Přeskočit na obsah

Úřední deska

Rozpočtové opatření obce Heřmanovice č. 6/2024 15. července 2024

ZÁKAZ NAPOUŠTĚNÍ BAZÉNŮ, ZALÉVÁNÍ ZAHRÁDEK A MYTÍ AUTOMOBILŮ PITNOU VODOU Z OBECNÍHO VODOVODU 15. července 2024

ROZHODNUTÍ – AOPK ČR – RP Olomoucko, oddělení SPRÁVA CHKO JESENÍKY – ČÁP ČERNÝ 12. července 2024

Schválený Závěrečný účet za rok 2023 a Účetní závěrka za rok 2023 obce Heřmanovice 27. června 2024

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 9, konaného dne 10. 6. 2024 27. června 2024

Oznámení o zahájení stavebního řízení – „Rekonstrukce silnice II/445 Vrbno p. P. – Heřmanovice“bního řízení – 14. června 2024

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK – Odbor stavebního úřadu a územního plánování -OZNÁMENÍ VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZLATÉ HORY A VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 14. června 2024

AOPK ČR – RP Olomoucko – Možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí -vstupovat mimo vyznačené cesty v dalších MZCHÚ v CHKO Jeseníky za účelem sledování čápa černého 14. června 2024

Rozpočtové opatření obce Heřmanovice č. 5/2024 11. června 2024

OZNÁMENÍ OBČANŮM 6. června 2024

Veřejné zasedání č. 9 zastupitelstva obce Heřmanovice 2. června 2024

ČEZ DISTRIBUCE – UPOZORNĚNÍ na odstávku elektřiny dne 18. 6. 2024 od 8:00 do 16:00 a dne 20. 6. 2024 od 8:00 do 16:00 30. května 2024

Rozpočtové opatření obce Heřmanovice č. 4/2024 25. května 2024

Mikroregion Krnovsko – Návrh závěrečného účtu za rok 2023 sestavený ke dni 31.12.2023, č.j. KRNOOSP-72085/2024 23. května 2024

Zahájení řízení o žádosti ve věci vjíždění a setrvání motorových vozidel mimo silnice a místní komunikace v CHKO Jeseníky, vstupovat mimo vyznačené cesty NPR v CHKO Jeseníky a vstupovat mimo vyznačené cesty v dalších MZCHÚ v CHKO Jeseníky 21. května 2024

Návrh závěrečného účtu Obce Heřmanovice a Účetní závěrka obce Heřmanovice za rok 2023 včetně příloh 21. května 2024

AOPK ČR – RP Olomoucko – Oznámení o zahájení řízení ve věci povolení výjimky ze základních ochranných podmínek území CHKO Jeseníky dle § 43 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění 15. května 2024

OZNÁMENÍ OBČANŮM – SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU PROBĚHNE VE DNECH 17. – 19. 5. 2024 13. května 2024

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU, konané na území České republiky ve dnech 7. – 8. června 2024:
– Svolání 1. zasedání OVK;
– Informace pro voliče, který změnil trvalý pobyt;
– OZNÁMENÍ O VOLBÁCH
7. května 2024

U P O Z O R N Ě N Í O B Č A N Ů M – 29. 4. 2024 29. dubna 2024

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj 26. dubna 2024

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím 15. dubna 2024

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj – platba daně z nemovitých věcí 13. dubna 2024

OZNÁMENÍ OBČANŮM – DNE 10. 4. 2024 VE STŘEDU BUDE POŠTA I OBECNÍ ÚŘAD V HEŘMANOVICÍCH Z TECHNICKÝCH DŮVODŮ UZAVŘEN 8. dubna 2024

Rozpočtové opatření obce Heřmanovice č. 3/2024 30. března 2024

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 8, konaného dne 11. 3. 2024 22. března 2024

Rozpočtové opatření obce Heřmanovice č. 2/2024 20. března 2024

UPOZORNĚNÍ na odstávku elektřiny č.110060942408 dne 10.4.2024 od 7:30 do 17:30 hodin 20. března 2024

Služby města Zlatých Hor, a.s. oznamují, že pravidelný svoz TDO v Heřmanovicích se přesouvá z pondělí 1.4.2024 na středu 3.4.2024. Z důvodu Velikonočních svátků. 13. března 2024

ROZHODNUTÍ – č.j. 0129/OM/2024-4 – AOPK ČR – RP Olomoucko oddělení, SPRÁVA CHKO JESENÍKY 13. března 2024

