Přeskočit na obsah

Pozvánky na zasedání zastupitelstva

 • Veřejné zasedání č. 9 zastupitelstva obce Heřmanovice
  se koná 10. 6. 2024 v 18.00 hod. hod v zasedací síni v budově obecního úřadu č.p. 136 1. Zahájení a schválení programu 2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 3. Kontrola usnesení z minulého ZO 4. Projednání a schválení roční účetní závěrky obce Heřmanovice sestavené k 31.12.2023 5. Projednání závěrečného účtu obce Heřmanovice za rok 2023 včetně souhlasu a opatření 6. Projednání roční účetní závěrky Mikroregionu Krnovsko sestavené k 31.12.2023 7. Projednání závěrečného účtu Mikroregionu Krnovsko za rok 2023 8. Rozpočtová opatření 9. Informace o podaných dotačních projektech 10. Prodeje a pronájmy pozemků 11. Záměry prodeje a pronájmu pozemků 12. Různé (tranzit obcí, hasiči …) Zastupitelstvo obce na zasedání zve všechny občany

   

 • Veřejné zasedání č. 8 zastupitelstva obce Heřmanovice
  se koná 11. 3. 2024 v 18.00 hod. hod v zasedací síni v budově obecního úřadu č.p. 136 1. Zahájení a schválení programu 2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 3. Kontrola usnesení z minulého ZO 4. Rozpočtová opatření 5. Zajištění požární ochrany obce 6. Topení v bytových domech obce 7. Prodeje a pronájmy obecních pozemků 8. Záměry prodeje, pronájmu a jiného převodu obecních pozemků 9. Záchrana dřevouhelné pece Drakov – info o stavu 10. Žádosti o dotace a dary 11. Různé (rozměření pro výstavbu, …) Zastupitelstvo obce na zasedání zve všechny občany
 • Veřejné zasedání č. 7 zastupitelstva obce Heřmanovice
  se koná 11. 12. 2023 v 18.00 hod v zasedací síni v budově obecního úřadu č.p. 136 Program: 1. Zahájení a schválení programu 2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 3. Kontrola usnesení z minulého ZO 4. Záchrana dřevouhelné pece Drakov 5. Projednání a schválení rozpočtu na rok 2024 a rozpočtových výhledů na léta 2025 a 2026 6. Rozpočtová opatření 7. Pronájmy obecních bytů 8. Žádost o dotaci pro Mikroregion Krnovsko a smlouvy s Mikroregionem Krnovsko o dotaci, výpůjčce kompostérů a návratné finanční výpomoci 9. Smlouva s firmou ASEKTOL o zpětném odběru odpadních elektrozařízení 10. Prodeje obecních pozemků 11. Záměry prodeje a pronájmů obecních pozemků 12. Žádosti o dotace a dary 13. Různé Zastupitelstvo obce na zasedání zve všechny občany
 • Veřejné zasedání č. 6 zastupitelstva obce Heřmanovice
  se koná 25. 9. 2023 v 18.00 hod. v zasedací síni v budově obecního úřadu č.p. 136 Program: 1. Zahájení a schválení programu 2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 3. Kontrola usnesení z minulého ZO a hlavní informace k uplynulému období (Drakov, FVE, hřiště, les, MK a most, vodovod a další) 4. Dočasné statické zajištění dřevouhelné pece Drakov dle vypracovaného projektu, informace k celé akci 5. Komunitní energetika, projednání tématu, informace o proběhlém řízení 6. Rozpočtová opatření 7. Věcné břemeno na obecním pozemku, smlouva o smlouvě budoucí elektrická přípojka 8. Záměry pronájmu či pachtu obecních pozemků 9. Prodeje obecních pozemků 10. Kultura a sociální záležitosti 11. Různé Zastupitelstvo obce na zasedání zve všechny občany
 • Veřejné zasedání č. 5 zastupitelstva obce Heřmanovice
  se koná 26. 6. 2023 v 18.00 hod. v zasedací síni v budově obecního úřadu č.p. 136 Program: 1. Zahájení a schválení programu 2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 3. Kontrola usnesení z minulého ZO 4. Projednání a schválení roční účetní závěrky obce Heřmanovice sestavené k 31.12.2022 5. Projednání závěrečného účtu obce Heřmanovice za rok 2022 včetně souhlasu a opatření 6. Projednání roční účetní závěrky Mikroregionu Krnovsko sestavené k 31.12.2022 7. Projednání závěrečného účtu Mikroregionu Krnovsko za rok 2022 8. Nakládání s odpady 9. Regulace dopravy v obci 10. Záměry prodeje a pronájmu pozemků 11. Různé (prostředí, lavičky, …) Zastupitelstvo obce na zasedání zve všechny občany
 • Veřejné zasedání č. 4 zastupitelstva obce Heřmanovice
  se koná 5. 6. 2023 v 18.00 hod. v zasedací síni v budově obecního úřadu č.p. 136 Program: 1. Zahájení a schválení programu 2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 3. Kontrola usnesení z minulého ZO a informace k uplynulému období 4. Rozpočtová opatření 5. Energorozvody – smlouva o smlouvě budoucí 6. Česká pošta v obci 7. Žádosti o dotace a dary 8. Inovace dětského hřiště v centru obce 9. Regulace dopravy v obci 10. Nakládání s odpady 11. Nová zelená úspora Light v obci s MAS Krnovsko 12. Záměry prodeje pozemků, jiné žádosti k pozemkům 13. Různé (prostředí, lavičky, …) Zastupitelstvo obce na zasedání zve všechny občany
 • Veřejné zasedání č. 3 zastupitelstva obce Heřmanovice
  se koná 6. 3. 2023 v 18.00 hod. v zasedací síni v budově obecního úřadu č.p. 136
  Program:
  1. Zahájení a schválení programu
  2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
  3. Kontrola usnesení z minulého ZO
  4. Rozpočtová opatření
  5. Žádosti o dotace a dary
  6. Sociální služby (např. možnost obědů)
  7. Kulturní akce
  8. Pronájmy a pachty obecních pozemků
  9. Různé

