Přeskočit na obsah

Aktuality

Veřejné zasedání č. 4 zastupitelstva obce Heřmanovice

se koná 5. 6. 2023 v 18.00 hod. v zasedací síni v budově obecního úřadu č.p. 136

Program:
1. Zahájení a schválení programu
2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
3. Kontrola usnesení z minulého ZO a informace k uplynulému období
4. Rozpočtová opatření
5. Energorozvody – smlouva o smlouvě budoucí
6. Česká pošta v obci
7. Žádosti o dotace a dary
8. Inovace dětského hřiště v centru obce
9. Regulace dopravy v obci
10. Nakládání s odpady
11. Nová zelená úspora Light v obci s MAS Krnovsko
12. Záměry prodeje pozemků, jiné žádosti k pozemkům
13. Různé (prostředí, lavičky, …)

Zastupitelstvo obce na zasedání zve všechny občany

OBEC HEŘMANOVICE společně s místní akční skupinou ROZVOJ KRNOVSKA REGION V POHYBU vás zve na poradenství – Nová zelená úsporám Light

Poradenství v obci pro seniory a nízkopříjmové domácnosti.
Kdy: 19. 6. 2023 v pondělí 10:00 – 14:00
Kde: Obecní úřad Heřmanovice 136

Poradci:
Ing. Michal Heinrich
Tel.: 734 229 493
Ing. Anna Vaverová
Tel.: 774 513 025
nzul@maskrnovsko.cz

Vyberte si z nabídky dotací:
– Zateplení fasády
– Zateplení stropu
– Výměna oken
– Solární ohřev vody
– Zateplení střechy
– Zateplení podlahy
– Výměna vchodových dveří

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060892050 – Horní část obce (nad křižovatkou)

Dovolte, abychom Vás informovali o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie v katastru Vaší obce dne 6. 6. 2023 od 8:00 do 17:00 v rozsahu uvedeném v příloze této zprávy.

Energetický zákon nám ukládá povinnost oznamovat plánovanou odstávku nejméně 15 dní před její realizací, tj. omezením nebo přerušením dodávek elektrické energie.
Na základě uvedeného si Vás dovolujeme požádat o součinnost při informování Vašich obyvatel zveřejněním přiloženého oznámení na úřední desce, internetových stránkách a případně i dalším způsobem v místě obvyklým. Přerušení dodávky elektrické energie je nutné z důvodu plánovaných prací na distribuční soustavě, které jsou nezbytné pro zajištění bezpečných a spolehlivých dodávek elektřiny. Zasílání oznámení o plánovaných odstávkách e-mailem nebo SMS si může sjednat každý zákazník ke svému odběrnému místu jednoduše a zdarma na www.cezdistribuce.cz/sluzba, popř. jsou tyto informace k dispozici také na www.cezdistribuce.cz/odstavky, a to vždy nejpozději 15 dnů před konáním odstávky.

Plánovaná odstávka zahrnuje tyto lokality:
Heřmanovice (okres Bruntál)
č. p. 164, 167, 178, 179, 181, 185, 254, 280, 295, 307, 311, 381, 399, 408, 474, 477, 533
č. ev. 4

Děkujeme Vám za spolupráci a zveřejnění přiložených podkladů Vašim obyvatelům.

S pozdravem
Mgr. Ondřej Horák
Vedoucí odboru Obsluha partnerů
ČEZ Distribuce, a. s.

INFORMACE Z PČR – Pomněnkový den – Připomeňme si dnes Mezinárodní den pohřešovaných dětí

  • OSTATNÍ

Pomněnkový den se zrodil ve Spojených státech amerických jako den, který má připomínat osud pohřešovaných dětí. Poprvé označil 25. květen jako Den pohřešovaných dětí tehdejší americký prezident Ronald Reagan v roce 1983. Česká republika si tento den připomíná od roku 2004.

Policie České republiky každý rok pátrá po tisících dětech, z nichž bývá několik desítek pohřešovaných dětí v ohrožení. Při každém oznámení o pohřešování vyvinou policisté maximální úsilí. Každému oznámení je věnována zvýšená pozornost, ať se jedná o „chronického útěkáře“ či dítě, které se ztratilo poprvé. Jestliže je z informací, které mají policisté při vyhlašování pátrání k dispozici patrné, že jde o zcela nestandardní, závažnou a život ohrožující situaci, je v rámci národního koordinační mechanismus pátrání po pohřešovaných dětech vyhlášeno tzv. „dítě v ohrožení“. Jedná se o situaci, kdy o životě či zdraví dítěte rozhodují minuty. O pohřešování dítěte jsou mimo jiné bezprostředně informována média a všichni operátoři mobilních sítí a dnes se již vyžívají také sociální sítě.

Velkým pomocníkem je také výstražný systém AMBER Alert, který upozorní na pohřešované dítě v rámci Evropy a umožní tak rychlou a efektivní mezinárodní spolupráci. Nadace AMBER Alert Europe si klade za cíl zlepšit ochranu pohřešovaných dětí a snížit jejich počty tím, že posiluje a zvyšuje povědomí o této problematice, a to nejen mezi širokou veřejností, ale zejména mezi dětmi samotnými.

Pro letošní rok připravila nadace AMBER Alert Europe publikaci Zajičkovo nebezpečné dobrodružství. Jedná se o ilustrovaný sešit s příběhem o tom, jak nám náš vnitřní hlas může pomoci zůstat v bezpečí. Zajíček a jeho kamarád ježek se vydávají na dobrodružnou výpravu do lesa, kde hledají podivný zvuk, který slyší jen zajíček. Cestou potkávají nové přátele a dostávají se do napínavých situací. Podaří se zajíčkovi a ježkovi rozluštit záhadu podivného zvuku?

Moravskoslezští policisté se v souvislosti s tímto dnem zapojili do celorepublikové preventivní akce s názvem „Pomněnkový den“. Na vytipovaných místech v kraji, poblíž základních škol nebo prostřednictvím besed na základních školách, předávali rodičům i dětem informace a rady týkající se problematiky pátrání po pohřešovaných dětech, jako jsou například:

  • Když se dítě nevrátí v určenou dobu domů, nepanikařit, zachovat klid, kontaktovat příbuzné či kamarády.
  • Pokud není k nalezení, volat linku 158.
  • Všímat si, jak je dítě oblečeno, což může usnadnit rychlý a přesný přenos informací.
  • Zajímat se o jejich problémy.
  • Komunikovat a nastavit pravidla.
  • Rodič by měl vědět, s kým dítě tráví čas v reálném i virtuálním světě.

Je důležité si uvědomit, že ať už se jedná o kterýkoliv jiný den, měli bychom myslet nejen na své blízké a mít oči otevřené i pro ostatní.

  

Krajské ředitelství Moravskoslezského kraje
por. Bc. Martina Jablońská
komisař oddělení prevence