Přeskočit na obsah

Úřední deska – Usnesení zastupitelstva

Úřední deska obce Heřmanovice – Usnesení zastupitelstva

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 7 ze dne 11. 12. 2023

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 7, konaného dne 11. 12. 2023
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č.7, konaného dne 11. 12. 2023 – Příloha 1 – Schválený rozpočet na rok 2024
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č.7, konaného dne 11. 12. 2023 – Příloha 2 -Schválený střednědobý rozpočtový výhled 2025-2026
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č.7, konaného dne 11. 12. 2023 – Příloha 3 – Schválené rozpočtové opatření č. 11/2023
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č.7, konaného dne 11. 12. 2023 – Příloha 4 – Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace – DSO Mikroregion Krnovsko
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č.7, konaného dne 11. 12. 2023 – Příloha 5 – Smlouva o výpůjčce – DSO Mikroregion Krnovsko
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č.7, konaného dne 11. 12. 2023 – Příloha 6 – Smlouva o poskytnutí dlouhodobé návratné finanční výpomoci, smlouva o smlouvě budoucí o výpůjčce – smlouva o spolupráci – DSO Mikroregion Krnovsko
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č.7, konaného dne 11. 12. 2023 – Příloha 7 – Smlouva o využití obecního systému odpadového hospodářství pro zpětný odběr odpadních elektrozařízení – ASEKOL a.s.
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č.7, konaného dne 11. 12. 2023 – Příloha 8 – Záměr pronájmu pozemku st.456