  Zastupitelstvo obce na zasedání zve všechny občany
 • Veřejné zasedání č. 2 zastupitelstva obce Heřmanovice
  se koná 12. 12. 2022 v 18.00 hod. v zasedací síni v budově obecního úřadu č.p. 136
  Program:
  1. Zahájení a schválení programu
  2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
  3. Kontrola usnesení z minulého ZO
  4. Z činnosti výborů
  5. Projednání a schválení rozpočtu na rok 2023 a rozpočtových výhledů na léta 2024 a 2025
  6. Projednání a schválení směrnice o finanční kontrole
  7. Projednání a schválení směrnice o veřejných zakázkách
  8. Projednání a schválení pravomocí starosty k provádění rozpočtových opatření
  9. Rozpočtová opatření
  10. Uzavření dohody o provedení práce s p. Pavlem Žilou na rok 2023
  11. Informace o průběhu těžebních a pěstebních prací v obecních lesích
  12. Informace o situaci pobočky České pošty v obci
  13. Informace o odstranění zeleně z koryta Opavice
  14. Informace o prodloužení platnosti rozhodnutí MŽP k průzkumnému území
  15. Žádost ČEZ k odstranění zeleně
  16. Záměry pronájmů obecních pozemků
  17. Žádosti o dotace a dary
  18. Různé

  Zastupitelstvo obce na zasedání zve všechny občany
 • Pozvánka na ustavující zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice
  Ustavující zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice se koná dne 21. 10. 2022 v 18 hod. v zasedací síni v budově obecního úřadu č.p. 136

  Program:
  1. Zahájení.
  2. Složení slibu členů zastupitelstva obce.
  3. Schválení programu ustavujícího zasedání zastupitelstva obce.
  4. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu.
  5. Schválení způsobu volby a volebního řádu pro volbu starosty a místostarosty.
  6. Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni.
  7. Volba starosty.
  8. Volba místostarosty.
  9. Návrh na zřízení výboru finančního zastupitelstva obce a volba předsedy a členů výboru.
  10. Návrh na zřízení výboru kontrolního zastupitelstva obce a volba předsedy a členů výboru.
  11. Stanovení odměn zastupitelů.
  12. Organizační záležitosti – schválení jednacího řádu obecního zastupitelstva a stanovení termínu příštího zasedání.
  13. Různé.
  14. Závěr

  Na zasedání zveme všechny občany

 • Veřejné zasedání č. 18 zastupitelstva obce Heřmanovice
  se koná 12. 9. 2022 v 18.00 hod. v zasedací síni v budově obecního úřadu č.p. 136
  Program:
  1. Zahájení a schválení programu
  2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
  3. Kontrola usnesení z minulého ZO
  4. Rozpočtová opatření
  5. Žádosti o dotace
  6. Oprava místní komunikace
  7. Záměry prodeje a pronájmu pozemků
  8. Prodeje a pronájmy pozemků
  9. Různé

  Zastupitelstvo obce na zasedání zve všechny občany
 • Veřejné zasedání č. 17 zastupitelstva obce Heřmanovice
  se koná 27. 6. 2022 v 18.00 hod. v zasedací síni v budově obecního úřadu č.p. 136

  Program:
  1. Zahájení a schválení programu
  2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
  3. Kontrola usnesení z minulého ZO
  4. Projednání a schválení roční účetní závěrky obce Heřmanovice sestavené k 31. 12. 2021
  5. Projednání závěrečného účtu obce Heřmanovice za rok 2021 včetně souhlasu a opatření
  6. Projednání roční účetní závěrky Mikroregionu Krnovsko sestavené k 31. 12. 2021
  7. Projednání závěrečného účtu Mikroregionu Krnovsko za rok 2021
  8. Převod pozemku do vlastnictví obce
  9. Záměry prodeje a pronájmu pozemků
  10. Prodeje a pronájmy pozemků
  11. Různé

  Zastupitelstvo obce na zasedání zve všechny občany
 • Veřejné zasedání č. 16 zastupitelstva obce Heřmanovice
  se koná 6. 6. 2022 v 18.00 hod. v zasedací síni v budově obecního úřadu č.p. 136

  Program:
  1. Zahájení a schválení programu
  2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
  3. Kontrola usnesení z minulého ZO
  4. Rozpočtová opatření
  5. Obecně závazná vyhláška obce o ukončení pronájmu obecních pozemků k 31.12.2022
  6. Záměry prodeje pozemků
  7. Prodeje pozemků
  8. Různé

  Zastupitelstvo obce na zasedání zve všechny občany

 • Veřejné zasedání č. 15 zastupitelstva obce Heřmanovice

  se koná 7. 3. 2022 v 18.00 hod. v zasedací síni v budově obecního úřadu č.p. 136

  Program:
  1. Zahájení a schválení programu
  2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
  3. Kontrola usnesení z minulého ZO
  4. Zásady prodeje pozemků pro výstavbu RD
  5. Stav pronájmu obecních pozemků
  6. Rozpočtová opatření
  7. Schválení darování těch částí pozemků, na nichž se nachází silnice III. třídy, patřící MSK
  8. Záměry prodeje a pronájmu pozemků
  9. Prodeje a pronájmy pozemků
  10. Různé

  Zastupitelstvo obce na zasedání zve všechny občany

 • Veřejné zasedání č. 14 zastupitelstva obce Heřmanovice

  se koná 13. 12. 2021 v 18.00 hod. v zasedací síni v budově obecního úřadu č.p. 136

