Přeskočit na obsah

Úřední deska – ostatní

Úřední deska obce Heřmanovice – ostatní

Dovolujeme si Vás informovat o dočasné krátkodobé uzavírce provozovny pošty Heřmanovice dne 5. 12. 2023.

Provozovna bude uzavřena na nezbytně nutnou dobu dne 5. 12. 2023 z technických důvodů – přerušení dodávky elektřiny od 8:00hod. do 16:00hod.

 

Po dobu jejího uzavření budou poskytované služby zajištěny provozovnou pošty Vrbno pod Pradědem na adrese Jesenická 256/12, 79326 v rámci otevírací doby:
Pondělí 10:00 – 12:00 / 13:00 – 18:00
Úterý 08:00 – 12:00 / 13:00 – 16:00
Středa 10:00 – 12:00 / 13:00 – 18:00
Čtvrtek 08:00 – 12:00 / 13:00 – 16:00
Pátek 08:00 – 12:00 / 13:00 – 16:00
Sobota Zavřeno

Česká pošta, s.p.

SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU – 26. až 28. 10. 2023

SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU PROBĚHNE VE DNECH 26. AŽ 28. 10. 2023

KONTEJNER PRO VELKOOBJEMOVÝ ODPAD BUDE PŘISTAVEN U BÝVALÉHO OBECNÍHO ÚŘADU (U POŠTY)

DO TOHOTO KONTEJNERU MŮŽETE ODKLÁDAT:
nábytek, sanitu (vany, toaletní mísy) koberce, linoleum, rámy oken a dveří.

POZOR zdivo a suť jsou odpady stavební, nelze je tedy odkládat !!!

DO KONTEJNERŮ NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD NEODKLÁDAT:
tabulové sklo a zrcadla, chemikálie, odpad, který je možno vhodit do standardních kontejnerů.

ČEZ Distribuce – UPOZORNĚNÍ k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

Ve smyslu ust. § 25 odst. 3 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, si dovolujeme upozornit vlastníky a uživatele pozemků, přes něž vede nadzemní elektrické vedení distribuční soustavy provozované společností ČEZ Distribuce, a. s., nebo na něž zasahuje ochranné pásmo, na povinnost odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. (dále jen „zásah“).

ZÁSAH PROVÁDĚJTE PRŮBĚŽNĚ V OBDOBÍ VEGETAČNÍHO KLIDU DLE NÍŽE UVEDENÉHO ROZSAHU

Nebude-li zásah proveden do 15. listopadu tohoto roku a bude-li ohrožena bezpečnost a spolehlivost provozování zařízení distribuční soustavy, je pracovník pověřený společností ČEZ Distribuce, a. s., oprávněn ke vstupu na dotčené pozemky za účelem provedení zásahu. Vzniklý klest a zbytky po těžbě budou zlikvidovány a vytěžená užitková dřevní hmota bude uložena v celých délkách do jednotlivých hromad na okraji ochranného pásma nebo ve vzdálenosti 10 m od osy vedení na dotčeném pozemku. Pokud již byl vlastník pozemku písemně osloven, tak je nutné postupovat dle obdržených pokynů.
Při práci dodržujte bezpečné vzdálenosti od vodičů uvedené v PNE 33 0000–6. K vodičům se nesmí přiblížit pod bezpečnou vzdálenost ani nástroje, ani větve dřevin při ořezu. Zásah nesmíte provádět v případě, že se větve stromů a jiných porostů před zásahem dotýkají vedení nebo hrozí při pádu ořezané větve stromů a jiných porostů dotyk s vedením. V případě, že zásahem může být ohrožena bezpečnost osob nebo zařízení distribuční soustavy, kontaktujte nás na lince 800 850 860.

Více zde: priloha_1252199555_1_upozorneni-k-odstraneni-a-oklesteni-stromovi-2023

DSO Mikroregion Krnovsko vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice

Manažer/manažerka Mikroregionu Krnovsko

 Kvalifikační požadavky:

 • SŠ vzdělání s maturitou; vzdělání v oblasti všeobecného zaměření (gymnázium), ekonomického zaměření, cestovního ruchu nebo regionální rozvoje výhodou
 • zkušenost s dotačními tituly (krajské, národní, evropské) výhodou
 • obecná znalost problematiky území mikroregionu Krnovsko,
 • znalost MS Office,
 • komunikativnost, flexibilita, schopnost pracovat pod tlakem a organizační schopnosti,
 • ochotu dále se vzdělávat.

Náplň práce:

 • řízení a organizace činností spojených s chodem svazku; další administrativní činnosti dle potřeb vedení svazku; organizace valných hromad a setkání starostů, příprava a realizace projektů mikroregionu
 • poskytování poradenství a konzultací členským obcím v oblasti dotačního managementu a veřejných zakázek; příprava a realizace projektů včetně jejich monitoringu a evaluace; příprava a realizace veřejných zakázek mimo režim zákona,
 • zajišťování propagace mikroregionu – správa webových a facebookových stránek mikroregionu
 • pomoc při organizaci kulturních akcí mikroregionu – Hry bez hranic Mikroregionu Krnovsko.

 Informace o pracovní pozici:

 • zajímavá, tvůrčí a dynamická práce,
 • pracoviště v Krnově, možnost dohody o pružné pracovní době a home-office,
 • základní finanční ohodnocení dohodou + osobní ohodnocení, jehož výše se bude odvíjet dle počtu úspěšně podaných a zrealizovaných projektů,
 • práce na 1,0 úvazek,
 • pracovní pozice na dobu neurčitou,
 • nástup od 11. 2023, případně dle dohody.

 

Přihlášku včetně požadovaných dokumentů je nutné doručit nejpozději do 20. 10. 2023 do 10:00 hod.  Výběrové řízení proběhne 24. 10. 2023 v odpoledních hodinách.

 Bližší informace a přehled požadovaných dokumentů k výběrovému řízení naleznete na stránkách Mikroregionu Krnovsko (www.mikroregionkrnovsko.cz) – v menu u položky Mikroregion – podpoložka Výběrové řízení.

 

Martin Korduliak
předseda dobrovolného svazku