Blíží se Velikonoce…  Sdělení Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje 11. března 2024

Opatření obecné povahy – Stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II. a III. třídy, situovaných na území obce s RP Krnov pro vybrané nebo opakované činnosti spojené se správou, údržbou, měřením, opravami silnic nebo k zajištění bezpečnosti provozu 7. března 2024

TISKOVÁ ZPRÁVA – Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj + Návod jak vyplnit daňové přiznání online 7. března 2024

Obec Heřmanovice vyhlašuje Výzvu na podání nabídky na těžbu dřeva včetně potěžebních úprav v obecním lese. 4. března 2024

Veřejné zasedání č. 8 zastupitelstva obce Heřmanovice 4. března 2024

Kontrola rekreačních objektů – sdělení Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje 4. března 2024

TISKOVÁ ZPRÁVA – Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj + Jak vyplnit daňové přiznání online 14. února 2024

OZNÁMENÍ OBČANŮM – ZE ZDRAVOTNÍCH DŮVODŮ NEBUDE V PONDĚLÍ 5. 2. 2024 OD 12 HODIN PŘÍTOMNA ÚČETNÍ OBCE 5. února 2024

Výroční zpráva Obce Heřmanovice o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2023 24. ledna 2024

Rozpočtové opatření obce Heřmanovice č. 1/2024 20. ledna 2024

Informace pro občany – Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj 19. ledna 2024

Z PROVOZNÍCH DŮVODŮ DNE 17. 1. 2024 NEBUDE OD 13 HODIN PRO VEŘEJNOST PŘÍSTUPNÝ. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ 17. ledna 2024

Rozpočtové opatření obce Heřmanovice č. 12 10. ledna 2024

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č . 8/2023 – Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky 3. ledna 2024

Krátkodobá uzavírka provozovny pošty Heřmanovice 3. ledna 2024

ČEZ – UPOZORNĚNÍ na odstávku elektřiny č. 110060929967 dne 16. 1. 2024 od 8:00 do 16:00 hodin 27. prosince 2023

SVOZ ODPADŮ O SVÁTCÍCH 26. prosince 2023

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 7 ze dne 11. 12. 2023 22. prosince 2023

Rozpočtové opatření obce Heřmanovice č. 11 20. prosince 2023

Schválený rozpočet obce na rok 2024 a Střednědobý rozpočtový výhled obce na rok 2025-2026 20. prosince 2023

SMLOUVA O VÝPŮJČCE s DSO Mikroregion Krnovsko 20. prosince 2023

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DLOUHODOBÉ NÁVRATNÉ FINANČNÍ VÝPOMOCI, SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ O VÝPŮJČCE – SMLOUVA O SPOLUPRÁCI 20. prosince 2023

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE s DSO Mikroregion Krnovsko 20. prosince 2023

Schválený rozpočet MRK – závazné ukazatelé rok 2024, aktualizace střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2025, střednědobý výhled rozpočtu na rok 2026 20. prosince 2023

OZNÁMENÍ O DORUČENÍ NÁVRHU ÚP HOLČOVICE A O KONÁNÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU HOLČOVICE 15. prosince 2023

PROVOZ OBECNÍHO ÚŘADU HEŘMANOVICE O SVÁTCÍCH 15. prosince 2023

POPLATKY V OBCI HEŘMANOVICE NA ROK 2024 – POZOR ZMĚNA 7. prosince 2023

Veřejné zasedání č. 7 zastupitelstva obce Heřmanovice 3. prosince 2023

Návrh rozpočtu obce na rok 2024 a návrh Střednědobého rozpočtového výhledu obce na rok 2025-2026 26. listopadu 2023

Dovolujeme si Vás informovat o dočasné krátkodobé uzavírce provozovny pošty Heřmanovice dne 5. 12. 2023. 23. listopadu 2023

Návrh rozpočtu Mikroregionu Krnovsko na rok 2024 a návrh střednědobého výhledu na 2025 a 2026 20. listopadu 2023

SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU – 26. až 28. 10. 2023 27. října 2023

DNES VE ČTVRTEK 26. 10. 2023 JE OBECNÍ ÚŘAD Z PROVOZNÍCH DŮVODŮ OD 12 HODIN UZAVŘEN. 26. října 2023

Veřejná vyhláška – OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY – Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích – vyznačení uzavírky a objízdné trasy, v rámci realizace stavby: „Oprava povrchu silnice II/452 Karlovice – Jelení“ 24. října 2023