  Program:
  1. Zahájení a schválení programu
  2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
  3. Kontrola usnesení z minulého ZO
  4. Projednání a schválení rozpočtu na rok 2022 a rozpočtových výhledů na léta 2023 a 2024
  5. Rozpočtová opatření
  6. Projednání a schválení obecně závazné vyhlášky obce o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
  7. Námitky a připomínky obce Heřmanovice k Aktualizaci č. 2a Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje
  8. Informace o dotaci na kůrovce a pracích v obecním lese
  9. Informace o „Opravě horního vodovodu Heřmanovice“
  10. Informace o dotacích na kotle od poloviny roku 2022
  11. Záměr obce darovat pozemky MS kraji
  12. Koupě pozemků do vlastnictví obce Heřmanovice
  13. Záměry prodeje a pronájmu pozemků
  14. Prodeje a pronájmy pozemků
  15. Žádosti o dotace a dary
  16. Různé

  Zastupitelstvo obce na zasedání zve všechny občany

 • Veřejné zasedání č. 13 zastupitelstva obce Heřmanovice

  se koná 27. 9. 2021 v 18.00 hod. v zasedací síni v budově obecního úřadu č.p. 136

  Program:
  1. Zahájení a schválení programu
  2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
  3. Kontrola usnesení z minulého ZO
  4. Schválení přijetí dotace z projektu – Drakov
  5. Rozpočtová opatření
  6. Projednání a schválení obecně závazné vyhlášky obce o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
  7. Tranzitní doprava obcí – informace
  8. Převod pozemku do vlastnictví obce
  9. Záměry prodeje a pronájmu pozemků
  10. Prodeje a pronájmy pozemků
  11. Různé (obecní les a další)

  Zastupitelstvo obce na zasedání zve všechny občany

 • Veřejné zasedání č. 12 zastupitelstva obce Heřmanovice

  se koná 28. 6. 2021 v 18.00 hod. v zasedací síni v budově obecního úřadu č.p. 136

  Program:
  1. Zahájení a schválení programu
  2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
  3. Kontrola usnesení z minulého ZO
  4. Projednání a schválení roční účetní závěrky obce Heřmanovice sestavené k 31. 12. 2020
  5. Projednání závěrečného účtu obce Heřmanovice za rok 2020 včetně souhlasu a opatření
  6. Projednání roční účetní závěrky Mikroregionu Krnovsko sestavené k 31. 12. 2019
  7. Projednání závěrečného účtu Mikroregionu Krnovsko za rok 2018
  8. Nové stanovy Mikroregionu Krnovsko
  9. Rozpočtová opatření
  10. Obecní vyhláška o místním poplatku z pobytu
  11. Právo stavby a věcné břemeno na obecním pozemku
  12. Silniční doprava
  13. Záměry prodeje a pronájmu pozemků
  14. Prodeje a pronájmy pozemků
  15. Různé (obecní les, třídění odpadu a další)

  Zastupitelstvo obce na zasedání zve všechny občany

 • Veřejné zasedání č. 11 zastupitelstva obce Heřmanovice

  se koná 19. 4. 2021 v 18.00 hod. v zasedací síni v budově obecního úřadu č.p. 136

  Program:
  1. Zahájení a schválení programu
  2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
  3. Kontrola usnesení z minulého ZO
  4. Rozpočtová opatření
  5. Rozpočet Mikroregionu Krnovsko
  6. Zřízení věcného břemene
  7. Cenová mapa, prodeje a pronájmy pozemků
  8. Různé

  Zastupitelstvo obce na zasedání zve všechny občany

 • Veřejné zasedání č. 10 zastupitelstva obce Heřmanovice

  se koná 25. 1. 2021 v 18.00 hod. v zasedací síni v budově obecního úřadu č.p. 136

  Program:
  1. Zahájení a schválení programu
  2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
  3. Kontrola usnesení z minulého ZO
  4. Projednání a schválení rozpočtu na rok 2021 a rozpočtových výhledů na léta 2022 a 2023
  5. Žádost o dotaci Holčovice
  6. Prodeje a pronájmy pozemků
  7. Různé

  Zastupitelstvo obce na zasedání zve všechny občany

 • Veřejné zasedání č. 9 zastupitelstva obce Heřmanovice

  se koná 27. 7. 2020 v 18.00 hod. v zasedací síni v budově obecního úřadu č.p. 136

  Program:
  1. Zahájení a schválení programu
  2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
  3. Kontrola usnesení z minulého ZO
  4. Projednání a schválení roční účetní závěrky obce Heřmanovice sestavené k 31.12.2019
  5. Projednání závěrečného účtu obce Heřmanovice za rok 2019 včetně souhlasu a opatření
  6. Projednání roční účetní závěrky Mikroregionu Krnovsko sestavené k 31.12.2019
  7. Projednání závěrečného účtu Mikroregionu Krnovsko za rok 2018
  8. Rozpočtová opatření
  9. Obecní vyhlášky
  10. Obecní byty
  11. Územní plán
  12. Silniční doprava
  13. Záměry prodeje a pronájmu pozemků
  14. Prodeje a pronájmy pozemků
  15. Různé (obecní les, místní komunikace a další)

  Zastupitelstvo obce na zasedání zve všechny občany

 • Veřejné zasedání č. 8 zastupitelstva obce Heřmanovice

  se koná 9. 3. 2020 v 18.00 hod. v zasedací síni v budově obecního úřadu č.p. 136

  Program:
  1. Zahájení a schválení programu
  2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
  3. Kontrola usnesení z minulého ZO
  4. Obec Heřmanovice jako plátce DPH – vliv na ceny
  5. Projednání a schválení zařazení území obce do území působnosti MAS Rozvoj Krnovska na období 2021 – 2027
  6. Záměry prodeje a pronájmu pozemků
  7. Prodeje a pronájmy pozemků
  8. Různé

  Zastupitelstvo obce na zasedání zve všechny občany

 • Veřejné zasedání č. 7 zastupitelstva obce Heřmanovice

  se koná 9. 12. 2019 v 18.00 hod. v zasedací síni v budově obecního úřadu č.p. 136

  Program:
  1. Zahájení a schválení programu
  2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
  3. Kontrola usnesení z minulého ZO
  4. Čerpání rozpočtu a rozpočtová opatření
  5. Projednání a schválení rozpočtu na rok 2020 a rozpočtových výhledů na léta 2021 a 2022
  6. Projednání a schválení vyhlášky obce o místních poplatcích
  7. Záměry prodeje a pronájmu pozemků
  8. Prodeje a pronájmy pozemků
  9. Různé

