Přeskočit na obsah

Výběrová řízení a jiné výzvy

Vyvěšeno dne: 14. 11 2022

Obec Heřmanovice, se sídlem 793 74 Heřmanovice 136, tímto dne 14. 11. 2022 vyhlašuje Výzvu na podání nabídky na těžbu dřeva včetně potěžebních úprav a pěstební práce v obecním lese

Vyvěšeno dne: 7. 9. 2022

Obec Heřmanovice, se sídlem 793 74 Heřmanovice 136, tímto dne 7. 9. 2022 vyhlašuje Výzvu na podání nabídky na těžbu dřeva včetně potěžebních úprav a pěstební práce v obecním lese

Vyvěšeno dne: 13. 6. 2022

Obec Heřmanovice, se sídlem 793 74 Heřmanovice 136 tímto dne 13. 6. 2022 vyhlašuje Výzvu na podání nabídky na na těžbu dřeva včetně potěžebních úprav v obecním lese

Vyvěšeno dne: 21. 3. 2022

Obec Heřmanovice, se sídlem 793 74 Heřmanovice 136 tímto dne 21. 3. 2022 vyhlašuje Výzvu na podání nabídky na na těžbu dřeva včetně potěžebních úprav a pěstební práce v obecním lese

Vyvěšeno dne: 15. 11. 2021

Obec Heřmanovice, se sídlem 793 74 Heřmanovice 136 tímto dne 15. 11. 2021 vyhlašuje Výzvu na podání nabídky na těžbu dřeva v obecním lese

Vyvěšeno dne: 4. 10. 2021

Obec Heřmanovice, se sídlem 793 74 Heřmanovice 136 tímto dne 4. 10. 2021 vyhlašuje Výzvu na podání nabídky na těžbu dřeva a pěstební práce v obecním lese

Vyvěšeno dne: 26. 7. 2021

Obec Heřmanovice, se sídlem 793 74 Heřmanovice 136 tímto dne 26. 7. 2021 vyhlašuje Výzvu na podání nabídky na těžbu dřeva a pěstební práce v obecním lese

Vyvěšeno dne: 4. 5. 2021

Obec Heřmanovice, se sídlem 793 74 Heřmanovice 136 tímto dne 4. 5. 2021 vyhlašuje Výzvu na podání nabídky na těžbu dřeva a pěstební práce v obecním lese

Vyvěšeno dne: 8. 3. 2019

Výzva k podání nabídky na odkup dříví

Vyvěšeno dne: 21. 11. 2014

Uzavřené výběrové řízení s názvem „Traktor s příslušenstvím a servis“
Výzva k podání nabídky – zakázka malého rozsahu
Písemný záznam o posouzení a hodnocení nabídek
Oznamení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky
Smlouva na dodávku zboží a služeb (kupní smlouva)

Vyvěšeno dne: 20. 9. 2014

Zveřejnění smlouvy na akci: „CHODNÍKY PODÉL SILNICE II/453 V OBCI HEŘMANOVICE – I. ETAPA
SMLOUVA O DÍLO č. 1CH/2014 „CHODNÍKY PODÉL SILNICE II/453 V OBCI HEŘMANOVICE – I. ETAPA“.

Vyvěšeno dne: 25. 8. 2014

Vyhodnocení nabídky na zakázku malého rozsahu „CHODNÍKY PODÉL SILNICE II/453 V OBCI HEŘMANOVICE – I. ETAPA
Oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu
Písemný záznam o posouzení a hodnocení nabídek

Vyvěšeno dne: 10. 8. 2014

Výzva k podání nabídky na zakázku malého rozsahu „CHODNÍKY PODÉL SILNICE II/453 V OBCI HEŘMANOVICE – I. ETAPA
Výzva k podání nabídky – zakázka malého rozsahu
Přílohy a dokumentace
Příloha č. 1 – VÝKAZ (Krycí list rozpočtu)
Příloha č. 1 – VÝKAZ (Krycí list rozpočtu) v xls
Příloha č. 2 – Návrh smlouvy o dílo
Příloha č. 3 – Projektová dokumentace zakázky
A. Průvodní zpráva
B. Souhrnné řešení stavby – B-01 Přehledná situace
B. Souhrnné řešení stavby – B-02 Celková situace (foto)
C. Stavební část – Technická zpráva
C. Stavební část – Situace – chodník I
C. Stavební část – Situace – chodník II
C. Stavební část – Vzorové příčné řezy
C. Stavební část – Uložení potrubí
C. Stavební část – Uliční vpusť
E. Zásady organizace výstavby – Technická zpráva
E. Zásady organizace výstavby – Přechodné dopravní značení I
E. Zásady organizace výstavby – Přechodné dopravní značení II
F. Doklady – Doklady
F. Doklady – 01. Snímek katastrální mapy 1
F. Doklady – 01. Snímek katastrální mapy 2
F. Doklady – 02. Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, středisko Bruntál
F. Doklady – 03. Policie ČR, KŘ Policie MSK, Územní odbor Bruntál, Dopravní inspektorát
F. Doklady – 04. Městský úřad Krnov – Odbor dopravy a silničního hospodářství
F. Doklady – 05. Městský úřad Krnov – Odbor životního prostředí
F. Doklady – 06. Městský úřad Krnov – Odbor regionálního rozvoje – státní památková péče
F. Doklady – 07. ČEZ Distribuce a.s.
F. Doklady – 08. Telefónica O2 Czech Republic, a.s. – Situační výkres (93027-11)
F. Doklady – 08. Telefónica O2 Czech Republic, a.s. – Vyjádření o existenci PVKS (93027-11)
F. Doklady – 09. RWE Distribuční služby, s.r.o.
F. Doklady – 10. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
Příloha č. 4 – Stavební povolení
Příloha č. 5 – Čestné prohlášení uchazeče o malou veřejnou zakázku