Rozpočtové opatření obce Heřmanovice č. 9 15. října 2023

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 6 ze dne 25. 9. 2023 15. října 2023

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky – VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – Ochrana Vlka obecného 12. října 2023

ČEZ Distribuce – UPOZORNĚNÍ k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů 11. října 2023

Rozpočtové opatření obce Heřmanovice č. 10 10. října 2023

DSO Mikroregion Krnovsko vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice 2. října 2023

Rozpočtové opatření Mikroregionu Krnovsko č. 4/2023 25. září 2023

Rozhodnutí o výjimce dle § 43 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. – „Povolení výjimky ze zákazu použití chemického posypu“ na území CHKO Jeseníky, v rámci zimní údržby silnic v okrese Bruntál, a to na období v letech 2023/2024 a 2025/2026. 20. září 2023

Veřejné zasedání č. 6 zastupitelstva obce Heřmanovice 16. září 2023

Rozpočtové opatření obce Heřmanovice č. 8 14. září 2023

Rozpočtové opatření obce Heřmanovice č. 7 10. září 2023

Rozpočtové opatření obce Heřmanovice č. 6 10. září 2023

Obec Heřmanovice vyhlašuje Výzvu na podání nabídky na těžbu dřeva včetně potěžebních úprav v obecním lese. 4. září 2023

Vyhlášení veřejných zakázek na stránkách www.profilzadavatele.cz 1. září 2023

Vyhlášení záměru obce Heřmanovice na prodej pozemku p. č. 4396/1 dle GP 22. srpna 2023

Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích Sil. č. I/57 v místě žel. přejezdu ev. č. 57-003A (P4410) u obce Třemešná 21. srpna 2023

Obecní úřad Heřmanovice informuje, že SBĚR ELEKTROODPADU proběhne ve středu 16. 8. 2023 od 9,00 hodin 10. srpna 2023

UPOZORNĚNÍ OBČANŮM 20. července 2023

Vyhlášení Výzvy na podání nabídky na těžbu dřeva včetně potěžebních úprav a pěstební práce v obecním lese 17. července 2023

V pondělí 17. 7. 2023 bude p. Janoštíková Zdeňka (účetní) do 12:00. 16. července 2023

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 5 ze dne 26. 6. 2023 15. července 2023

ZÁKAZ NAPOUŠTĚNÍ BAZÉNŮ, ZALÉVÁNÍ ZAHRÁDEK A MYTÍ AUTOMOBILŮ PITNOU VODOU Z OBECNÍHO VODOVODU 10. července 2023

Obec Jindřichov – Veřejná výzva na obsazení pracovní pozice 10. července 2023

Schválený závěrečný účet Mikroregionu Krnovsko za rok 2022 3. července 2023

Schválený Závěrečný účet za rok 2022 a Účetní závěrka za rok 2022 obce Heřmanovice 3. července 2023

Rozpočtové opatření obce Heřmanovice č. 5 3. července 2023

Oznámení o zahájení správního řízení ve věci udělení výjimky dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 29. června 2023

Usnesení č. 4 ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice konaného dne 5. 6. 2023 24. června 2023

Rozpočtové opatření  Mikroregionu Krnovsko č. 3/2023 22. června 2023

Veřejné zasedání č. 5 zastupitelstva obce Heřmanovice 18. června 2023

OBEC HEŘMANOVICE společně s místní akční skupinou ROZVOJ KRNOVSKA REGION V POHYBU vás zve na poradenství – Nová zelená úsporám Light 17. června 2023

Odpověď na Žádost o poskytnuti informací dle zákona č.106Sb., o svobodném přístupu k informacím 15. června 2023

Návrh závěrečného účtu Obce Heřmanovice a Účetní závěrka obce Heřmanovice za rok 2022 včetně příloh 6. června 2023

Rozpočtové opatření obce Heřmanovice č. 4 5. června 2023

Veřejné zasedání č. 4 zastupitelstva obce Heřmanovice 25. května 2023

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060892050 – Horní část obce (nad křižovatkou) 25. května 2023

Odpověď na Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svolrodném přístupu k informacím 25. května 2023

POPLATKY V OBCI HEŘMANOVICÍCH NA ROK 2023 24. května 2023

Obecní úřad v Heřmanovicích bude mimořádně otevřen 8. 5. 2023 od 10 do 14 hodin 4. května 2023

