Přeskočit na obsah

Úřední deska – ostatní

Úřední deska obce Heřmanovice – ostatní

OBEC HEŘMANOVICE společně s místní akční skupinou ROZVOJ KRNOVSKA REGION V POHYBU vás zve na poradenství – Nová zelená úsporám Light

Poradenství v obci pro seniory a nízkopříjmové domácnosti.
Kdy: 19. 6. 2023 v pondělí 10:00 – 14:00
Kde: Obecní úřad Heřmanovice 136

Poradci:
Ing. Michal Heinrich
Tel.: 734 229 493
Ing. Anna Vaverová
Tel.: 774 513 025
nzul@maskrnovsko.cz

Vyberte si z nabídky dotací:
– Zateplení fasády
– Zateplení stropu
– Výměna oken
– Solární ohřev vody
– Zateplení střechy
– Zateplení podlahy
– Výměna vchodových dveří

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060892050 – Horní část obce (nad křižovatkou)

Dovolte, abychom Vás informovali o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie v katastru Vaší obce dne 6. 6. 2023 od 8:00 do 17:00 v rozsahu uvedeném v příloze této zprávy.

Energetický zákon nám ukládá povinnost oznamovat plánovanou odstávku nejméně 15 dní před její realizací, tj. omezením nebo přerušením dodávek elektrické energie.
Na základě uvedeného si Vás dovolujeme požádat o součinnost při informování Vašich obyvatel zveřejněním přiloženého oznámení na úřední desce, internetových stránkách a případně i dalším způsobem v místě obvyklým. Přerušení dodávky elektrické energie je nutné z důvodu plánovaných prací na distribuční soustavě, které jsou nezbytné pro zajištění bezpečných a spolehlivých dodávek elektřiny. Zasílání oznámení o plánovaných odstávkách e-mailem nebo SMS si může sjednat každý zákazník ke svému odběrnému místu jednoduše a zdarma na www.cezdistribuce.cz/sluzba, popř. jsou tyto informace k dispozici také na www.cezdistribuce.cz/odstavky, a to vždy nejpozději 15 dnů před konáním odstávky.

Plánovaná odstávka zahrnuje tyto lokality:
Heřmanovice (okres Bruntál)
č. p. 164, 167, 178, 179, 181, 185, 254, 280, 295, 307, 311, 381, 399, 408, 474, 477, 533
č. ev. 4

Děkujeme Vám za spolupráci a zveřejnění přiložených podkladů Vašim obyvatelům.

S pozdravem
Mgr. Ondřej Horák
Vedoucí odboru Obsluha partnerů
ČEZ Distribuce, a. s.

POPLATKY V OBCI HEŘMANOVICÍCH NA ROK 2023

Číslo účtu: 6927771/0100 pro všechny poplatky a platby

 

PLATBY OPLATKŮ A SLUŽEB MIMO NÁJMŮ BYTŮ PROSÍME PROVÁDĚJTE OD 01.02.2023

 

POPLATEK ZA VÝVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU na rok 2023:
Kč 1.000,- Kč/osoba občané s trvalým pobytem v obci po uplatnění úlevy
Kč 1.000,- Kč/nemovitost za rok a objekt u majitelů, kteří nemají v obci trvalý pobyt
Variabilní symbol pro úhradu bankou či složenkou: 1345 + číslo popisné nebo evidenční

SAZBA POPLATKU ZA PSA ČINÍ NA ROK 2023:
a)za jednoho psa – 100Kč,
b)za druhého a každého dalšího psa téhož držitele – 200Kč,
c)za psa, jehož držitelem je osoba starší 65let – 50Kč,
d)za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let – 100Kč.
Variabilní symbol pro úhradu bankou či složenkou: 1341 + číslo popisné nebo evidenční

POPLATEK ZA ODBĚR VODY na rok 2023:
Kč 550,-/ osoba/ rok občané s trvalým pobytem v obci včetně DPH
Kč 1100,- / nemovitost/ rok majitelé nemovitosti, kteří nemají trvalý pobyt v obci včetně DPH
Variabilní symbol pro úhradu bankou či složenkou: 2310 + číslo popisné nebo evidenční

Nájemné bytů včetně služeb je možno také hradit převodem či složenkou s variabilním symbole 3612 + číslo popisné a číslo bytu, do poznámky příjmení a jméno nájemce.

Platby v hotovosti je možné provádět pouze v úřední hodiny:
Pondělí: 8:00 – 11:30, 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 11:30, 13:00 – 16:00