  Zastupitelstvo obce na zasedání zve všechny občany

 • Veřejné zasedání č. 6 zastupitelstva obce Heřmanovice

  se koná 23. 9. 2019 v 18.00 hod. v zasedací síni v budově obecního úřadu č.p. 136

  Program:
  1. Zahájení a schválení programu
  2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
  3. Kontrola usnesení z minulého ZO
  4. Čerpání rozpočtu a rozpočtová opatření
  5. Obecní pozemky (záměry, prodeje)
  6. Obecní byty (projednání žádostí)
  7. Odpad a jeho svoz
  8. Projednání obdržených podnětů (kamionová doprava přes Heřmanovice, nedělní klid)
  9. Různé

  Zastupitelstvo obce na zasedání zve všechny občany

 • Veřejné zasedání č. 5 zastupitelstva obce Heřmanovice

  se koná 27. 6. 2019 v 18.00 hod. v zasedací síni v budově obecního úřadu č.p. 136

  Program:
  1. Zahájení a schválení programu
  2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
  3. Kontrola usnesení z minulého ZO
  4. Projednání a schválení roční účetní závěrky obce Heřmanovice sestavené k 31.12.2018
  5. Projednání závěrečného účtu obce Heřmanovice za rok 2018 včetně souhlasu a opatření
  6. Různé (obecní les, prodej dřeva, místní komunikace a další)

  Zastupitelstvo obce na zasedání zve všechny občany

 • Veřejné zasedání č. 4 zastupitelstva obce Heřmanovice

  se koná 3. 6. 2019 v 18.00 hod. v zasedací síni v budově obecního úřadu č.p. 136

  Program:
  1. Zahájeni a schváleni programu
  2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
  3. Kontrola usneseni z minulého ZO
  4. Projednaní roční účetní závěrky Mikroregionu Krnovsko sestavené k 31. 12. 2018
  5. Projednaní závěrečného učtu Mikroregionu Krnovsko za rok 2018
  6. Veřejnoprávní smlouvy, žádosti o dotace poskytované obci
  7. Čerpáni rozpočtu, rozpočtová opatřeni
  8. Problematika obecních pozemků (zásady prodeje a pronájmu, ceny prodeje a pronajmu, přehled nájemních smluv, aktualizace uvedeného)
  9. Záměry prodej e a pronájmu pozemků
  10. Prodeje a pronájmy pozemků
  11. Obecni vodovody (současný stav, vodné a jeho aktualizace)
  12. Obecní byty (aktuální stav, nájemné, přehled žádostí o obecní byty, aktualizace uvedeného), pronájmy volných obecních bytů
  13. Problematika odpadového hospodářství v obci (tříděný odpad, netříděný odpad, elektroodpad apod.)
  14. Různé (obecni les, prodej dřeva, místní komunikace a další)

  Zastupitelstvo obce na zasedání zve všechny občany

 • Veřejné zasedání č. 3 zastupitelstva obce Heřmanovice

  se koná 4. 3. 2019 v 18.00 hod. v zasedací síni v budově obecního úřadu č.p. 136

  Program:
  1. Zahájení a schválení programu
  2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
  3. Kontrola usnesení z minulého ZO
  4. Rozpočtová opatření
  5. Místní komunikace
  6. Prodeje a pronájmy obecních bytů
  7. Různé

  Zastupitelstvo obce na zasedání zve všechny občany

 • Veřejné zasedání č. 2 zastupitelstva obce Heřmanovice

  se koná 10. 12. 2018 v 18.00 hod. v zasedací síni v budově obecního úřadu č.p. 136

  Program:
  1. Zahájení a schválení programu
  2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
  3. Kontrola usnesení z minulého ZO
  4. Čerpání rozpočtu a rozpočtová opatření
  5. Projednání a schválení rozpočtu na rok 2019 a rozpočtových výhledů na léta 2020 a 2021
  6. Žádosti o dotace z rozpočtu obce
  7. Nový územní plán obce, Zadání územního plánu obce
  8. Různé

  Zastupitelstvo obce na zasedání zve všechny občany

 • Ustavující zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice

  se koná dne 5. 11. 2018 v 18 hod. v zasedací síni v budově obecního úřadu č.p. 136

  Program:
  1. Zahájení.
  2. Složení slibu členů zastupitelstva obce.
  3. Schválení programu ustavujícího zasedání zastupitelstva obce.
  4. Určení ověřovatelů zápisu.
  5. Schválení způsobu volby a volebního řádu pro volbu starosty a místostarosty.
  6. Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni.
  7. Volba starosty.
  8. Volba místostarosty.
  9. Návrh na zřízení výboru finančního zastupitelstva obce a volba předsedy a členů výboru.
  10. Návrh na zřízení výboru kontrolního zastupitelstva obce a volba předsedy a členů výboru.
  11. Stanovení odměn zastupitelů.
  12. Organizační záležitosti – stanovení termínu příštího zasedání zastupitelstva obce.
  13. Různé.
  14. Závěr

  Na zasedání zveme všechny občany

 • Veřejné zasedání č. 17 zastupitelstva obce Heřmanovice

  se koná 25. 9. 2018 v 18.00 hod. v zasedací síni v budově obecního úřadu č.p. 136

  Program:
  1. Zahájení a schválení programu
  2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
  3. Kontrola usnesení z minulého ZO
  4. Čerpání rozpočtu, rozpočtová opatření
  5. Obecní les – aktuální stav
  6. Návrh zadání územního plánu obce Heřmanovice
  7. Různé

  Zastupitelstvo obce na zasedání zve všechny občany

 • Veřejné zasedání č. 16 zastupitelstva obce Heřmanovice

  se koná 28. 6. 2018 v 18.00 hod. v zasedací síni v budově obecního úřadu č.p. 136

