Přeskočit na obsah

SOCIÁLNÍ SLUŽBY

odkza na sociákní složby (Město Albrechtice)

DEN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2023

čtvrtek 15. cervna 2023
Hlavní námestí / 9.00-17.00 hodin
Zahájení / 9.00 hodin

Komunitní snídane – drobné obcerstvení pripraveno, dobroty vlastní výroby vítány

Stany
Seniori / Zdravotne postižení / Deti, mládež, rodina / Obtížné životní situace
prezentace sociálních služeb, aktivity a souteže pro úcastníky
základní poradenství a konzultace

Mestská kavárna
SZZ Krnov – merení tlaku, cholesterolu a glykemie, vyšetrení znamének, zraku
Prednášky na téma bezpecnosti v kyberprostoru, problematika sebepoškozování
beseda s porodní dulou

Podium / od 10.00 hodin
vystoupení detí z MŠ a ZŠ, Brumendo, SAH
moderované rozhovory s pracovníky sociálních služeb
15.00 losování o ceny

Doprovodný program
souteže pro deti v režii studentu SPgŠ a SZŠ Krnov
souteže a ankety pro dospelé
ukázky hipoterapie a kanisterapie

Pomoc sociálních pracovníků v souvislosti se zvyšujícími se náklady na energie

Vzhledem k tomu, že lidé nyní dostávají předpisy nových zvýšených záloh za elektřinu a plyn na rok 2023, případně faktury s vysokými nedoplatky, mohou se obrátit na sociální pracovníky Měú Město Albrechtice při řešení této situace.
Od 01. 10. 2022 se zvýšily normativní náklady (uznatelné náklady) u příspěvku na bydlení. U jednočlenných a dvoučlenných domácností došlo k výraznému zvýšení (4500,- Kč), u vícečlenných domácnosti došlo také ke zvýšení a to o 2500,- Kč. Rozšiřuje se tak okruh domácností, které mohou na tuto pomoc od státu dosáhnout.