Přeskočit na obsah

KULTURA, SPORT, VOLNÝ ČAS

KULTURA, SPORT, VOLNÝ ČAS V OBCI HEŘMANOVICE

POŘAD BOHOSLUŽEB BŘEZEN A VELIKONOCE 2024

Římskokatolická farnost Holčovice a Římskokatolická farnost Heřmanovice

HOLČOVICE, KOSTEL NEPOSKVRNĚNÉHO POČETÍ PANNY MARIE
3.3. 2024 NEDĚLE 9:00 HOD. 3. NEDĚLE POSTNÍ
6.3. 2024 ČTVRTEK 9:30 HOD. CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB POHODA, BRUNTÁL
17.3. 2024 NEDĚLE 9:00 HOD., 5. NEDĚLE POSTNÍ
28.3. 2024 ČTVRTEK 9:00 HOD., OSTRAVA KATEDRÁLA, MISSA CHRISMATIS – SVĚCENÍ OLEJŮ
31. 3. 2024 NEDĚLE 9:00 HOD., SLAVNOSTNÍ MŠE ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ, BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ
OBNOVA KŘESTNÍCH SLIBŮ, ŽEHNÁNÍ VELIKONOČNÍ SVÍCE A POKRMŮ

HEŘMANOVICE, KOSTEL SV. ONDŘEJE
10.3.2024 NEDĚLE 9:00 HOD., 4 NEDĚLE POSTNÍ
24. 3. 2024 NEDĚLE 9:00 HOD., KVĚTNÁ NEDĚLE ŽEHNÁNÍ RATOLESTÍ JÍVY, ČETBA PAŠIJÍ
29.3. 2024 PÁTEK 15:00 HOD., KŘÍŽOVÁ CESTA
1. 4. 2023 PONDĚLÍ 9:00 HOD., VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ, SLAVNOSTNÍ MŠE
OBNOVA KŘESTNÍCH SLIBŮ, ŽEHNÁNÍ VELIKONOČNÍ SVÍCE A POKRMŮ

Po každé mši svaté je možnost přistoupit ke svátosti smíření.

BOHOSLUŽBY V SOUSEDNÍCH FARNOSTECH: Město Albrechtice neděle 7:00 hod. Charitní domov, kaple sv. Rodiny, Město Albrechtice farní kostel 9:30 hod., Hynčice 8:00 hod., Karlovice neděle 8:00 hod., Vrbno p/Pradědem neděle 9:30 hod., Zlaté Hory město neděle 9:00 hod., Poutní místo Maria Hilf neděle 10.30 hod. a 15:00 hod.

Pořad velikonočních bohoslužeb na stránkách Biskupství ostravsko-opavské: https://www.doo.cz

V NUTNÉM PŘÍPADĚ SVÁTOST NEMOCNÝCH, POHŘEBNÍ OBŘADY VOLEJTE: P. Mgr. Pavel Zachrla, ŘKF Holčovice, Tel.: 00420 777 888 750 nebo P. Mgr. Jan Randa, ŘKF Město Albrechtice, Tel.: 00420 603 954 379 nebo P. Mgr. Karel Doležel, děkan, ŘKF Krnov, Tel.: 00420 603 976 777

Připravuje se Lesní slavnost Lapků z Drakova XIX. ročník 20. – 21. 7. 2024 sobota / neděle

Lesní slavnost Lapků z Drakova je vydařenou a ojedinělou akcí v celém jesenickém regionu. Původní myšlenkou vzniku této akce v roce 2005 byla naše výzva a vyhlášení záměru záchrany pozůstatku historické stavby, jedinečné technické památky Lorenzovy huti. Ta se nachází v lese na Drakově. Letos připravujeme již XIX. ročník Lesní slavnosti Lapků z Drakova. Návštěvníci si zde budou moci prohlédnout záchranné stavební práce historické dřevouhelné hutě, ojedinělé technické památky Jesenicka. Veškeré stavební práce a financování zajišťuje obec Heřmanovice s podporou Moravskoslezského kraje. Spolek Přátelé Vrbenska svojí výzvou a pořádáním lesní slavnosti každoročně připomíná význam tohoto místa a dávnou hornickou na Jesenicku. Ve spolupráci s obcí Heřmanovice vzpomene na letošní Lesní slavnosti lapků z Drakova celou její historii. Představíme zde záměry a možnosti využití této technické památky.