  Program:
  1. Zahájení a schválení programu
  2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
  3. Kontrola usnesení z minulého ZO
  4. Projednání a schválení roční účetní závěrky obce sestavené k 31. 12. 2017
  5. Projednání závěrečného účtu obce za rok 2017 včetně souhlasu a opatření
  6. Projednání a schválení roční účetní závěrky Mikroregionu Krnovsko sestavené k 31. 12. 2017
  7. Projednání závěrečného účtu Mikroregionu Krnovsko za rok 2017 včetně souhlasu a opatření
  8. Projednání a schválení veřejnoprávní smlouvy s obcí Holčovice o poskytnutí finančního příspěvku na částečné pokrytí neinvestičních nákladů základní školy v Holčovicích
  9. Čerpání rozpočtu a rozpočtové opatření, rozpočtová opatření prováděná starostou obce.
  10. Záměry prodeje a pronájmu pozemků
  11. Prodeje a pronájmy pozemků
  12. Různé (např. kůrovec, cena vývozu žumpy, nasbíraný tříděný odpad, zateplení bytovek, místní komunikace apod.)

  Zastupitelstvo obce na zasedání zve všechny občany

 • Veřejné zasedání č. 15 zastupitelstva obce Heřmanovice

  se koná 26. 3. 2018 v 18.00 hod. v zasedací síni v budově obecního úřadu č.p. 136

  Program:
  1. Zahájení a schválení programu
  2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
  3. Kontrola usnesení z minulého ZO
  4. Připravované investiční akce (Chodník II, vodovod)
  5. Současné dotační možnosti
  6. Pracovní Návrh zadání územního plánu obce Heřmanovice
  7. Různé

  Zastupitelstvo obce na zasedání zve všechny občany

 • Veřejné zasedání č. 14 zastupitelstva obce Heřmanovice

  se koná 18. 12. 2017 v 18.00 hod. v zasedací síni v budově obecního úřadu č.p. 136

  Program:
  1. Zahájení a schválení programu
  2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
  3. Kontrola usnesení z minulého ZO
  4. Čerpání rozpočtu a rozpočtová opatření
  5. Projednání a schválení rozpočtu na rok 2018 a rozpočtových výhledů na léta 2019 a 2020
  6. Žádosti o dotace z rozpočtu obce
  7. Projednání a schválení vyhlášky obce o místních poplatcích
  8. Záměry prodeje a pronájmu pozemků nezbytných pro obsluhu domu
  9. Prodeje a pronájmy pozemků nezbytných pro obsluhu domu
  10. Územní plán obce – zadání plánu
  11. Různé

  Zastupitelstvo obce na zasedání zve všechny občany

 • Veřejné zasedání č. 13 zastupitelstva obce Heřmanovice

  se koná 25. 9. 2017 v 18.00 hod. v zasedací síni v budově obecního úřadu č.p. 136

  Program:
  1. Zahájení a schválení programu
  2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
  3. Kontrola usnesení z minulého ZO
  4. Projednání a schválení II. střednědobého plánu sociálních služeb Albrechticka 2017 – 2020 a příspěvku na mzdu koordinátora
  5. Záměry prodeje a pronájmu pozemků
  6. Prodeje a pronájmy pozemků
  7. Různé

  Zastupitelstvo obce na zasedání zve všechny občany

 • Veřejné zasedání č. 12 zastupitelstva obce Heřmanovice

  se koná 27. 6. 2017 v 18.00 hod. v nové zasedací síni v budově obecního úřadu č.p. 136

  Program:
  1. Zahájení a schválení programu
  2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
  3. Kontrola usnesení z minulého ZO
  4. Projednání a schválení roční účetní závěrky obce sestavené k 31.12.2016
  5. Projednání závěrečného účtu obce za rok 2016 včetně souhlasu a opatření
  6. Projednání a schválení roční účetní závěrky Mikroregionu Krnovsko sestavené k 31.12.2016
  7. Projednání závěrečného účtu Mikroregionu Krnovsko za rok 2016 včetně souhlasu a opatření
  8. Projednání a schválení veřejnoprávní smlouvy s obcí Holčovice o poskytnutí finančního příspěvku na částečné pokrytí neinvestičních nákladů základní školy v Holčovicích
  9. Čerpání rozpočtu a rozpočtové opatření č. 2
  10. Záměry prodeje a pronájmu pozemků
  11. Prodeje a a pronájmy pozemků
  12. Různé

  Zastupitelstvo obce na zasedání zve všechny občany

 • Veřejné zasedání č. 11 zastupitelstva obce Heřmanovice

  se koná 21. 3. 2017 v 18.00 hod. v nové zasedací síni v budově obecního úřadu č.p. 136

  Program:
  1. Zahájení a schválení programu
  2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
  3. Kontrola usnesení z minulého ZO
  4. Rozpočtová opatření a rozpočet
  5. Záležitosti obecního lesa
  6. Záměry prodeje a pronájmu pozemků
  7. Prodeje a pronájmy pozemků
  8. Různé

  Zastupitelstvo obce na zasedání zve všechny občany

 • Veřejné zasedání č. 10 zastupitelstva obce Heřmanovice

  se koná 21. 12. 2016 v 18.00 hod. v zasedací síni v budově obecního úřadu č.p. 131

  Program:
  1. Zahájení a schválení programu
  2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
  3. Kontrola usnesení z minulého ZO
  4. Pořízení aktualizovaného plánu obce
  5. Čerpání rozpočtu a rozpočtová opatření
  6. Projednání a schválení rozpočtu na rok 2017 a rozpočtových výhledů na léta 2018 a 2019
  7. Projednání a schválení vyhlášky obce o místních poplatcích
  8. Záměry prodeje a pronájmu pozemků
  9. Prodeje a pronájmy pozemků
  10. Různé

  Zastupitelstvo obce na zasedání zve všechny občany

 • Veřejné zasedání č. 9 zastupitelstva obce Heřmanovice

  se koná 9. 11. 2016 v 18.00 hod. v zasedací síni v budově obecního úřadu č.p. 131