Návrh závěrečného účtu Mikroregionu Krnovsko za rok 2022 včetně příloh 2. května 2023

Veřejná vyhláška – Finanční úřad – daň z nemovitých věcí na rok 2023 24. dubna 2023

Česká pošta – informace o dočasné krátkodobé uzavírce provozovny pošty Heřmanovice dne 25. 4. 2023 21. dubna 2023

Rozpočtové opatření Mikroregionu Krnovsko č. 2/2023 7. dubna 2023

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060876887 dne 25. 4. 2023 od 8:00 do 17:00 4. dubna 2023

Úřední deska – Výběrová řízení 3. dubna 2023

Rozpočtové opatření obce Heřmanovice č. 3 3. dubna 2023

Usnesení č. 3 ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice konaného dne 6. 3. 2023 30. března 2023

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY – Stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II. a III. tříd ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Krnov 13. března 2023

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060879404 dne 30. 3. 2023 od 8:00 do 16:00 v části obce Heřmanovice 9. března 2023

Obec Heřmanovice informuje o možnosti dovozu obědů 3. března 2023

Rozpočtové opatření obce Heřmanovice č. 2 28. února 2023

Veřejné zasedání č. 3 zastupitelstva obce Heřmanovice 25. února 2023

Vyhlášení záměru obce Heřmanovice na pronájmy či pachty níže uvedených pozemků 17. února 2023

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060879125 dne 10. 3. 2023 od 7:45 do 15:45 v části obce Heřmanovice 17. února 2023

Úřední hodiny a pokladna 8. února 2023

Výroční zpráva Obce Heřmanovice o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2022 1. února 2023

Rozpočtové opatření Mikroregionu Krnovsko č. 1/2023 30. ledna 2023

Rozpočtové opatření obce Heřmanovice č. 1 30. ledna 2023

Úřední deska – Volby 29. ledna 2023

Odvoz odpadů v Obci Heřmanovice mimořádně bude ve středu 25. 1. 2023 23. ledna 2023

UPOZORNĚNÍ OBČANŮM – HOTOVOSTNÍ PLATBY 6. ledna 2023

ZMĚNA ÚŘEDNÍCH HODIN PRO VEŘEJNOST Z DŮVODU NEMOCI 4. ledna 2023

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ROZVOJ KRNOVSKA VE SPOLUPRÁCI S ENERGETICKÝM KONZULTAČNÍM A INFORMAČNÍM STŘEDISKEM (EKIS). VÁS ZVE K BEZPLATNÉ KONZULTACI K VÝZVĚ NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM – LIGHT 2. ledna 2023

Schválený rozpočet obce na rok 2023 a Střednědobý rozpočtový výhled obce na rok 2024-2025 23. prosince 2022

Rozpočtové opatření č. 4 obce Heřmanovice 23. prosince 2022

Usnesení č. 2 ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice konaného dne 12. 12. 2022 23. prosince 2022

Úřední deska – Zásady, směrnice, ceníky 23. prosince 2022

Úřední deska – přehled dotací a příspěvků 23. prosince 2022

Rozpočtové opatření Mikroregionu Krnovsko č. 4/2022 12. prosince 2022

Schválený rozpočet MRK na rok 2023 12. prosince 2022

Veřejné zasedání č. 2 zastupitelstva obce Heřmanovice 2. prosince 2022

Pomoc sociálních pracovníků v souvislosti se zvyšujícími se náklady na energie 28. listopadu 2022

Návrh rozpočtu obce na rok 2023 a návrh Střednědobého rozpočtového výhledu obce na rok 2024-2025 27. listopadu 2022

Výzva obce Heřmanovice – hledáme pro Českou poštu pracovníka-pracovnici na naši poštu. 23. listopadu 2022

Ohlášení k datovým schránkám 15. listopadu 2022

Návrh rozpočtu Mikroregionu Krnovsko na rok 2023 a návrh střednědobého výhledu na roky 2023-2025 12. listopadu 2022

ČEZ Distribuce – UPOZORNĚNÍ k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů 10. listopadu 2022

Usnesení č. 1 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Heřmanovice konaného dne 21. 10. 2022 31. října 2022

Pozvánka na ustavující zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice 14. října 2022

Druhé předložené rozpočtové opatření obce Heřmanovice, které bylo schválené na ZO č. 18 dne 12. 9. 2022 27. září 2022

