Přeskočit na obsah

Úřední deska – Usnesení zastupitelstva

Úřední deska obce Heřmanovice – Usnesení zastupitelstva

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 9, konaného dne 10. 6. 2024

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 9, konaného dne 10. 6. 2024
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 9, konaného dne 10. 6. 2024 – Příloha 1 – Schválená Účetní závěrka za rok 2023 obce Heřmanovice
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 9, konaného dne 10. 6. 2024 – Příloha 2 – Schválený Závěrečný účet za rok 2023
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 9, konaného dne 10. 6. 2024 – Příloha 3 – Rozpočtová opatření 3/2024 a 4/2024 brána na vědomí
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 9, konaného dne 10. 6. 2024 – Příloha 4 – Schválená rozpočtová opatření č. 5/2024
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 9, konaného dne 10. 6. 2024 – Příloha 5 – Prodej dle GP (části p.č. 963 a části 964)
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 9, konaného dne 10. 6. 2024 – Příloha 6 – Koupě části pozemku do vlastnictvi obce Heřmanovice
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 9, konaného dne 10. 6. 2024 – Příloha 7a – Nesouhlas s prodejem části p.č. 4395/17
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 9, konaného dne 10. 6. 2024 – Příloha 7b – Souhlasí s prodejem části komunikace p.č. 4395/3
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 9, konaného dne 10. 6. 2024 – Příloha 8 – Záměr obce Heřmanovice – pronáj části pozemku p.č. 1312/1
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 9, konaného dne 10. 6. 2024 – Příloha 9 – Záměr obce Heřmanovice – pronájem části pozemku p.č. 3609/1

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 7 ze dne 11. 12. 2023

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 7, konaného dne 11. 12. 2023
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č.7, konaného dne 11. 12. 2023 – Příloha 1 – Schválený rozpočet na rok 2024
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č.7, konaného dne 11. 12. 2023 – Příloha 2 -Schválený střednědobý rozpočtový výhled 2025-2026
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č.7, konaného dne 11. 12. 2023 – Příloha 3 – Schválené rozpočtové opatření č. 11/2023
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č.7, konaného dne 11. 12. 2023 – Příloha 4 – Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace – DSO Mikroregion Krnovsko
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č.7, konaného dne 11. 12. 2023 – Příloha 5 – Smlouva o výpůjčce – DSO Mikroregion Krnovsko
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č.7, konaného dne 11. 12. 2023 – Příloha 6 – Smlouva o poskytnutí dlouhodobé návratné finanční výpomoci, smlouva o smlouvě budoucí o výpůjčce – smlouva o spolupráci – DSO Mikroregion Krnovsko
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č.7, konaného dne 11. 12. 2023 – Příloha 7 – Smlouva o využití obecního systému odpadového hospodářství pro zpětný odběr odpadních elektrozařízení – ASEKOL a.s.
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č.7, konaného dne 11. 12. 2023 – Příloha 8 – Záměr pronájmu pozemku st.456