Přeskočit na obsah

Úřední deska – Rozpočet a závěrečné účty obce a mikroregionů

Úřední deska obce Heřmanovice – Rozpočet a závěrečné účty obce a mikroregionů

Návrh závěrečného účtu Obce Heřmanovice a Účetní závěrka obce Heřmanovice za rok 2022 včetně příloh

Vyvěšeno dne: 6. 6. 2023

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ
Návrh Závěrečného účtu a Účetní závěrka obce Heřmanovice za rok 2022 je zveřejněna na elektronické úřední desce obce Heřmanovice https://www.hermanovice.cz/ a v listinné podobě je k nahlédnutí na adrese: Heřmanovice 136, Heřmanovice 793 74, v kanceláři (1. patro).
Návrh závěrečného účtu obce Heřmanovice za rok 2022
Návrh – Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad – FIN 2-12 M – obce Heřmanovice
Návrh – Výkaz zisku a ztráty územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržností – obce Heřmanovice
Návrh – Rozvaha územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti – obce Heřmanovice
Návrh – Inventarizační zpráva za rok 2022
Návrh – Přehled úvěrů, zápůjček a návratných finančních výpomocí přijatých od finančních institucí a jiných osob
Návrh – Seznam účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu
Návrh – Příloha územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti – obce Heřmanovice
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Heřmanovice, IČ 00295981 za rok 2022

Rozpočtové opatření Mikroregionu Krnovsko č. 2/2023

Vyvěšeno dne: 7. 4. 2023

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ
Rozpočtové opatření Mikroregionu Krnovsko č. 2/2023, schváleno Správní radou MRK dne 4. 4. 2023, č. usnesení 5/116, je zveřejněno na elektronické úřední desce MRK MRK http://www.mikroregionkrnovsko.cz/, taktéž na webových stránkách členských obcí MRK a v listinné podobě je k nahlédnutí na adrese: Mikroregion Krnovsko, Hlavní náměstí č. 29 v domě Evropy – 2. patro (kancelář MRK).
Rozpočtové opatření Mikroregionu Krnovsko č. 2/2023

Rozpočtové opatření obce Heřmanovice č. 3

Vyvěšeno dne: 3. 4. 2023

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ
Rozpočtové opatření č. 3 dne 31. 3. 2023
Obec Heřmanovice oznamuje, že Schválené rozpočtové opatření starostou obce č. 3 je zveřejněn na elektronické úřední desce a v listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři účetní obce na adrese: Heřmanovice 136, 79374 (budova OÚ).
Schválené rozpočtové opatření starostou obce č. 3 ze dne 31. 3. 2023

Rozpočtové opatření obce Heřmanovice č. 2

Vyvěšeno dne: 28. 2. 2023

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ
Rozpočtové opatření č. 2 dne 17. 2. 2023
Obec Heřmanovice oznamuje, že Schválené rozpočtové opatření starostou obce č. 2 je zveřejněn na elektronické úřední desce a v listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři účetní obce na adrese: Heřmanovice 136, 79374 (budova OÚ).
Schválené rozpočtové opatření starostou obce č. 2 ze dne 17. 2. 2023