První předložené rozpočtové opatření obce Heřmanovice schvalené starostou, které bylo dané na vědomí na ZO č. 18 dne 12. 9. 2022 27. září 2022

Usnesení č. 18 ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice konaného dne 12. 9. 2022 27. září 2022

Rozpočtové opatření Mikroregionu Krnovsko č. 3/2022 7. září 2022

Veřejné zasedání č. 18 zastupitelstva obce Heřmanovice 4. září 2022

Úřední deska – Veřejné vyhlášky, vyhlášení a nařízení 9. srpna 2022

Schvalená účetní závěrka obce Heřmanovice za rok 2021, Schválený závěrečný účet obce Heřmanovice za rok 2021 včetně opatření a zprávy o přezkoumání 10. července 2022

Rozpočtové opatření č. 2 obce Heřmanovice 10. července 2022

Rozpočtové opatření č. 1 obce Heřmanovice 10. července 2022

Usnesení č. 17 ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice konaného dne 27. 6. 2022 10. července 2022

Rozpočtové opatření Mikroregionu Krnovsko č. 2/2022 1. července 2022

Schválený závěrečný účet Mikroregionu Krnovsko za rok 2021 včetně příloh 1. července 2022

Návrh rozpočtového opatření předložený p. Marií Poppeovou 26. června 2022

Usnesení č. 16 ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice konaného dne 6. 6. 2022 26. června 2022

Veřejné zasedání č. 17 zastupitelstva obce Heřmanovice 19. června 2022

Návrh Závěrečného účtu obce Heřmanovice s přílohami za rok 2021 12. června 2022

Návrh závěrečného účtu Mikroregionu Krnovsko za rok 2021 včetně příloh 2. června 2022

Veřejné zasedání č. 16 zastupitelstva obce Heřmanovice 23. května 2022

Usnesení č. 15 ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice konaného dne 7. 3. 2022 7. dubna 2022

Rozpočtové opatření Mikroregionu Krnovsko č. 1/2022 2. března 2022

Veřejné zasedání č. 15 zastupitelstva obce Heřmanovice 27. února 2022

Formuláře ke stažení 31. ledna 2022

Schválený rozpočet obce Heřmanovice na rok 2022, výhled na roky 2023-2024 a rozpočtové opatření č. 5 z roku 2022 10. ledna 2022

Rozpočtové opatření Mikroregionu Krnovsko č. 6/2021 7. ledna 2022

PLATBY POPLATKŮ PRO ROK 2022 V HOTOVOSTI LZE UHRADIT V POKLADNĚ OBECNÍHO ÚŘADU OD 10. ÚNORA 2022. 4. ledna 2022

Úřední deska – Obecně závazné vyhlášky 22. prosince 2021

Úřední deska – Rozpočet a závěrečné účty obce a mikroregionů 22. prosince 2021

Usnesení č. 14 ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice konaného dne 13. 12. 2021 13. prosince 2021

Veřejné zasedání č. 14 zastupitelstva obce Heřmanovice 5. prosince 2021

ČEZ Distribuce – UPOZORNĚNÍ k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů 25. října 2021

Usnesení č. 13 ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice konaného dne 27. 9. 2021 14. října 2021

Veřejné zasedání č. 13 zastupitelstva obce Heřmanovice 19. září 2021

Usnesení č. 12 ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice konaného dne 28. 6. 2021 19. července 2021

Veřejné zasedání č. 12 zastupitelstva obce Heřmanovice 21. června 2021

Starosta obce Heřmanovice vyhlašuje záměr 14. června 2021

Usnesení č. 11 ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice konaného dne 19. 4. 2021 3. května 2021

Veřejné zasedání č. 11 zastupitelstva obce Heřmanovice 11. dubna 2021

Sčítání lidu – pomoc s on-line sčítáním 28. března 2021

OZNÁMENÍ Českého statistického úřadu ze dne 9. 2. 2021 – SČÍTÁNÍ LIDU 24. března 2021

Informace pro občany – Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj 2. března 2021

Usnesení č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice konaného dne 25. 1. 2021 10. února 2021

