Přeskočit na obsah

ÚŘEDNÍ DESKA

ÚŘEDNÍ DESKA OBCE HEŘMANOVICE

Rozpočtové opatření obce Heřmanovice č. 6

Vyvěšeno dne: 2. 10. 2023

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ
Schválené rozpočtové opatření č. 6 ze dne 25. 9. 2023
Obec Heřmanovice oznamuje, že Schválené rozpočtové opatření zastupitelstvem obce Heřmanovice č. 6 je zveřejněno na elektronické úřední desce a v listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři účetní obce na adrese: Heřmanovice 136, 79374 (budova OÚ).

Schválené rozpočtové opatření č. 6 na zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 6 ze dne 25. 9. 2023

DSO Mikroregion Krnovsko vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice

Manažer/manažerka Mikroregionu Krnovsko

 Kvalifikační požadavky:

 • SŠ vzdělání s maturitou; vzdělání v oblasti všeobecného zaměření (gymnázium), ekonomického zaměření, cestovního ruchu nebo regionální rozvoje výhodou
 • zkušenost s dotačními tituly (krajské, národní, evropské) výhodou
 • obecná znalost problematiky území mikroregionu Krnovsko,
 • znalost MS Office,
 • komunikativnost, flexibilita, schopnost pracovat pod tlakem a organizační schopnosti,
 • ochotu dále se vzdělávat.

Náplň práce:

 • řízení a organizace činností spojených s chodem svazku; další administrativní činnosti dle potřeb vedení svazku; organizace valných hromad a setkání starostů, příprava a realizace projektů mikroregionu
 • poskytování poradenství a konzultací členským obcím v oblasti dotačního managementu a veřejných zakázek; příprava a realizace projektů včetně jejich monitoringu a evaluace; příprava a realizace veřejných zakázek mimo režim zákona,
 • zajišťování propagace mikroregionu – správa webových a facebookových stránek mikroregionu
 • pomoc při organizaci kulturních akcí mikroregionu – Hry bez hranic Mikroregionu Krnovsko.

 Informace o pracovní pozici:

 • zajímavá, tvůrčí a dynamická práce,
 • pracoviště v Krnově, možnost dohody o pružné pracovní době a home-office,
 • základní finanční ohodnocení dohodou + osobní ohodnocení, jehož výše se bude odvíjet dle počtu úspěšně podaných a zrealizovaných projektů,
 • práce na 1,0 úvazek,
 • pracovní pozice na dobu neurčitou,
 • nástup od 11. 2023, případně dle dohody.

 

Přihlášku včetně požadovaných dokumentů je nutné doručit nejpozději do 20. 10. 2023 do 10:00 hod.  Výběrové řízení proběhne 24. 10. 2023 v odpoledních hodinách.

 Bližší informace a přehled požadovaných dokumentů k výběrovému řízení naleznete na stránkách Mikroregionu Krnovsko (www.mikroregionkrnovsko.cz) – v menu u položky Mikroregion – podpoložka Výběrové řízení.

 

Martin Korduliak
předseda dobrovolného svazku

Rozpočtové opatření Mikroregionu Krnovsko č. 4/2023

Vyvěšeno dne: 25. 9. 2023

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ
Rozpočtové opatření  Mikroregionu Krnovsko č. 4/2023, schváleno schváleno Valnou hromadou MRK dne 21. 9. 2023, č. usnesení 4/68 je  zveřejněno  na elektronické úřední desce  MRK http://www.mikroregionkrnovsko.cz/, taktéž na webových stránkách členských obcí MRKa v listinné podobě je k nahlédnutí na adrese:  Mikroregion Krnovsko, Hlavní náměstí  č. 29 v domě  Evropy  – 2. patro  (kancelář MRK).
Obec je členem Mikroregionu Krnovsko
Rozpočtové opatření č. 4/2023 Mikroregionu Krnovsko zde.

Rozhodnutí o výjimce dle § 43 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. – „Povolení výjimky ze zákazu použití chemického posypu“ na území CHKO Jeseníky, v rámci zimní údržby silnic v okrese Bruntál, a to na období v letech 2023/2024 a 2025/2026.

AOPK ČR – RP Olomoucko
oddělení SPRÁVA CHKO JESENÍKY
Šumperská 93
790 01 Jeseník
tel.: 607 236 592
ID DS: hwzdyhr
e-mail: jeseniky@nature.cz
www.olomoucko.nature.cz

NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ: SR/0148/OM/2023 – 5 VYŘIZUJE: Miloš Vlček DATUM: 19. září 2023

Rozhodnutí o výjimce dle § 43 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění (dále jen „zákon“) ze zákazu provádět chemický posyp cest dle § 26 odst. 1 písm. h) zákona na území CHKO Jeseníky „Povolení výjimky ze zákazu použití chemického posypu“ na území CHKO Jeseníky, v rámci zimní údržby silnic v okrese Bruntál, a to na období v letech 2023/2024 a 2025/2026.

Rozhodnutí ke stažení zde.

Veřejné zasedání č. 6 zastupitelstva obce Heřmanovice

se koná 25. 9. 2023 v 18.00 hod. v zasedací síni v budově obecního úřadu č.p. 136

Program:
1. Zahájení a schválení programu
2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
3. Kontrola usnesení z minulého ZO a hlavní informace k uplynulému období (Drakov, FVE, hřiště, les, MK a most, vodovod a další)
4. Dočasné statické zajištění dřevouhelné pece Drakov dle vypracovaného projektu, informace k celé akci
5. Komunitní energetika, projednání tématu, informace o proběhlém řízení
6. Rozpočtová opatření
7. Věcné břemeno na obecním pozemku, smlouva o smlouvě budoucí elektrická přípojka
8. Záměry pronájmu či pachtu obecních pozemků
9. Prodeje obecních pozemků
10. Kultura a sociální záležitosti
11. Různé

Zastupitelstvo obce na zasedání zve všechny občany