Přeskočit na obsah

Úřední deska – Pozvánky na zasedání zastupitelstva

Úřední deska Obce Heřmanovice – Pozvánky na zasedání zastupitelstva

Veřejné zasedání č. 14 zastupitelstva obce Heřmanovice

se koná 13. 12. 2021 v 18.00 hod. v zasedací síni v budově obecního úřadu č.p. 136

Program:
1. Zahájení a schválení programu
2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
3. Kontrola usnesení z minulého ZO
4. Projednání a schválení rozpočtu na rok 2022 a rozpočtových výhledů na léta 2023 a 2024
5. Rozpočtová opatření
6. Projednání a schválení obecně závazné vyhlášky obce o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
7. Námitky a připomínky obce Heřmanovice k Aktualizaci č. 2a Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje
8. Informace o dotaci na kůrovce a pracích v obecním lese
9. Informace o „Opravě horního vodovodu Heřmanovice“
10. Informace o dotacích na kotle od poloviny roku 2022
11. Záměr obce darovat pozemky MS kraji
12. Koupě pozemků do vlastnictví obce Heřmanovice
13. Záměry prodeje a pronájmu pozemků
14. Prodeje a pronájmy pozemků
15. Žádosti o dotace a dary
16. Různé

Zastupitelstvo obce na zasedání zve všechny občany

Veřejné zasedání č. 13 zastupitelstva obce Heřmanovice

se koná 27. 9. 2021 v 18.00 hod. v zasedací síni v budově obecního úřadu č.p. 136

Program:
1. Zahájení a schválení programu
2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
3. Kontrola usnesení z minulého ZO
4. Schválení přijetí dotace z projektu – Drakov
5. Rozpočtová opatření
6. Projednání a schválení obecně závazné vyhlášky obce o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
7. Tranzitní doprava obcí – informace
8. Převod pozemku do vlastnictví obce
9. Záměry prodeje a pronájmu pozemků
10. Prodeje a pronájmy pozemků
11. Různé (obecní les a další)

Zastupitelstvo obce na zasedání zve všechny občany

Veřejné zasedání č. 12 zastupitelstva obce Heřmanovice

se koná 28. 6. 2021 v 18.00 hod. v zasedací síni v budově obecního úřadu č.p. 136

Program:
1. Zahájení a schválení programu
2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
3. Kontrola usnesení z minulého ZO
4. Projednání a schválení roční účetní závěrky obce Heřmanovice sestavené k 31. 12. 2020
5. Projednání závěrečného účtu obce Heřmanovice za rok 2020 včetně souhlasu a opatření
6. Projednání roční účetní závěrky Mikroregionu Krnovsko sestavené k 31. 12. 2019
7. Projednání závěrečného účtu Mikroregionu Krnovsko za rok 2018
8. Nové stanovy Mikroregionu Krnovsko
9. Rozpočtová opatření
10. Obecní vyhláška o místním poplatku z pobytu
11. Právo stavby a věcné břemeno na obecním pozemku
12. Silniční doprava
13. Záměry prodeje a pronájmu pozemků
14. Prodeje a pronájmy pozemků
15. Různé (obecní les, třídění odpadu a další)

Zastupitelstvo obce na zasedání zve všechny občany

Veřejné zasedání č. 11 zastupitelstva obce Heřmanovice

se koná 19. 4. 2021 v 18.00 hod. v zasedací síni v budově obecního úřadu č.p. 136

Program:
1. Zahájení a schválení programu
2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
3. Kontrola usnesení z minulého ZO
4. Rozpočtová opatření
5. Rozpočet Mikroregionu Krnovsko
6. Zřízení věcného břemene
7. Cenová mapa, prodeje a pronájmy pozemků
8. Různé

Zastupitelstvo obce na zasedání zve všechny občany

Veřejné zasedání č. 10 zastupitelstva obce Heřmanovice

se koná 25. 1. 2021 v 18.00 hod. v zasedací síni v budově obecního úřadu č.p. 136

Program:
1. Zahájení a schválení programu
2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
3. Kontrola usnesení z minulého ZO
4. Projednání a schválení rozpočtu na rok 2021 a rozpočtových výhledů na léta 2022 a 2023
5. Žádost o dotaci Holčovice
6. Prodeje a pronájmy pozemků
7. Různé

Zastupitelstvo obce na zasedání zve všechny občany