Přeskočit na obsah

Úřední deska – Pozvánky na zasedání zastupitelstva

Úřední deska Obce Heřmanovice – Pozvánky na zasedání zastupitelstva

Veřejné zasedání č. 6 zastupitelstva obce Heřmanovice

se koná 25. 9. 2023 v 18.00 hod. v zasedací síni v budově obecního úřadu č.p. 136

Program:
1. Zahájení a schválení programu
2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
3. Kontrola usnesení z minulého ZO a hlavní informace k uplynulému období (Drakov, FVE, hřiště, les, MK a most, vodovod a další)
4. Dočasné statické zajištění dřevouhelné pece Drakov dle vypracovaného projektu, informace k celé akci
5. Komunitní energetika, projednání tématu, informace o proběhlém řízení
6. Rozpočtová opatření
7. Věcné břemeno na obecním pozemku, smlouva o smlouvě budoucí elektrická přípojka
8. Záměry pronájmu či pachtu obecních pozemků
9. Prodeje obecních pozemků
10. Kultura a sociální záležitosti
11. Různé

Zastupitelstvo obce na zasedání zve všechny občany

Veřejné zasedání č. 5 zastupitelstva obce Heřmanovice

se koná 26. 6. 2023 v 18.00 hod. v zasedací síni v budově obecního úřadu č.p. 136

Program:
1. Zahájení a schválení programu
2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
3. Kontrola usnesení z minulého ZO
4. Projednání a schválení roční účetní závěrky obce Heřmanovice sestavené k 31.12.2022
5. Projednání závěrečného účtu obce Heřmanovice za rok 2022 včetně souhlasu a opatření
6. Projednání roční účetní závěrky Mikroregionu Krnovsko sestavené k 31.12.2022
7. Projednání závěrečného účtu Mikroregionu Krnovsko za rok 2022
8. Nakládání s odpady
9. Regulace dopravy v obci
10. Záměry prodeje a pronájmu pozemků
11. Různé (prostředí, lavičky, …)

Zastupitelstvo obce na zasedání zve všechny občany

Veřejné zasedání č. 4 zastupitelstva obce Heřmanovice

se koná 5. 6. 2023 v 18.00 hod. v zasedací síni v budově obecního úřadu č.p. 136

Program:
1. Zahájení a schválení programu
2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
3. Kontrola usnesení z minulého ZO a informace k uplynulému období
4. Rozpočtová opatření
5. Energorozvody – smlouva o smlouvě budoucí
6. Česká pošta v obci
7. Žádosti o dotace a dary
8. Inovace dětského hřiště v centru obce
9. Regulace dopravy v obci
10. Nakládání s odpady
11. Nová zelená úspora Light v obci s MAS Krnovsko
12. Záměry prodeje pozemků, jiné žádosti k pozemkům
13. Různé (prostředí, lavičky, …)

Zastupitelstvo obce na zasedání zve všechny občany

Veřejné zasedání č. 3 zastupitelstva obce Heřmanovice

se koná 6. 3. 2023 v 18.00 hod. v zasedací síni v budově obecního úřadu č.p. 136

Program:
1. Zahájení a schválení programu
2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
3. Kontrola usnesení z minulého ZO
4. Rozpočtová opatření
5. Žádosti o dotace a dary
6. Sociální služby (např. možnost obědů)
7. Kulturní akce
8. Pronájmy a pachty obecních pozemků
9. Různé

Zastupitelstvo obce na zasedání zve všechny občany

Veřejné zasedání č. 2 zastupitelstva obce Heřmanovice

se koná 12. 12. 2022 v 18.00 hod. v zasedací síni v budově obecního úřadu č.p. 136

Program:
1. Zahájení a schválení programu
2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
3. Kontrola usnesení z minulého ZO
4. Z činnosti výborů
5. Projednání a schválení rozpočtu na rok 2023 a rozpočtových výhledů na léta 2024 a 2025
6. Projednání a schválení směrnice o finanční kontrole
7. Projednání a schválení směrnice o veřejných zakázkách
8. Projednání a schválení pravomocí starosty k provádění rozpočtových opatření
9. Rozpočtová opatření
10. Uzavření dohody o provedení práce s p. Pavlem Žilou na rok 2023
11. Informace o průběhu těžebních a pěstebních prací v obecních lesích
12. Informace o situaci pobočky České pošty v obci
13. Informace o odstranění zeleně z koryta Opavice
14. Informace o prodloužení platnosti rozhodnutí MŽP k průzkumnému území
15. Žádost ČEZ k odstranění zeleně
16. Záměry pronájmů obecních pozemků
17. Žádosti o dotace a dary
18. Různé

Zastupitelstvo obce na zasedání zve všechny občany