Přeskočit na obsah

Úřední deska – Pozvánky na zasedání zastupitelstva

Úřední deska Obce Heřmanovice – Pozvánky na zasedání zastupitelstva

Veřejné zasedání č. 9 zastupitelstva obce Heřmanovice

se koná 10. 6. 2024 v 18.00 hod. hod v zasedací síni v budově obecního úřadu č.p. 136

1. Zahájení a schválení programu
2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
3. Kontrola usnesení z minulého ZO
4. Projednání a schválení roční účetní závěrky obce Heřmanovice sestavené k 31.12.2023
5. Projednání závěrečného účtu obce Heřmanovice za rok 2023 včetně souhlasu a opatření
6. Projednání roční účetní závěrky Mikroregionu Krnovsko sestavené k 31.12.2023
7. Projednání závěrečného účtu Mikroregionu Krnovsko za rok 2023
8. Rozpočtová opatření
9. Informace o podaných dotačních projektech
10. Prodeje a pronájmy pozemků
11. Záměry prodeje a pronájmu pozemků
12. Různé (tranzit obcí, hasiči …)

Zastupitelstvo obce na zasedání zve všechny občany

 

Veřejné zasedání č. 8 zastupitelstva obce Heřmanovice

se koná 11. 3. 2024 v 18.00 hod. hod v zasedací síni v budově obecního úřadu č.p. 136

1. Zahájení a schválení programu
2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
3. Kontrola usnesení z minulého ZO
4. Rozpočtová opatření
5. Zajištění požární ochrany obce
6. Topení v bytových domech obce
7. Prodeje a pronájmy obecních pozemků
8. Záměry prodeje, pronájmu a jiného převodu obecních pozemků
9. Záchrana dřevouhelné pece Drakov – info o stavu
10. Žádosti o dotace a dary
11. Různé (rozměření pro výstavbu, …)

Zastupitelstvo obce na zasedání zve všechny občany

Veřejné zasedání č. 7 zastupitelstva obce Heřmanovice

se koná 11. 12. 2023 v 18.00 hod v zasedací síni v budově obecního úřadu č.p. 136

Program:
1. Zahájení a schválení programu
2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
3. Kontrola usnesení z minulého ZO
4. Záchrana dřevouhelné pece Drakov
5. Projednání a schválení rozpočtu na rok 2024 a rozpočtových výhledů na léta 2025 a 2026
6. Rozpočtová opatření
7. Pronájmy obecních bytů
8. Žádost o dotaci pro Mikroregion Krnovsko a smlouvy s Mikroregionem Krnovsko o dotaci, výpůjčce kompostérů a návratné finanční výpomoci
9. Smlouva s firmou ASEKTOL o zpětném odběru odpadních elektrozařízení
10. Prodeje obecních pozemků
11. Záměry prodeje a pronájmů obecních pozemků
12. Žádosti o dotace a dary
13. Různé

Zastupitelstvo obce na zasedání zve všechny občany

Veřejné zasedání č. 6 zastupitelstva obce Heřmanovice

se koná 25. 9. 2023 v 18.00 hod. v zasedací síni v budově obecního úřadu č.p. 136

Program:
1. Zahájení a schválení programu
2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
3. Kontrola usnesení z minulého ZO a hlavní informace k uplynulému období (Drakov, FVE, hřiště, les, MK a most, vodovod a další)
4. Dočasné statické zajištění dřevouhelné pece Drakov dle vypracovaného projektu, informace k celé akci
5. Komunitní energetika, projednání tématu, informace o proběhlém řízení
6. Rozpočtová opatření
7. Věcné břemeno na obecním pozemku, smlouva o smlouvě budoucí elektrická přípojka
8. Záměry pronájmu či pachtu obecních pozemků
9. Prodeje obecních pozemků
10. Kultura a sociální záležitosti
11. Různé

Zastupitelstvo obce na zasedání zve všechny občany

Veřejné zasedání č. 5 zastupitelstva obce Heřmanovice

se koná 26. 6. 2023 v 18.00 hod. v zasedací síni v budově obecního úřadu č.p. 136

Program:
1. Zahájení a schválení programu
2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
3. Kontrola usnesení z minulého ZO
4. Projednání a schválení roční účetní závěrky obce Heřmanovice sestavené k 31.12.2022
5. Projednání závěrečného účtu obce Heřmanovice za rok 2022 včetně souhlasu a opatření
6. Projednání roční účetní závěrky Mikroregionu Krnovsko sestavené k 31.12.2022
7. Projednání závěrečného účtu Mikroregionu Krnovsko za rok 2022
8. Nakládání s odpady
9. Regulace dopravy v obci
10. Záměry prodeje a pronájmu pozemků
11. Různé (prostředí, lavičky, …)

Zastupitelstvo obce na zasedání zve všechny občany