Úřední deska – Usnesení zastupitelstva 10. února 2021

Veřejné zasedání č. 10 zastupitelstva obce Heřmanovice 17. ledna 2021

POPLATKY V OBCI HEŘMANOVICÍCH NA ROK 2021 5. ledna 2021

Informace FÚ MSK pro občany k dani z nemovitostí 4. ledna 2021

Od 26. 10. 2020 do 30. 10. 2020 je OBECNÍ ÚŘAD UZAVŘEN 26. října 2020

OZNÁMENÍ O OMEZENÍ PROVOZNÍ DOBY PRO VEŘEJNOST 13. října 2020

ČEZ Distribuce – UPOZORNĚNÍ k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů 21. září 2020

Přehled plánovaných odstávek na distribučním území společnosti ČEZ Distribuce, a. s. 6. srpna 2020

Veřejné zasedání č. 9 zastupitelstva obce Heřmanovice 19. července 2020

Výroční zpráva Obce Heřmanovice o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2019 22. června 2020

UPOZORNĚNÍ 15. května 2020

Obec Heřmanovice sděluje, 14. května 2020

Poplatky v Heřmanovicích 2020 1. května 2020

UPOZORNĚNÍ OBCE HEŘMANOVICE 15. dubna 2020

Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj – oznámení 26. března 2020

Usnesení vlády č. 109-112 20. března 2020

Usnesení vlády č. 106-108 a Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb v usnesení vlády ze dne 18. března 2020 a Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby 18. března 2020

Usnesení vlády č. 97-99 a Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb v usnesení vlády ze dne 15. března 2020 č. 214 17. března 2020

1/2020 – ROZHODNUTÍ hejtmana Moravskoslezského kraje, kterým se nařizuje vykonávání péče o děti a mládež 17. března 2020

Poplatky v Heřmanovicích 2020 16. března 2020

Uzavření MěÚ Krnov pro veřejnost 16. března 2020

Finanční správa reaguje na aktuální situaci Tisková zpráva 15. března 2020 16. března 2020

MINISTERSTVO VNITRA ČR – Mimořádné opatření – Č. j. MV- 48168-2/0AM-2020 ze dne 13. března 2020 13. března 2020

Usnesení a nařízení vlády ze dne 13. 3 2020 (Nařízení vlady 75, Usnesení vlády 76-81) 13. března 2020

Úřední deska – ostatní 11. března 2020

Veřejné zasedání č. 8 zastupitelstva obce Heřmanovice 2. března 2020

Lidem bude pomáhat obálka v lednici 13. ledna 2020

Platby v hotovosti na rok 2020 (odpady, voda, …) lze uhradit na obecním úřadě od 23. ledna 2020. 3. ledna 2020

Archiv obecně závazných vyhlášek 23. prosince 2019

Veřejné zasedání č. 7 zastupitelstva obce Heřmanovice 2. prosince 2019

Veřejné zasedání č. 6 zastupitelstva obce Heřmanovice 16. září 2019

Veřejné zasedání č. 5 zastupitelstva obce Heřmanovice 19. června 2019

Veřejné zasedání č. 4 zastupitelstva obce Heřmanovice 27. května 2019

Veřejná vyhláška – Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj 23. dubna 2019

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky 15. března 2019

Výzva k podání nabídky na odkup dříví 8. března 2019

Veřejné zasedání č. 3 zastupitelstva obce Heřmanovice 24. února 2019

MĚSTO PŘÍBOR – OZNÁMENÍ o konání veřejného licitačního řízení 4. února 2019

Oznámení o zahájení řízení o zařazení do sítě místních komunikací veřejnou vyhláškou 14. ledna 2019

Platby v hotovosti na rok 2019 (odpady, voda, nájmy apod.) se přijímají na obecním úřadě od 21.ledna 2019. 13. ledna 2019

Veřejná vyhláška – zveřejňuje na vědomí usnesení vydané podle § 156 správního řádu poznamenané do spisu: Usnesení – opravuje zřejmé nesprávnosti 19. prosince 2018

Veřejné zasedání č. 2 zastupitelstva obce Heřmanovice 2. prosince 2018

Veřejná vyhláška – Zveřejnění opatření obecné povahy Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje 16. listopadu 2018

Oznámení o konání veřejného projednání návrhu územní studie krajiny pro správní obvod ORP KRNOV (doručení veřejnou vyhláškou) 16. listopadu 2018

Ustavující zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice 25. října 2018

Státní pozemkový úřad – Nabídka nepronajatých pozemků 4. října 2018

Veřejné zasedání č. 17 zastupitelstva obce Heřmanovice 18. září 2018

ČEZ Distribuce, a. s. – UPOZORNĚNÍ k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů 10. září 2018