  Program:
  1. Zahájení a schválení programu
  2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
  3. Kontrola usnesení z minulého ZO
  4. Projednání obdržených žádostí o dotace a dary z rozpočtu obce, rozhodnutí o žádostech a schválení příslušných veřejnoprávních smluv
  5. Projednání a schválení vyhlášky obce o místních poplatcích
  6. Informace o některých dotačních možnostech
  7. Čerpání rozpočtu a rozpočtová opatření
  8. Záměry prodeje a pronájmu pozemků
  9. Prodeje a pronájmy pozemků
  10. Různé (vodovod – rekonstrukce, …)

  Zastupitelstvo obce na zasedání zve všechny občany

 • Veřejné zasedání č. 8 zastupitelstva obce Heřmanovice

  se koná 28. 6. 2016 v 18.00 hod. v zasedací síni v budově obecního úřadu č.p. 131

  Program:
  1. Zahájení a schválení programu
  2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
  3. Kontrola usnesení z minulého ZO
  4. Projednání a schválení roční účetní závěrky obce sestavené k 31.12.2015
  5. Projednání závěrečného účtu obce za rok 2015 včetně souhlasu a opatření
  6. Projednání a schválení roční účetní závěrky Mikroregionu Krnovsko sestavené k 31.12.2015
  7. Projednání závěrečného účtu Mikroregionu Krnovsko za rok 2015 včetně souhlasu a opatření
  8. Projednání a schválení veřejnoprávní smlouvy s obcí Holčovice o poskytnutí finančního příspěvku na částečné pokrytí neinvestičních nákladů základní školy v Holčovicích
  9. Čerpání rozpočtu a rozpočtové opatření č. 2
  10. Záměry prodeje a pronájmu pozemků
  11. Prodeje a pronájmy pozemků
  12. Různé (vodovod – rekonstrukce, …)

  Zastupitelstvo obce na zasedání zve všechny občany

 • Veřejné zasedání č. 7 zastupitelstva obce Heřmanovice

  se koná 25. 4. 2016 v 18.00 hod. v zasedací síni v budově obecního úřadu č.p. 131

  Program:
  1. Obecní hřbitov – řád, pronájmy
  2. Rozpočtová opatření
  3. Projednání a rozhodnutí o žádostech na příspěvky z rozpočtu obce (např. Studio STA o. p. s., Krnov, Přátelé Vrbenska …)
  4. Záměry prodeje a pronájmu pozemků
  5. Prodeje a pronájmy pozemků
  6. Různé

  Zastupitelstvo obce na zasedání zve všechny občany

 • Veřejné zasedání č. 6 zastupitelstva obce Heřmanovice

  se koná 21. 12. 2015 v 18.00 hod. v zasedací síni v budově obecního úřadu č.p. 131

  Program:
  1. Územní plán obce – prodloužení platnosti
  2. Čerpání rozpočtu a rozpočtová opatření
  3. Projednání a schválení rozpočtu na rok 2016 a rozpočtových výhledů na léta 2017 a 2018
  4. Projednání a schválení vyhlášky obce o místních poplatcích
  5. Multifunkční centrum obce – aktuální stav
  6. Věcná břemena ve prospěch ČHMÚ Praha na pozemcích p. č. 3902/2 a 3910/4
  7. Projednání a rozhodnutí o žádostech na příspěvky z rozpočtu obce (např. Help-in)
  8. Záměry prodeje a pronájmu pozemků nezbytných pro obsluhu domu či firmy
  9. Prodeje a pronájmy pozemků nezbytných pro obsluhu domu či firmy
  10. Různé

  Zastupitelstvo obce na zasedání zve všechny občany

  Návrh rozpočtu obce Heřmanovice na rok 2016

 • Veřejné zasedání č. 5 zastupitelstva obce Heřmanovice

  se koná 21. 9. 2015 v 18.00 hod. v zasedací síni v budově obecního úřadu č.p. 131

  Program:
  1. Zásady stanovení cen vodného
  2. Čerpání rozpočtu a rozpočtové opatření č. 3
  3. Pronájem obecního stánku ve Sportovním areálu na hřišti k provozování sezónního občerstvení
  4. Projednání a rozhodnutí o žádosti organizace Benjamínek Krnov o příspěvek z rozpočtu obce
  5. Projednání a rozhodnutí o příspěvku na dítě v mateřské škole
  6. Spisový řád a skartační řád obce
  7. Veřejnoprávní smlouva s Městem Albrechtice o přenesení působnosti na úseku projednávání přestupků (§ 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb.)
  8. Záměry prodeje a pronájmu pozemků nezbytných pro obsluhu domu či firmy
  9. Prodeje a pronájmy pozemků nezbytných pro obsluhu domu či firmy
  10. Různé

  Zastupitelstvo obce na zasedání zve všechny občany

 • JEDNÁNÍ O NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU VRBNO POD PRADĚDEM v pátek 2. 10. 2015 v 10:00 hod.

  V zasedací místnosti MěÚ Vrbno pod Pradědem – bližší INFO v příloze. Připomínky lze podávat prostřednictvím zastupitelstva naší obce.

