Přeskočit na obsah

Úřední deska – Zásady, směrnice, ceníky, poplatky

Úřední deska Obce Heřmanovice – Zásady, směrnice, ceníky

POPLATKY V OBCI HEŘMANOVICE NA ROK 2024 – POZOR ZMĚNA

Číslo účtu: 6927771/0100 pro všechny poplatky a platby

PLATBY POPLATKŮ A SLUŽEB MIMO NÁJMŮ BYTŮ PROSÍME PROVÁDĚJTE OD 1. 2. 2024

POPLATEK ZA VÝVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU na rok 2024:
Kč 1.000,- Kč/osoba občané s trvalým pobytem v obci po uplatnění úlevy
Kč 1.000,- Kč/nemovitost za rok a objekt u majitelů, kteří nemají v obci trvalý pobyt

Variabilní symbol pro úhradu bankou či složenkou: 1345 + číslo popisné nebo evidenční

SAZBA POPLATKU ZA PSA ČINÍ NA ROK 2024:
a)za jednoho psa………………………………………… 100Kč,
b)za druhého a každého dalšího psa téhož držitele … 200Kč,
c)za psa, jehož držitelem je osoba starší 65let………… 50Kč,
d)za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým
je osoba starší 65 let…………………………………….100Kč.
Variabilní symbol pro úhradu bankou či složenkou: 1341 + číslo popisné nebo evidenční

POZOR ZMĚNA – POPLATEK ZA ODBĚR VODY na rok 2024:
Kč 605,-/ osoba/ rok občané s trvalým pobytem v obci včetně DPH
Kč 1210,- / nemovitost/ rok majitelé nemovitosti, kteří nemají trvalý pobyt v obci včetně DPH
Variabilní symbol pro úhradu bankou či složenkou: 2310 + číslo popisné nebo evidenční

Nájemné bytů včetně služeb je možno také hradit převodem či složenkou s variabilním symbole 3612 + číslo popisné a číslo bytu, do poznámky příjmení a jméno nájemce.

Úřední deska – Zásady, směrnice, ceníky

Vyvěšeno dne: 23. prosince 2022

Aktualizovaná Směrnice obce o finanční kontrole schválena na ZO 12. 12. 2022 (Příloha 3)

Aktualizovaná Směrnice obce o veřejných zakázkách schválena na ZO 12. 12. 2022 (Příloha 4)

Vyvěšeno dne: 31. října 2022

Jednací řád zastupitelstva obce Heřmanovice schválený na ustavujícím zasedání Zastupitelstva obce Heřmanovice konaného dne 21. 10. 2022 (Příloha 3)

Vyvěšeno dne: 7. dubna 2022

Aktualizace č. 5 zásad prodeje pozemků na výstavbu RD v obci Heřmanovice ze dne 7. 3. 2022 – Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 15, konaného dne 7. 3. 2022

Vyvěšeno dne: 4. ledna 2022

PLATBY POPLATKŮ PRO ROK 2022

Vyvěšeno dne: 20. července 2021

Cenová mapa pozemků obce Heřmanovice platná od 28. 6. 2021, schválená zastupitelstvem obce dne 28. 6. 2021

Vyvěšeno dne: 5. ledna 2021

POPLATKY V OBCI HEŘMANOVICÍCH NA ROK 2021

Vyvěšeno dne: 1. května 2020

POPLATKY V OBCI HEŘMANOVICÍCH NA ROK 2020

Vyvěšeno dne: 22. 6. 2019

Aktualizované Zásady pro prodej stavebních parcel v k.ú. Heřmanovice dle Usnesení zastupitelstva obce Heřmanovice ze dne 3. 6. 2019

Vyvěšeno dne: 22. 10. 2015

Aktualizace cen vodného dle Usnesení zastupitelstva obce Heřmanovice ze dne 21.9.2015

Vyvěšeno dne: 10. 7. 2015

Aktualizace Zásad pronájmu obecních pozemků v k.ú. Heřmanovice ze dne 29. 6. 2015

Zásady pro poskytování příspěvků občanům Heřmanovic ze dne 29. 6. 2015

Vyvěšeno dne: 20. 12. 2014

Aktualizace zásad prodeje a pronájmu pozemků v k.ú. Heřmanovice ze dne 15. 12. 2014

Vyvěšeno dne: 20. 7. 2014

Vnitřní směrnice obce Heřmanovice č. 2/2014 – Evidence majetku

Vnitřní směrnice obce Heřmanovice č. 1/2014 Odpisový plán

Vyvěšeno dne: 27. 2. 2014

Strategický plán rozvoje obce Heřmanovice

Vyvěšeno dne: 22. 1. 2014

Směrnice č. 1/2013 k provádění inventarizace majetku, pohledávek a závazků obce Heřmanovice

Směrnice č. 2/2013 o zabezpečení zákona o finanční kontrole

Volební řád pro volbu starosty a místostarosty.

