Obec Heřmanovice > Úřední deska > Přehled dotací a příspěvků

Přehled dotací a příspěvků

Na úřední desce vyvěšeno dne: 14. 10. 2021

Smlouva o přijetí dotace z rozpočtu kraje na realizaci projektu s názvem „Podpora záchrany dřevouhelné pece Drakov – kulturní památky č. 30991/8-2454
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na částečné pokrytí neinvestičních nákladů základní školy v Holčovicích
Smlouva o výpůjčce sběrných nádob
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace – sběrné nádoby

Na úřední desce vyvěšeno dne: 10. 3. 2021

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na částečné pokrytí neinvestičních nákladů základní školy v Holčovicích – Smlouva o poskytnutí dotace

Na úřední desce vyvěšeno dne: 28. 5. 2020

Smlouva o poskytnutí dlouhodobé návratné finanční výpomoci pro DSO Mikroregion Krnovsko

Na úřední desce vyvěšeno dne: 23. 12. 2019

Smlouva o poskytnutí dlouhodobé návratné finanční výpomoci pro DSO Mikroregion Krnovsko

Na úřední desce vyvěšeno dne: 20. 8. 2019

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na úhradu výdajů na celoroční činnost příjemce – Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na částečné pokrytí neinvestičních nákladů základní školy v Holčovicích

Na úřední desce vyvěšeno dne: 26. 11. 2018

Smlouva o poskytnutí dotace – Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na částečné pokrytí neinvestičních nákladů základní školy v Holčovicích

Na úřední desce vyvěšeno dne: 5. 10. 2017

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na částečné pokrytí neinvestičních nákladů základní školy v Holčovicích

Na úřední desce vyvěšeno dne: 15. 3. 2017

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Na úřední desce vyvěšeno dne: 20. 12. 2016

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na úhradu výdajů na celoroční činnost příjemce pro Obec Holčovice – částečná úhrada neinvestičních nákladů na žáka.