 • Veřejné zasedání č. 4 zastupitelstva obce Heřmanovice

  se koná 29. 6. 2015 v 18.00 hod. v zasedací síni v budově obecního úřadu č.p. 131

  Program:
  1. Projednání a schválení roční účetní závěrky obce sestavené k 31.12.2014
  2. Projednání závěrečného účtu obce za rok 2014 včetně souhlasu a opatření
  3. Projednání a schválení roční účetní závěrky Mikroregionu Krnovsko sestavené k 31.12.2014
  4. Projednání závěrečného účtu Mikroregionu Krnovsko za rok 2014 včetně souhlasu a opatření
  5. Projednání návrhu České pošty na zajištění poštovních služeb obcí a rozhodnutí o návrhu
  6. Upřesnění formulace bodu 2.g) Usnesení ZO ze dne 10.11.2014
  7. Projednání Zásad poskytování příspěvků občanům, rozhodnutí ZO.
  8. Čerpání rozpočtu a rozpočtové opatření č. 2
  9. Současné pronájmy obecních pozemků.
  10. Projednání a rozhodnutí k dotacím od ZIF
  11. Projednání aktualizace Zásad pronájmu obecních pozemků, rozhodnutí o návrhu
  12. Záměr pronájmu obecního stánku ve Sportovním areálu na hřišti k provozování sezónního občerstvení
  13. Projednání a rozhodnutí o smlouvě na dotaci „Lesní slavnost Lapků z Drakova 2015“ z rozpočtu obce
  14. Záměry prodeje a pronájmu pozemků nezbytných pro obsluhu domu či firmy
  15. Prodeje a pronájmy pozemků nezbytných pro obsluhu domu či firmy
  16. Vodovod – rekonstrukce horní části vodovodu Forvíz
  17. Různé

  Zastupitelstvo obce na zasedání zve všechny občany

 • Veřejné zasedání č. 3 zastupitelstva obce Heřmanovice

  se koná 23. 3. 2015 v 18.00 hod. v zasedací síni v budově obecního úřadu č.p. 131

  Program:
  1) Čerpání rozpočtu obce, rozpočtová opatření
  2) Zpráva o inventarizaci majetku obce
  3) Multifunkční centrum obce – informace o aktuálním stavu
  4) Projednání a schválení smlouvy o právu provést stavbu pro ČHMÚ (měření vydatnosti a teploty podzemních vod)
  5) Záměry prodeje a pronájmu pozemků nezbytných pro obsluhu domu
  6) Vodovod – měření odběru, náklady a cena vody
  7) Různé (poplatky za komunální odpad, apod.)

  Zastupitelstvo obce na zasedání zve všechny občany

 • Veřejné zasedání č. 2 zastupitelstva obce Heřmanovice

  se koná se koná 15. 12. 2014 v 18:00 hodin v zasedací síni v budově obecního úřadu č.p. 131

  Program:
  1. Čerpání rozpočtu obce, rozpočtová opatření
  2. Inventarizace majetku včetně pozemků a vodních zdrojů, cenová mapa, doplnění Zásad prodeje a pronájmu pozemků
  3. Multifunkční centrum obce – aktuální stav
  4. Chodníky I – aktuální stav
  5. Dodávka traktoru a služeb – aktuální stav
  6. Ukončení pronájmu u pozemků, o které se bude starat obec sama
  7. Projednání a schválení rozpočtu na rok 2015 a rozpočtových výhledů na léta 2016 a 2017 8. Různé (poplatky za komunální odpad 2010-2014 apod.)

  Zastupitelstvo obce na zasedání zve všechny občany

 • Ustavující zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice

  se koná dne 10. 11. 2014 v 18 hod. v zasedací síni v budově obecního úřadu č.p. 131

  Program:
  1. Zahájení.
  2. Složení slibu členů zastupitelstva obce.
  3. Schválení programu ustavujícího zasedání zastupitelstva obce.
  4. Volba členů volební komise pro volbu starosty a místostarosty.
  5. Volba členů návrhové komise.
  6. Určení ověřovatelů zápisu.
  7. Schválení způsobu volby a volebního řádu pro volbu starosty a místostarosty.
  8. Volba starosty.
  9. Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni.
  10. Volba místostarosty.
  11. Návrh na zřízení výboru finančního zastupitelstva obce a volba předsedy a členů výboru.
  12. Návrh na zřízení výboru kontrolního zastupitelstva obce a volba předsedy a členů výboru.
  13. Organizační záležitosti – stanovení termínu příštího zasedání zastupitelstva obce.
  14. Různé.
  15. Závěr

  Zastupitelstvo obce na zasedání zve všechny občany

 • Veřejné zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice

  se koná se koná 29. 9. 2014 v 17:30 hodin v zasedací síni v budově obecního úřadu č.p. 131

  Program:
  1) Záměry prodeje a pronájmu pozemků
  2) Prodeje a pronájmy pozemků
  3) Uzavřená smlouva na chodník v obci – etapa I
  4) Projednání závěru výběrového řízení na podzimní koupi traktoru s příslušenstvím
  5) Rozpočtová opatření
  6) Různé (první vybavení do šoltéství atd.)

  Zastupitelstvo obce na zasedání zve všechny občany

 • Veřejné zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice

  se koná se koná 30. 6. 2014 v 18:00 hodin v zasedací síni v budově obecního úřadu č.p. 131

  Program:
  1) Projednání a schválení roční účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2013
  2) Projednání závěrečného účtu obce za rok 2013 včetně souhlasu a opatření
  3) Různé.

  Zastupitelstvo obce na zasedání zve všechny občany

 • Veřejné zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice

  se koná se koná 9. 6. 2014 v 18:00 hodin v zasedací síni v budově obecního úřadu č.p. 131

  Program:
  1) Záměry prodeje a pronájmu pozemků
  2) Prodeje a pronájmy pozemků
  3) Ukončení rekonstrukce šoltéství a rozpočtová opatření
  4) Aktualizace 1.střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Albrechticka na období 2014-2016
  5) Veřejně prospěšné práce, různé.

  Zastupitelstvo obce na zasedání zve všechny občany

 • Veřejné zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice

  se koná 11. 2. 2014 v 17.00 v zasedací síni v budově obecního úřadu č.p. 131

  Program:
  1) Schválení závěru financování rekonstrukce šoltéství.
  2) Různé.

