Přeskočit na obsah

Knihovna

V budově obecního úřadu (Heřmanovice čp. 136) se nachází obecní knihovna.

Otevírací doba knihovny je středa od 13 do 17 hodin.

V knihovně je pro veřejnost bezplatně k dispozici počítač s připojením na internet. Knihovní fond je pravidelně doplňován o nové tituly, k návštěvám knihovny srdečně zveme.

Knihovnicí je paní Jaroslava Stromská.

Elektronický katalog knih naší knihovny najdete v Souborném katalogu knihoven regionu Bruntál. On-line katalog Vám nabízí možnost vyhledávat v katalogu našeho knihovního fondu 24 hodin denně. Můžete v něm zjistit, jestli se ve fondu naší knihovny nachází titul, který vás zajímá. Vstup do katalogu najdete zde:
http://rkc.bruntal.knihovna.info/#!/

Odkaz na stránky Regionálního knihovnického centra https://bruntal.knihovna.info/
Odkaz na MěK Bruntál http://www.mekbruntal.cz/
Odkaz na MSVK Ostrava http://www.svkos.cz/