Úřední deska – Zásady, směrnice, ceníky, poplatky

Úřední deska Obce Heřmanovice – Zásady, směrnice, ceníky

Úřední deska – Zásady, směrnice, ceníky

Vyvěšeno dne: 20. července 2021

Cenová mapa pozemků obce Heřmanovice platná od 28. 6. 2021, schválená zastupitelstvem obce dne 28. 6. 2021

Vyvěšeno dne: 5. ledna 2021

POPLATKY V OBCI HEŘMANOVICÍCH NA ROK 2021

Vyvěšeno dne: 17. 8. 2020

Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů – Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2020

Obecně závazná vyhláška č. 2/2020 o místním poplatku ze psů – Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2021.

Obecně závazná vyhláška obce Heřmanovice č. 3/2020 o místním poplatku z pobytu – Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2020.

Vyvěšeno dne: 1. května 2020

POPLATKY V OBCI HEŘMANOVICÍCH NA ROK 2020

Vyvěšeno dne: 22. 6. 2019

Aktualizované Zásady pro prodej stavebních parcel v k.ú. Heřmanovice dle Usnesení zastupitelstva obce Heřmanovice ze dne 3. 6. 2019

Vyvěšeno dne: 22. 10. 2015

Aktualizace cen vodného dle Usnesení zastupitelstva obce Heřmanovice ze dne 21.9.2015

Vyvěšeno dne: 10. 7. 2015

Aktualizace Zásad pronájmu obecních pozemků v k.ú. Heřmanovice ze dne 29. 6. 2015

Zásady pro poskytování příspěvků občanům Heřmanovic ze dne 29. 6. 2015

Vyvěšeno dne: 20. 12. 2014

Aktualizace zásad prodeje a pronájmu pozemků v k.ú. Heřmanovice ze dne 15. 12. 2014

Vyvěšeno dne: 20. 7. 2014

Vnitřní směrnice obce Heřmanovice č. 2/2014 – Evidence majetku

Vnitřní směrnice obce Heřmanovice č. 1/2014 Odpisový plán

Vyvěšeno dne: 27. 2. 2014

Strategický plán rozvoje obce Heřmanovice

Vyvěšeno dne: 22. 1. 2014

Směrnice č. 1/2013 k provádění inventarizace majetku, pohledávek a závazků obce Heřmanovice

Směrnice č. 2/2013 o zabezpečení zákona o finanční kontrole

Volební řád pro volbu starosty a místostarosty.

Vyvěšeno dne: 13. 10. 2009

Zásady prodeje domů č.p. 503, 480 a 479 v obci Heřmanovice ze dne 29. 9. 2009

Vyvěšeno dne: 30. 10. 2005

Zásady pronájmu pozemků v k.ú. Heřmanovice ze dne 24. 10. 2005

Vyvěšeno dne: 20. 12. 2004

Ceny vodného dle Usnesení ZO ze dne 13.12.2004

Vyvěšeno dne: 10. 9. 2004

Zásady pronájmu pozemků v k.ú. Heřmanovice ze dne 6. 9. 2004

Vyvěšeno dne: 10. 9. 2004

Zásady pro prodej stavebních parcel v k.ú. Heřmanovice ze dne 6. 9. 2004

Vyvěšeno dne: 3. 5. 2003

Pravidla pro podporu mladých manželství pro výstavbu RD v obci ze dne 28. 4. 2003

POPLATKY V OBCI HEŘMANOVICÍCH NA ROK 2021

Číslo účtu: 6927771/0100 pro všechny poplatky a platby

 PLATBY POPLATKŮ A SLUŽEB MIMO NÁJMŮ BYTŮ PROSÍME
PROVÁDĚJTE OD 1. 2. 2021

 

POPLATEK ZA VÝVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU na rok 2021:

Kč 700,- Kč / osoba – občané s trvalým pobytem v obci po uplatnění úlevy

Kč 1000,- Kč / nemovitost – za rok a objekt u majitelů, kteří nemají v obci trvalý pobyt

Variabilní symbol pro úhradu bankou či složenkou: 1340 + číslo popisné nebo evidenční

 

SAZBA POPLATKU ZA PSA ČINÍ NA ROK 2021:

a) za jednoho psa: 100Kč,

b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele: 200Kč,

c) za psa, jehož držitelem je osoba starší 65let: 50Kč,

d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let: 100Kč.

Variabilní symbol pro úhradu bankou či složenkou: 1341 + číslo popisné nebo evidenční

 

POPLATEK ZA ODBĚR VODY na rok 2021:

Kč 550,- / osoba / rok – občané s trvalým pobytem v obci včetně DPH

Kč 1100,- / nemovitost / rok – majitelé nemovitosti, kteří nemají trvalý pobyt v obci včetně DPH

Variabilní symbol pro úhradu bankou či složenkou: 2310 + číslo popisné nebo evidenční

 Nájemné bytů včetně služeb je možno také hradit převodem či složenkou s variabilním symbole 3612 + číslo popisné a číslo bytu, do poznámky příjmení a jméno nájemce.

Poplatky v Heřmanovicích 2020

Číslo účtu obce Heřmanovice: 6927771/0100

Poplatek za vývoz komunálního odpadu:

Kč 450,–      občané s trvalým pobytem v obci – osoba/rok
Kč 750,-        majitelé nemovitostí, kteří nemají v obci trvalý pobyt – za objekt

Variabilní symbol pro úhradu bankou na účet obce:  1340… + popisné nebo evidenční číslo

Poplatek za psa:

Kč 50,–
Kč 100,– za každého dalšího psa jednoho majitele

Variabilní symbol pro úhradu bankou na účet obce: 1341…+ popisné nebo evidenční číslo

Poplatek za odběr vody:

550,–  občané s trvalým pobytem v obci – osoba/rok
1 100,– majitelé nemovitostí, kteří nemají v obci trvalý pobyt – za objekt

Od ledna 2020 je úhrada za odběr vody navýšena o DPH, kterou obec odvádí finančnímu úřadu.

Variabilní symbol pro úhradu bankou na účet obce: 2310…+popisné nebo evidenční číslo

_________________________

Nájmy bytů lze hradit také bezhotovostně na účet obce, variabilní symbol: 3612.

1. 5. 2020                    

Poplatky v Heřmanovicích 2020

Poplatky v Heřmanovicích 2020

Číslo účtu obce Heřmanovice:      6927771/0100

 

Poplatek za vývoz komunálního odpadu:

Kč 450,–   občané s trvalým pobytem v obci – osoba/rok

Kč 750,–    majitelé nemovitostí, kteří nemají v obci trvalý pobyt – za objekt

Variabilní symbol pro úhradu bankou na účet obce:   1340… + popisné nebo evidenční číslo

 

Poplatek za psa:

Kč 50,–

Kč 100,– za každého dalšího psa jednoho majitele

Variabilní symbol pro úhradu bankou na účet obce:  1341…+ popisné nebo evidenční číslo

 

Poplatek za odběr vody:

575,–      občané s trvalým pobytem v obci – osoba/rok

1 150,–   majitelé nemovitostí, kteří nemají v obci trvalý pobyt – za objekt

Od ledna 2020 je úhrada za odběr vody navýšena o DPH, kterou obec odvádí finančnímu úřadu.

Variabilní symbol pro úhradu bankou na účet obce:  2310…+popisné nebo evidenční číslo

_________________________

 

Nájmy bytů lze hradit také bezhotovostně na účet obce, variabilní symbol: 3612.