  Zastupitelstvo obce na zasedání zve všechny občany

 • Veřejné zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice

  se koná 30. 12. 2013 v 16.00 hod. v zasedací síni v budově obecního úřadu č.p. 131

  Program:
  1) Projednání a schválení vyhlášky obce o místních poplatcích
  2) Projednání a schválení rozpočtu obce na r. 2014
  3) Projednání a schválení rozpočtového výhledu obce na rok 2015 a rok 2016
  4) Různé

  Zastupitelstvo obce na zasedání zve všechny občany

 • Veřejné zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice

  se koná 5. 12. 2013 v 17.30 hod. v zasedací síni v budově obecního úřadu č.p. 131

  Program:
  1) Výběr poplatků za komunální odpad a za psy v letech 2010-2013 a přijetí navazujících opatření
  2) Čerpání rozpočtu, rozpočtová opatření
  3) Inventarizace majetku, finanční směrnice
  4) Příprava aktualizované vyhlášky o místních poplatcích
  5) Průběh rekonstrukce šoltéství včetně financování
  6) Příprava rozpočtového výhledu a rozpočtu na r. 2014
  7) Různé.

  Zastupitelstvo obce na zasedání zve všechny občany

 • Veřejné zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice

  se koná 30. 9. 2013 v 17.00 hod. v zasedací síni v budově obecního úřadu č.p. 131

  Program:
  1) Závěrečný účet obce Heřmanovice za rok 2012.
  2) Financování rekonstrukce šoltéství.
  3) Různé.

  Zastupitelstvo obce na zasedání zve všechny občany

 • Veřejné zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice

  se koná 24. 4. 2013 v 17.00 hod. v zasedací síni v budově obecního úřadu č.p. 131

  Program:
  1) Záměry a prodeje obecních pozemků.
  2) Rozpočet obce na rok 2013.
  3) Převod pozemků do vlastnictví obce.
  4) Různé.

  Zastupitelstvo obce na zasedání zve všechny občany

 • Veřejné zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice

  se koná 5. 11. 2012 v 17.00 hod. v zasedací síni v budově obecního úřadu č.p. 131

  Program:
  1) Záměry a prodeje obecních pozemků.
  2) Převody pozemků do vlastnictví obce.
  3) Rozpočtová opatření.
  4) Zásady a postup prodeje uvolněných bytů obálkovou metodou.
  5) Různé (rekonstrukce šoltéství).

  Zastupitelstvo obce na zasedání zve všechny občany

 • Veřejné zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice

  se koná 27. 6. 2012 v 17.00 hod. v zasedací síni v budově obecního úřadu č.p. 131

  Program:
  1) Záměry a prodeje obecních pozemků.
  2) Bezúplatný převod pozemků na obec.
  3) Rekonstrukce šoltéství na centrum vybavenosti.
  4) Různé.

  Zastupitelstvo obce na zasedání zve všechny občany

 • Veřejné zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice

  se koná 27. 2. 2012 v 17.00 hod. v zasedací síni v budově obecního úřadu č.p. 131

  Program:
  1) Prodeje obecních pozemků.
  2) Rozpočet obce na rok 2012.
  3) Investiční akce a projekty.
  4) Různé.

  Zastupitelstvo obce na zasedání zve všechny občany

 • Veřejné zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice

  se koná 28. 6. 2011 v 17.00 hod. v zasedací síni v budově obecního úřadu č.p. 131

  Program:
  1) Záměry pronájmu a prodeje obecních pozemků.
  2) Prodeje a pronájmy obecních pozemků.
  3) Schválení výsledků hospodaření obce za rok 2010.
  4) Různé (Den obce Heřmanovice, Drakov).

  Zastupitelstvo obce na zasedání zve všechny občany

 • Veřejné zasedání zastupitelstva

  se koná 28. 2. 2011 v 17.00 hod. v zasedací síni v budově obecního úřadu č.p. 131

  Program:
  1) Aktualizace územního plánu obce.
  2) Předkládané projekty a jmenování zástupce obce pro práci na PF SZIF.
  3) Rozpočet obce na rok 2011.
  4) Různé

  Zastupitelstvo obce na zasedání zve všechny občany

 • Veřejné zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice

  se koná 13. 12. 2010 v 17.00 hod. v zasedací síni v budově obecního úřadu č.p. 131

  Program:
  1) Příprava aktualizace územního plánu obce.
  2) Komunitní projednání nejbližších plánovaných investičních akcí.
  3) Obecní vyhláška o odpadech.
  4) Rozpočtová opatření.
  5) Různé (zimní prohrnování, akce k závěru roku).

  Zastupitelstvo obce na zasedání zve všechny občany

 • Veřejné zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice

  se koná 20. 9. 2010 v 17.00 hod. v zasedací síni v budově obecního úřadu č.p. 131

  Program:
  1) Komunitní plánování sociálních služeb
  2) Záměry pronájmu a prodeje obecních pozemků
  3) Prodeje a pronájmy obecních pozemků
  4) Různé (hospodaření obce).

  Zastupitelstvo obce na zasedání zve všechny občany

 • Veřejné zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice

  se koná 12. 7. 2010 v 17.30 hod.  v zasedací síni v budově obecního úřadu č.p. 131

  Program:
  1) Záměry pronájmu a prodeje obecních pozemků
  2) Prodeje a pronájmy obecních pozemků
  3) Různé (Den obce Heřmanovice, Drakov, památky).

  Zastupitelstvo obce na zasedání zve všechny občany

 • Veřejné zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice

  se koná 15. 2. 2010 v 17.00 hod.v zasedací síni v budově obecního úřadu č.p. 131

  Program:
  1) Záměry pronájmů, záměry prodeje a prodej obecních pozemků
  2) Pronájem obecní nemovitosti
  3) Rozpočet obce na rok 2010
  4) Různé.

  Zastupitelstvo obce na zasedání zve všechny občany

 • Veřejné zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice

  se koná 16. 12. 2009 v 17.00 hod. v zasedací síni v budově obecního úřadu č.p. 131

  Program:

  1. Záměry pronájmů a prodeje obecních nemovitostí
  2. Prodeje a pronájmy obecních pozemků
  3. Projekt Úprava pozemků pro novou výstavbu – rozpočtové opatření
  4. Různé (vyhláška o odpadech a další).

  Zastupitelstvo obce na zasedání zve všechny občany