Přeskočit na obsah

Úřední deska – Rozpočet a závěrečné účty obce a mikroregionů

Úřední deska obce Heřmanovice – Rozpočet a závěrečné účty obce a mikroregionů

Schválený rozpočet MRK – závazné ukazatelé rok 2024, aktualizace střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2025, střednědobý výhled rozpočtu na rok 2026

Vyvěšeno dne: 19. 4. 2024

Schválený rozpočet MRK – závazné ukazatelé, rok 2024 byl schválen 69. Valnou hromadou MRK dne 7. 12. 2023, č. usnesení 8/69.
mrk-schvaleny_rozpocet-zavazne_ukazatele_2024.pdf
Schválená aktualizace střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2025 byla schválena 69. Valnou hromadou dne 7. 12. 2023, č. usnesení 9/69.
mrk-chvalena_aktualizace_strednedobeho_vyhledu_2025 .pdf
Schválený  střednědobý výhled rozpočtu na rok 2026 byla schválen 69. Valnou hromadou dne 7. 12. 2023, č. usnesení 9/69.
mrk-schvaleny_strednedoby_vyhled_rozpoctu_na_rok_2026.pdf
Je zveřejněno  v elektronické podobě na úřední desce MRK http://www.mikroregionkrnovsko.cz/, taktéž na webových stránkách členských obcí MRK a v listinné podobě je k nahlédnutí na adrese: Mikroregion Krnovsko, Hlavní náměstí č. 29 v domě  Evropy  – 2. patro (kancelář MRK).

Rozpočtové opatření obce Heřmanovice č. 1/2024

Vyvěšeno dne: 20. 1. 2024
OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ
Rozpočtové opatření č. 1 ze dne 10. 1. 2024
Obec Heřmanovice oznamuje, že Schválené rozpočtové opatření starostou obce Heřmanovice č. 1/2024 je zveřejněno na elektronické úřední desce a v listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři účetní obce na adrese: Heřmanovice 136, 79374 (budova OÚ).
Schválené rozpočtové opatření č. 1/2024 starostou obce Heřmanovice ze dne 10. 1. 2024

Rozpočtové opatření obce Heřmanovice č. 11

Vyvěšeno dne: 20. 12. 2023
OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ
Rozpočtové opatření č. 11 ze dne 11. 12. 2023
Obec Heřmanovice oznamuje, že Schválené rozpočtové opatření zastupitelstvem obce Heřmanovice č. 11 je zveřejněno na elektronické úřední desce a v listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři účetní obce na adrese: Heřmanovice 136, 79374 (budova OÚ).
Schválené rozpočtové opatření č. 11 zastupitelstvem obce Heřmanovice na zasedání č. 7 ze dne 11. 12. 2023

Schválený rozpočet obce na rok 2024 a Střednědobý rozpočtový výhled obce na rok 2025-2026

Vyvěšeno dne: 20. 12. 2023

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ
Obec Heřmanovice oznamuje, že schválený rozpočet na rok 2024 a rozpočtový výhled na roky 2025-2026 na ZO č. 11 dne 11. 12. 2023 jsou zveřejněny v elektronické podobě na stránkách obce www.hermanovice.cz v rubrice: Úřední deska – Rozpočet a závěrečné účty obce a mikroregionů. V listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři účetní obce na adrese: Heřmanovice 136, 79374 (budova OÚ).
Schválený rozpočet na rok 2024
Schválený Střednědobý rozpočtový výhled obce na rok 2025-2026

Návrh rozpočtu obce na rok 2024 a návrh Střednědobého rozpočtového výhledu obce na rok 2025-2026

Vyvěšeno dne: 26. 11. 2023

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ
Obec Heřmanovice oznamuje, že návrh rozpočtu na rok 2024 a výhled na roky 2025-2026 jsou zveřejněny v elektronické podobě na stránkách obce www.hermanovice.cz v rubrice: Úřední deska – Rozpočet a závěrečné účty obce a mikroregionů. V listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři účetní obce na adrese: Heřmanovice 136, 79374 (budova OÚ).
Návrh rozpočtu obce na rok 2024 včetně plnění za rok 2023
Návrh Střednědobého rozpočtového výhledu obce na rok 2025-2026