Lesní slavnost významně podporuje kulturně společenskou činnost a letní prázdninové aktivity vrbenska a jesenicka. Důraz klademe na využití volného času mládeže. Projekt nesporně přispívá k rozvoji cestovního ruchu v jesenicku. Příznivě také rozvíjí příhraniční spolupráci s Polskem. Slavnost Lapků z Drakova se stala oblíbenou vzpomínkovou tradicí a je regionálně velmi známá. Propagace mediálními společnostmi pozitivně propaguje Jeseníky a naše město Vrbno pod Pradědem.

Postupně se slavnost stala jednou z největších akcí v jesenickém regionu. Dlouhodobě se snažíme udržet vysokou organizační a programovou kvalitu. Mezi návštěvníky jsou nejvíce zastoupeny rodiny s dětmi. Návštěvníci přijíždějí i z velmi vzdálených míst ČR a zamlouvají si ubytování v okolních penzionech již několik měsíců dopředu. Slavnost byla několikrát oceněna, např. oceněním „Nejlepší projekt“ Nadace OKD v České republice. Obdrželi jsme uznání Olomouckého kraje „YES LIKE“ – za ocenění nejlepší akce Cestovního ruchu v Jeseníkách. Podporuje nás Moravskoslezský kraj, město Vrbno pod Pradědem, obec Heřmanovice a někteří zdejší podnikatelé a přátelé. Spolupracují s námi i okolní obce, spolky a kulturní agentury.

Hlavním našim partnerem jsou Biskupské lesy, kteří jsou vlastníci lesa. Spolupracují s námi a doplňují program lesnickými aktivitami. Je to naše největší akce a organizačně i finančně nejnáročnější aktivita. Záštitu projektu poskytl hejtman Moravskoslezského kraje Jan Krkoška a senátor parlamentu ČR Ladislav Václavec.

Pomozte nám zachovat a udržet tuto úspěšnou a oblíbenou novodobou tradici.

Připravujeme Drakov 2024.pdf

POŘAD BOHOSLUŽEB ÚNOR 2024

Římskokatolická farnost Holčovice a Římskokatolická farnost Heřmanovice

HOLČOVICE, KOSTEL NEPOSKVRNĚNÉHO POČETÍ PANNY MARIE
4. 2. 2024 NEDĚLE 9:00 HOD., 5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ, ŽEHNÁNÍ SVÍCÍ, SVATOBLAŽEJSKÉ POŽEHNÁNÍ
18. 2. 2024 NEDĚLE 9:00 HOD., 1. NEDĚLE POSTNÍ, UDĚLOVÁNÍ POPELCE – ZNAMENÍ POMÍJEJÍCNOSTI, UDĚLOVÁNÍ SVÁTOSTI NEMOCNÝCH

HEŘMANOVICE, KOSTEL SV. ONDŘEJE
11. 2. 2024 NEDĚLE 9:00 HOD., 6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ, PANNY MARIE LURDSKÉ, UDĚLOVÁNÍ SVÁTOSTI NEMOCNÝCH
25. 2. 2024 NEDĚLE 9:00 HOD., 2. NEDĚLE POSTNÍ

Po každé mši svaté je možnost přistoupit ke svátosti smíření.

BOHOSLUŽBY V SOUSEDNÍCH FARNOSTECH: Město Albrechtice neděle 7:00 hod. Charitní domov, kaple sv. Rodiny, Město Albrechtice farní kostel 9:30 hod., Hynčice 8:00 hod., Vrbno p/Pradědem neděle 9:30 hod., Karlovice neděle 8:00 hod., Zlaté Hory město neděle 9:00 hod., Poutní místo Maria Hilf neděle 10.30 hod. a 15:00 hod.

V NUTNÉM PŘÍPADĚ SVÁTOST NEMOCNÝCH, POHŘEBNÍ OBŘADY VOLEJTE: P. Mgr. Pavel Zachrla, ŘKF Holčovice, Tel.: 00420 777 888 750 nebo P. Mgr. Jan Randa, ŘKF Město Albrechtice, Tel.: 00420 603 954 379 nebo P. Mgr. Karel Doležel, děkan, ŘKF Krnov, Tel.: 00420 603 976 777