Vyvěšeno dne: 13. 10. 2009

Zásady prodeje domů č.p. 503, 480 a 479 v obci Heřmanovice ze dne 29. 9. 2009

Vyvěšeno dne: 30. 10. 2005

Zásady pronájmu pozemků v k.ú. Heřmanovice ze dne 24. 10. 2005

Vyvěšeno dne: 20. 12. 2004

Ceny vodného dle Usnesení ZO ze dne 13.12.2004

Vyvěšeno dne: 10. 9. 2004

Zásady pronájmu pozemků v k.ú. Heřmanovice ze dne 6. 9. 2004

Vyvěšeno dne: 10. 9. 2004

Zásady pro prodej stavebních parcel v k.ú. Heřmanovice ze dne 6. 9. 2004

Vyvěšeno dne: 3. 5. 2003

Pravidla pro podporu mladých manželství pro výstavbu RD v obci ze dne 28. 4. 2003

PLATBY POPLATKŮ PRO ROK 2022 V HOTOVOSTI LZE UHRADIT V POKLADNĚ OBECNÍHO ÚŘADU OD 10. ÚNORA 2022.

Poplatky v obci Heřmanovice v roce 2022:

Vývoz odpadu:

Kč 1000,-/osoba/rok – obyvatelé s trvalým pobytem

Kč 1000,- /rok – za nemovitost majitele, který nemá   v obci trvalý pobyt

Variabilní symbol pro úhradu bankou 1340+č. popisné nebo evidenční

 

Poplatek za odběr vody:

Kč 550,-/osoba/rok – obyvatelé s trvalým pobytem

Kč 1100,-/rok – za nemovitost majitele, který nemá   v obci trvalý pobyt

Variabilní symbol pro úhradu bankou 2310+čís.popisné nebo evidenční

 

Poplatek za psa:

Za jednoho psa ……………………………………………………………………Kč  100,–

Za druhého a každého dalšího psa téhož držitele …………………….Kč 200,-

Za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let …………………………..Kč 50,–

Za druhého a každého dalšího psa téhož držitele nad 65 let ……Kč 100,–

Variabilní symbol pro úhradu bankou 1341+čís.popisné nebo evidenční

 

——————————————————————————————————- 

Číslo účtu pro úhrady bankou:  6927771/0100

POPLATKY V OBCI HEŘMANOVICÍCH NA ROK 2021

Číslo účtu: 6927771/0100 pro všechny poplatky a platby

 PLATBY POPLATKŮ A SLUŽEB MIMO NÁJMŮ BYTŮ PROSÍME
PROVÁDĚJTE OD 1. 2. 2021

 

POPLATEK ZA VÝVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU na rok 2021:

Kč 700,- Kč / osoba – občané s trvalým pobytem v obci po uplatnění úlevy

Kč 1000,- Kč / nemovitost – za rok a objekt u majitelů, kteří nemají v obci trvalý pobyt

Variabilní symbol pro úhradu bankou či složenkou: 1340 + číslo popisné nebo evidenční

 

SAZBA POPLATKU ZA PSA ČINÍ NA ROK 2021:

a) za jednoho psa: 100Kč,

b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele: 200Kč,

c) za psa, jehož držitelem je osoba starší 65let: 50Kč,

d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let: 100Kč.

Variabilní symbol pro úhradu bankou či složenkou: 1341 + číslo popisné nebo evidenční

 

POPLATEK ZA ODBĚR VODY na rok 2021:

Kč 550,- / osoba / rok – občané s trvalým pobytem v obci včetně DPH

Kč 1100,- / nemovitost / rok – majitelé nemovitosti, kteří nemají trvalý pobyt v obci včetně DPH

Variabilní symbol pro úhradu bankou či složenkou: 2310 + číslo popisné nebo evidenční

 Nájemné bytů včetně služeb je možno také hradit převodem či složenkou s variabilním symbole 3612 + číslo popisné a číslo bytu, do poznámky příjmení a jméno nájemce.

Poplatky v Heřmanovicích 2020

Číslo účtu obce Heřmanovice: 6927771/0100

Poplatek za vývoz komunálního odpadu:

Kč 450,–      občané s trvalým pobytem v obci – osoba/rok
Kč 750,-        majitelé nemovitostí, kteří nemají v obci trvalý pobyt – za objekt

Variabilní symbol pro úhradu bankou na účet obce:  1340… + popisné nebo evidenční číslo

Poplatek za psa:

Kč 50,–
Kč 100,– za každého dalšího psa jednoho majitele

Variabilní symbol pro úhradu bankou na účet obce: 1341…+ popisné nebo evidenční číslo

Poplatek za odběr vody:

550,–  občané s trvalým pobytem v obci – osoba/rok
1 100,– majitelé nemovitostí, kteří nemají v obci trvalý pobyt – za objekt

Od ledna 2020 je úhrada za odběr vody navýšena o DPH, kterou obec odvádí finančnímu úřadu.

Variabilní symbol pro úhradu bankou na účet obce: 2310…+popisné nebo evidenční číslo

_________________________

Nájmy bytů lze hradit také bezhotovostně na účet obce, variabilní symbol: 3612.

1. 5. 2020