Přeskočit na obsah

POPLATKY V OBCI HEŘMANOVICE NA ROK 2024 – POZOR ZMĚNA

Číslo účtu: 6927771/0100 pro všechny poplatky a platby

PLATBY POPLATKŮ A SLUŽEB MIMO NÁJMŮ BYTŮ PROSÍME PROVÁDĚJTE OD 1. 2. 2024

POPLATEK ZA VÝVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU na rok 2024:
Kč 1.000,- Kč/osoba občané s trvalým pobytem v obci po uplatnění úlevy
Kč 1.000,- Kč/nemovitost za rok a objekt u majitelů, kteří nemají v obci trvalý pobyt

Variabilní symbol pro úhradu bankou či složenkou: 1345 + číslo popisné nebo evidenční

SAZBA POPLATKU ZA PSA ČINÍ NA ROK 2024:
a)za jednoho psa………………………………………… 100Kč,
b)za druhého a každého dalšího psa téhož držitele … 200Kč,
c)za psa, jehož držitelem je osoba starší 65let………… 50Kč,
d)za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým
je osoba starší 65 let…………………………………….100Kč.
Variabilní symbol pro úhradu bankou či složenkou: 1341 + číslo popisné nebo evidenční

POZOR ZMĚNA – POPLATEK ZA ODBĚR VODY na rok 2024:
Kč 605,-/ osoba/ rok občané s trvalým pobytem v obci včetně DPH
Kč 1210,- / nemovitost/ rok majitelé nemovitosti, kteří nemají trvalý pobyt v obci včetně DPH
Variabilní symbol pro úhradu bankou či složenkou: 2310 + číslo popisné nebo evidenční

Nájemné bytů včetně služeb je možno také hradit převodem či složenkou s variabilním symbole 3612 + číslo popisné a číslo bytu, do poznámky příjmení a jméno nájemce.