Přeskočit na obsah

ÚŘEDNÍ DESKA

ÚŘEDNÍ DESKA OBCE HEŘMANOVICE

Oznámení o zahájení stavebního řízení – „Rekonstrukce silnice II/445 Vrbno p. P. – Heřmanovice“bního řízení –

Vyvěšeno dne: 14. 6. 2024 (Město Krnov Mikroregion Krnovsko)
Bude sejmuto dne: 15. 7. 2024

MĚSTSKÝ ÚŘAD KRNOV
VITKRNVD_32589
ODBOR VÝSTAVBY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
HLAVNÍ NÁMĚSTÍ 96/1
794 01 KRNOV

Naše č.j.: KRNOOVZP-83009/2024 maln
Naše sp.zn.: OVZP/11683/2024/MALN
Vyřizuje: Bc. Ivana Malinová
Telefon: 554 697 603
E-mail: imalinova@mukrnov.cz
Datum: 11.06.2024
zahajeni_staveb_rizeni_oprava_komun._vrbno_hermanovice

 

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK – Odbor stavebního úřadu a územního plánování -OZNÁMENÍ VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZLATÉ HORY A VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

Vyvěšeno dne: 14. 6. 2024 (Město Krnov Mikroregion Krnovsko)
Bude sejmuto dne: 24. 7. 2024

Č.j. dokumentu: MJ/36347/2024/SÚ/Kaš
Jeseník 13.06.2024
Sp. značka: MJ/19542/2019
(Uvádějte vždy v korespondenci)
Oprávněná úřední osoba pro vyřízení a pro podepisování: Ing. Dana Kašparová
Telefon: +420 584 498 146
projednani_zmeny_up_zlate_hory

 

AOPK ČR – RP Olomoucko – Možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí -vstupovat mimo vyznačené cesty v dalších MZCHÚ v CHKO Jeseníky za účelem sledování čápa černého

Vyvěšeno dne: 14. 6. 2024 (Město Krnov Mikroregion Krnovsko)
Bude sejmuto dne: 24. 6. 2024

AOPK ČR – RP Olomoucko
oddělení SPRÁVA CHKO JESENÍKY
Šumperská 93
790 01 Jeseník
ID DS: hwzdyhr
e-mail: jeseniky@nature.cz
www: nature.cz
NAŠE Č. J.: SR/0435/OM/2024–4
VYŘIZUJE: Pavel Janeček
DATUM: 11. 6. 2024

agentura_ochr_prirody_moznost_vyjadreni

 

Veřejné zasedání č. 9 zastupitelstva obce Heřmanovice

se koná 10. 6. 2024 v 18.00 hod. hod v zasedací síni v budově obecního úřadu č.p. 136

1. Zahájení a schválení programu
2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
3. Kontrola usnesení z minulého ZO
4. Projednání a schválení roční účetní závěrky obce Heřmanovice sestavené k 31.12.2023
5. Projednání závěrečného účtu obce Heřmanovice za rok 2023 včetně souhlasu a opatření
6. Projednání roční účetní závěrky Mikroregionu Krnovsko sestavené k 31.12.2023
7. Projednání závěrečného účtu Mikroregionu Krnovsko za rok 2023
8. Rozpočtová opatření
9. Informace o podaných dotačních projektech
10. Prodeje a pronájmy pozemků
11. Záměry prodeje a pronájmu pozemků
12. Různé (tranzit obcí, hasiči …)

Zastupitelstvo obce na zasedání zve všechny občany