Přeskočit na obsah

Tipy na výlety – Zlaté Hory, Jeseník

Nejbližší město Zlaté Hory je městskou památkovou zónou s měštanskými domy na náměstí. Mají renesanční a barokní jádro a po četných požárech jsou upraveny empírově. Ukázkou slezského baroka je budova bývalé pošty, dnes sídlo městského hornického muzea. Pozornost si dále zaslouží farní kostel Nanebevzetí Panny Marie, špitální kostel svatého Kříže a na návrší nad městem stojí kaple svatého Rocha, u které se v letech 1759 a 1779 odehrály bitvy mezi rakouským a pruským vojskem.

Muzeum ve Zlatých horách

Muzeum ve Zlatých horách

Nad městem se na 890 m vysoké Biskupské kupě tyčí 19 m vysoká rozhledna z roku 1898 s dalekým výhledem. Na západním úbočí kopce se nachází zřícenina malého strážního hrádku Leuchtenštejn.

Biskupská kupa a Zlatý chlum

Biskupská kupa Zlatý chlum

Ve Zlatých Horách začíná hornická naučná stezka vedoucí na Příčnou horu a Táborské skály, která spojuje kdysi významná, dnes ale opuštěná hornická díla. Pozoruhodné jsou především pinky – propadlé středověké těžební komory hluboké až 30 m.

Hornická naučná stezka – Zlatý potok

hornická naučná stezka - Zlatý potok
hornická naučná stezka - Zlatý potok hornická naučná stezka - Zlatý potok

Hornickou minulost připomínají také nově budované repliky středověkých rudních mlýnů na říčce Olešnici u silnice do Dolního Údolí.

V sousedním Horním Údolí lze vidět kromě několika zachovalých roubených domů také novogotický kostel svatého Jana Křtitele, jehož interiér, stejně tak jako místní hřbitov, zdobí díla významné sochařské rodiny Kutzerů, kteří zde žili v 19. století.

Z kostelíka svaté Marty zbyly již jen základy, nad ním v lese stojící pomník upomíná na důlní neštěstí, při kterém v roce 1577 zahynulo 11 horníků.

Yápadně leží město Jeseník s vodní tvrzí (dnes muzeum) a lázněmi (Priessnitzovo sanatorium), nad nimž se tyčí 26 m vysoká rozhledna Zlatý chlum z roku 1899.

Četné památky lidové architektury jsou dochované také ve Spáleném, Komoře, Holčovicích a Hynčicích.

Cykloturisté mohou ke svým toulkám využít značené cykloturistické trasy Vrbenska a Zlatých Hor nebo česko-polskou příhraniční stezku Opavice. Takto se lze, často po místních komunikacích, dostat do Krnova, Zlatých Hor, přes samotu Drakov na Rejvíz nebo podél Černé Opavice do Vrbna pod Pradědem.