VYHLAŠUJE DOBU ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRŮ NA ÚZEMÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 13. srpna 2018

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise 6. srpna 2018

Veřejná vyhláška – doručení – Návrh zadání územního plánu Heřmanovice 23. července 2018

Uveřejnění potřebného počtu podpisů voličů na peticích pro nezávislého kandidáta nebo sdružení nezávislých kandidátů pro volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 5. a 6. října 2018 12. července 2018

Veřejné zasedání č. 16 zastupitelstva obce Heřmanovice 20. června 2018

Veřejné zasedání č. 15 zastupitelstva obce Heřmanovice 19. března 2018

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ 8. ledna 2018

Veřejné zasedání č. 14 zastupitelstva obce Heřmanovice 11. prosince 2017

Obecní úřad v Heřmanovicích upozorňuje na povinnost uzavřít nájemní smlouvu na hrobové místo a uhradit nájemné. 27. října 2017

Veřejné zasedání č. 13 zastupitelstva obce Heřmanovice 18. září 2017

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ 18. července 2017

Veřejné zasedání č. 12 zastupitelstva obce Heřmanovice 16. června 2017

Státní pozemkový úřad – Oznámení o zamýšleném převodu 28. března 2017

Veřejné zasedání č. 11 zastupitelstva obce Heřmanovice 13. března 2017

Veřejné zasedání č. 10 zastupitelstva obce Heřmanovice 13. prosince 2016

Státní pozemkový úřad – Nabídka nepronajatých pozemků 2. listopadu 2016

Veřejné zasedání č. 9 zastupitelstva obce Heřmanovice 31. října 2016

VYHLÁŠENÍ PLATNOSTI obnoveného katastrálního operátu 12. října 2016

Oznámení obci o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí 5. srpna 2016

Státní pozemkový úřad – Nabídka nepronajatých pozemků 3. srpna 2016

Veřejná nabídka nemovitých věcí SPÚ k náhradním restitucím 2. srpna 2016

Veřejné zasedání č. 8 zastupitelstva obce Heřmanovice 20. června 2016

Veřejné zasedání č. 7 zastupitelstva obce Heřmanovice 18. dubna 2016

Veřejné zasedání č. 6 zastupitelstva obce Heřmanovice 3. prosince 2015

Veřejné zasedání č. 5 zastupitelstva obce Heřmanovice 14. září 2015

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY – mimořádná veterinární opatření k prevenci a tlumení nebezpečné nákazy – moru včelího plodu 14. září 2015

Krajský úřad MSK – Stanovení konce doby zvýšeného nebezpečí vzniku požárů 14. září 2015

JEDNÁNÍ O NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU VRBNO POD PRADĚDEM v pátek 2. 10. 2015 v 10:00 hod. 2. září 2015

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY – mimořádná veterinární opatření k prevenci a tlumení nebezpečné nákazy – moru včelího plodu 19. srpna 2015

Krajský úřad MSK – Vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požárů na území Moravskoslezského kraje 11. srpna 2015

Lesy české republiky – Zákaz kouření a rozdělávaní ohňů v lese 6. srpna 2015

Státní pozemkový úřad – Nabídka nepronajatých pozemků 5. srpna 2015

Nařízení obce Heřmanovice 5. srpna 2015

Návrh aktualizace Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje 8. července 2015

Veřejné zasedání č. 4 zastupitelstva obce Heřmanovice 22. června 2015

Hasiči upozorňují na povinnosti při vypalování, pálení porostů a klestí 28. března 2015

Veřejné zasedání č. 3 zastupitelstva obce Heřmanovice 16. března 2015

Veřejné zasedání č. 2 zastupitelstva obce Heřmanovice 29. listopadu 2014

Ustavující zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice 31. října 2014

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice 20. září 2014

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice 23. června 2014

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice 2. června 2014

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice 3. února 2014

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice 23. prosince 2013

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice 28. listopadu 2013

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice 23. září 2013

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice 15. dubna 2013

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice 30. října 2012

Volby do zastupitelstva kraje 28. srpna 2012

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice 23. června 2012

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice 21. února 2012

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice 21. června 2011

Veřejné zasedání zastupitelstva 21. února 2011

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice 10. prosince 2010

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice 13. září 2010

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice 1. července 2010

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice 9. února 2010

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice 11. prosince 2009