontrola usnesení z minulého ZO
4. Rozpočtová opatření
5. Rozpočet Mikroregionu Krnovsko
6. Zřízení věcného břemene
7. Cenová mapa, prodeje a pronájmy pozemků
8. Různé

Zastupitelstvo obce na zasedání zve všechny občany

Sčítání lidu – pomoc s on-line sčítáním

Vážení spoluobčané,

od 27. 3. 2021 bude probíhat sčítání lidu. Bližší informace jsou zveřejněny na našich webových stránkách a na úřední desce.

Nabízíme vám pomoc při vyplňování on-line dotazníku.
On-line sčítání bude probíhat od 27. 3. do 11. 5. 2021.
Každý z Vás má možnost sečíst se on-line prostřednictvím elektronického formuláře na webu www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci.

K dispozici bude v knihovně na Obecním úřadě
Miroslav Zeman v těchto termínech:

Pondělí    29. 3. 2021       od 13 do 16 hodin a
Středa      7. 4. 2021         od 9 do 12 hodin

Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost od 17. 4. do 11. 5. 2021 vyplnit a odevzdat listinný formulář. Jeho distribuci zajišťují sčítací komisaři.