Přeskočit na obsah

Obecně závazné vyhlášky

Vyvěšeno dne: 22. 12. 2021

Obecně závazná vyhláška obce Heřmanovice č. 3/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Obecně závazná vyhláška obce Heřmanovice č. 2/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

Vyvěšeno dne: 27. 11. 2021

Návrh Obecně závazné vyhlášky obce Heřmanovice – Obecně závazná vyhláška obce Heřmanovice č. 2/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

Vyvěšeno dne: 20. 7. 2021

Obecně závazná vyhláška obce Heřmanovice č. 1/2021, o místním poplatku z pobytu

Vyvěšeno dne: 13. 6. 2021

Návrh Obecně závazné vyhlášky obce Heřmanovice č. 1/2021, o místním poplatku z pobytu

Vyvěšeno dne: 17. 8. 2020

Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů – Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2020

Obecně závazná vyhláška č. 2/2020 o místním poplatku ze psů – Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2021.

Obecně závazná vyhláška obce Heřmanovice č. 3/2020 o místním poplatku z pobytu – Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2020.

Archiv obecně závazných přihlášek

Vyvěšeno dne: 10. 7. 2020

Návrh obecně závazné vyhlášky obce č. 1/2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Návrh obecně závazné vyhlášky č. 2/2020, o místním poplatku ze psů

Návrh obecně závazné vyhlášky obce Heřmanovice č. 3/2020, o místním poplatku z pobytu

Vyvěšeno dne: 23. 12. 2019

Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Na úřední desce vyvěšeno dne: 6. 1. 2017

Usnesení č. 10 ZO Heřmanovice ze dne 21. 12. 2016 – Příloha č. 4 – Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Vyvěšeno dne: 27. 2. 2014

Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích